Српски ћирилица Srpski latinica

 

Европски суд за људска права скинуо са листе шест представки против Србије

21.03.2008.

У шест случајева против Републике Србије Европски суд за људска права донео је одлуке о скидању предмета са листе судских предмета по основу члана 37 став 1 Конвенције.

У предметима Абрахам и Ђорић-Француски склопљена је вансудска нагодба, па су подносиоци повукли своје представке пред Судом. У тим предметима нема више никаквих обавеза за Републику Србију.

У предмету Јосиповић , Суд је прихватио једнострану декларацију заступника, упркос противљења подносиоца представке који је сматрао «да је износ наведен у декларацији Владе неприхватљиво низак. Он је даље навео „неефикасност и корупцију“ у судству Србије, као и „потребу да Суд изврши притисак“ на Владу у том смислу.» Подносилац представке је на основу тога сматрао да брисање његовог предмета не би било оправдано. За Републику Србију у овом случају постоји обавеза да плати износ накнаде наведене у одлуци. Иста таква обавеза постоји и предметима Марисављевић , Катић и Јоцић који су завршени склапањем пријатељског поравнања. Надзор над спровођењем ове обавезе врши Комитет министара Савета Европе.

Предност оваквог начина решавања предмета је та што Суд не доноси пресуду, што не утврђује постојање повреде Конвенције и што је најважније, даљи ток предмета се не надзире од Комитета министара, осим у вези са плаћањем накнаде. Поред тога, избегнуто је плаћање већег износа од износа понуђеног у декларацији, као и износа трошкова поступка.

Ипак, треба имати у виду да се у свим наведеним случајевима који су окончани склапањем пријатељског поравнања поступак и даље води пред домаћим судовима, па је обавеза државе да обезбеди да се сви поступци заврше правоснажно, што се и изричито каже у одлуци донетој у предмету Катић.

 

САОПШТЕЊА И ВЕСТИ
 • Пресуда у предмету Савић и други против Србије, представке бр. 22080/09, 56465/13, 73656/14, 75791/14, 626/15, 629/15,634/15 и 1906/15), објављена 5. априла 2016. године
  Европски суд за људска права (у даљем тексту: Суд) је 5. априла 2016. године једногласно донео пресуду у предмету Савић и...... детаљније
 • Пресуда Европског суда за људска права – Милојевић и други против Србије (бр. 43519/07, 43524/07 и 45247/07), објављена 12. јануара 2016. године
  Европски суд за људска права је у предмету Милојевић и 2 подносиоца против Србије (бр. 43519/07, 43524/07 и 45247/07) објавио...... детаљније
 • ОДЛУКА ЕВРОПСКОГ СУДА ЗА ЉУДСКА ПРАВА У ПРЕДМЕТУ МИКУЛОВИЋ ВУЈИСИЋ ПРОТИВ СРБИЈЕ (представке број 49318/07 и 58216/13).
  Европски суд за људска права (у даљем тексту Суд) је 24. новембра 2015. године једногласно донео Одлуку о недопуштености...... детаљније
 • Пресуда Европског суда за људска права у предмету Станковић и Трајковић против Србије, бр. 37194/08 и бр. 37260/08
  Европски суд за људска права је 22. децембра 2015. године објавио пресуду поводом представки госпође С. Станковић и...... детаљније
 • НАЈАВЕ