Српски ћирилица Srpski latinica

 

Европски суд за људска права усвојио је захтев да се прeсуда у предмету Алишић и други против БиХ, Хрватске, Србије, Словеније и БЈР Македоније разматра пред Великим већем

19.03.2013.

Петочлани панел Европског суда за људска права усвојио је 18. марта 2013. године захтеве Републике Србије и Републике Словеније да се предмет Алишић и други против БиХ, Хрватске, Србије, Словеније и БЈР Македоније разматра пред Великим већем. Овај предмет се односи на исплату старе девизне штедње штедишама који по распаду СФРЈ нису могли да слободно располажу својим штедним улозима у банкама чије је седиште у Србији (Инвестбанка) тј. Словенији (Љубљанска банка), а које су своја представништва имале у другим туженим државама (пре свега БиХ и Хрватској).

Претходно је Европски суд за људска права донео пресуду која је објављена 6. новембра 2012. године, којом је утврдио да је Словенија прекршила одредбе члана 1 Протокола 1 уз Конвенцију о људским правима, као и члан 13 Конвенције у односу на подносиоце Алишића и Саџака. Исте повреде утврђене су и у односу на Србију у вези са подносиоцем Шахдановићем (http://www.zastupnik.mpravde.gov.rs/cr/articles/presude/u-odnosu-na-rs/presuda-alisic-i-drugi-protiv-bih-hrvatske-srbije-slovenije-i-bjr-makedonije-br.-60642-08.html).

Пресуда објављена 6. новембра 2012. године представља прву пилот пресуду донету у односу на Србију. Суд је у овом предмету донео пилот пресуду, јер се пред њим налази више од 1650 сличних представки које укључују више од 8000 подносилаца, што указује на то да се ради о системском проблему. Овом пресудом Србија је обавезана да у року од 6 месеци од наступања правоснажности ове пресуде омогући подносиоцу представке, г. Шахдановићу, али и свим другим лицима у сличној ситуацији, да дођу у посед старе девизне штедње под истим условима као и држављани Србије који имају уштеђевину у домаћим филијалама српских банака. Одлуком да се предмет изнесе пред Велико веће, ова пресуда је стављена ван снаге.

Србија и Словенија имаће прилику да поново изнесу и детаљно образложе своје аргументе, које ће овај пут разматрати панел Великог већа, чиме ће бити превазиђени и проблеми који су се односили на састав већа које је донело пресуду објављену 6. новембра 2012. године.

 

 

САОПШТЕЊА И ВЕСТИ
 • Пресуда у предмету Савић и други против Србије, представке бр. 22080/09, 56465/13, 73656/14, 75791/14, 626/15, 629/15,634/15 и 1906/15), објављена 5. априла 2016. године
  Европски суд за људска права (у даљем тексту: Суд) је 5. априла 2016. године једногласно донео пресуду у предмету Савић и...... детаљније
 • Пресуда Европског суда за људска права – Милојевић и други против Србије (бр. 43519/07, 43524/07 и 45247/07), објављена 12. јануара 2016. године
  Европски суд за људска права је у предмету Милојевић и 2 подносиоца против Србије (бр. 43519/07, 43524/07 и 45247/07) објавио...... детаљније
 • ОДЛУКА ЕВРОПСКОГ СУДА ЗА ЉУДСКА ПРАВА У ПРЕДМЕТУ МИКУЛОВИЋ ВУЈИСИЋ ПРОТИВ СРБИЈЕ (представке број 49318/07 и 58216/13).
  Европски суд за људска права (у даљем тексту Суд) је 24. новембра 2015. године једногласно донео Одлуку о недопуштености...... детаљније
 • Пресуда Европског суда за људска права у предмету Станковић и Трајковић против Србије, бр. 37194/08 и бр. 37260/08
  Европски суд за људска права је 22. децембра 2015. године објавио пресуду поводом представки госпође С. Станковић и...... детаљније
 • НАЈАВЕ