Српски ћирилица Srpski latinica

 

Јаковљевић против Србије и Хрватске (п. бр. 19561)

1.12.2009.

Трочлано веће Европског суда за људска права сагласно члану 28 Конвенције одлучило је 21. новембра 2008. године да горе наведену представку прогласи недопуштеном, јер не испуњава услове из чланова 34 и 35 Конвенције.

Суд је нашао да у односу на Републику Србију нису исцрпљена сва правна средства предвиђена домаћим правом, како се то тражи по члану 35 став 1 Конвенције, док је у односу на Републику Хрватску подносилац  представке пропустио да уложи уставну жалбу против одлуке Управног суда од 12. фебруара 2008. године.

Овај случај није комунициран Србији тј. Хрватској, већ су поводом њега од тужених држава само тражене одређене информације, због чега Суд туженим државама није доставио формалну одлуку већ само обавештење о проглашавању представке недопуштеном.

 

САОПШТЕЊА И ВЕСТИ
 • Пресуда у предмету Савић и други против Србије, представке бр. 22080/09, 56465/13, 73656/14, 75791/14, 626/15, 629/15,634/15 и 1906/15), објављена 5. априла 2016. године
  Европски суд за људска права (у даљем тексту: Суд) је 5. априла 2016. године једногласно донео пресуду у предмету Савић и...... детаљније
 • Пресуда Европског суда за људска права – Милојевић и други против Србије (бр. 43519/07, 43524/07 и 45247/07), објављена 12. јануара 2016. године
  Европски суд за људска права је у предмету Милојевић и 2 подносиоца против Србије (бр. 43519/07, 43524/07 и 45247/07) објавио...... детаљније
 • ОДЛУКА ЕВРОПСКОГ СУДА ЗА ЉУДСКА ПРАВА У ПРЕДМЕТУ МИКУЛОВИЋ ВУЈИСИЋ ПРОТИВ СРБИЈЕ (представке број 49318/07 и 58216/13).
  Европски суд за људска права (у даљем тексту Суд) је 24. новембра 2015. године једногласно донео Одлуку о недопуштености...... детаљније
 • Пресуда Европског суда за људска права у предмету Станковић и Трајковић против Србије, бр. 37194/08 и бр. 37260/08
  Европски суд за људска права је 22. децембра 2015. године објавио пресуду поводом представки госпође С. Станковић и...... детаљније
 • НАЈАВЕ