Српски ћирилица Srpski latinica

 

Вести

Копенхагенска декларација

22.05.2018. Састанак Конференције на високом нивоу у Копенхагену 12. и 13. априла 2018. године, на иницијативу данског председавања Комитетом министара Савета Европе (у даљем тексту: Конференција), објављује следеће: 1. Државе потписнице Европске конвенције за заштиту људских права и...
детаљније

Нове измене Правила 47 Пословника Европског суда за људска права које се примењују од 1. јануара 2016. године

31.12.2015. Нове измене Правила 47 Пословника Европског суда за људска права које се примењују од 1. јануара 2016. године - строги услови за подношење представке.
детаљније

У децембру 2015. године донете две одлуке у корист Републике Србије.

31.12.2015. У децембру 2015. године донете две одлуке у корист Републике Србије. Детаљније видети Одлуку Микуловић и Вујисић и пресуду Станковић и Трајковић против Србије.
детаљније

ПРЕСУДА ВЕЛИКОГ ВЕЋА ЕВРОПСКОГ СУДА ЗА ЉУДСКА ПРАВА У ПРЕДМЕТУ ВУЧКОВИЋ И 29 ДРУГИХ ПРОТИВ СРБИЈЕ

26.03.2014. У уторак 25. марта 2014. године Велико већа Европског суда за људска права објавило је пресуду у предмету Вучковић и други подносиоци представке против Србије. Велико веће је закључило да подносиоци представки нису искористили све правне лекове које су имали на...
детаљније

Строжији услови за подношење представке Европском суду за људска права су на снази

12.02.2014. Правило 47 Пословника Суда, које уводи строжије услове за подношење представке Европском суду за људска права, ступило је  на снагу 1. јануара 2014. године.  Осмишљено је са циљем да побољша ефикасност Суда и да убрза испитивање представки. Ова измена Правилника уводи...
детаљније

Пресуде и одлуке Европског суда за људска права у односу на Републику Србију у периоду март 2012. – март 2013. године

22.07.2013. Од марта 2012. до марта ове године Европски суд за људска права донео је 14 пресуда и седам одлука у односу на представке грађана Србије које су све објављене у збирци која је представљена у Палати „Србија“ на округлом столу који је  организовало Министарство...
детаљније

Одржана усмена расправа пред Великим већем Европског суда за људска права у предмету „Алишић и други“

11.07.2013. Пред Великим већем Европског суда за људска права,  у среду 10. јула 2013. године, одржана је усмена расправа у предмету Алишић и други подносиоци против БиХ, Хрватске, Србије, Словеније и БЈР Македоније. Овај предмет тиче се старе девизне штедње која је полагана у...
детаљније

Усмена расправа пред Великим већем Европског суда за људска права у предмету Алишић и други против БиХ, Хрватске, Србије, Словеније и БЈР

5.07.2013. Усмена расправа пред Великим већем Европског суда за људска права у предмету Алишић и други против БиХ, Хрватске, Србије, Словеније и БЈР Македоније одржаће се у среду 10. јула 2013. године у Стразбуру. Овај предмет се односи на исплату старе девизне штедње штедишама који по...
детаљније

Заседање Великог већа у вези са дневницама резервиста који су били ангажовани у Југословенској војсци 1999. године.

21.05.2013. У среду, 15. маја 2013. године у 9.15 часова одржано је заседање Великог већа Европског суда за људска права у предмету Вучковић и други подносиоци представке против Србије. Предмет се односи на исплату дневница свим резервистима који су били ангажовани у Југословенској...
детаљније

Основан Савет за односе са Европским судом за људска права

30.04.2013. 29. април 2013. године, Београд Влада Републике Србије је донела одлуку о образовању Савета за односе са Европским судом за људска права као повременог радног тела Владе, на период од пет година, са задатком да прати односе са Европским судом и надлежним органима...
детаљније

 

 

САОПШТЕЊА И ВЕСТИ
 • Пресуда у предмету Савић и други против Србије, представке бр. 22080/09, 56465/13, 73656/14, 75791/14, 626/15, 629/15,634/15 и 1906/15), објављена 5. априла 2016. године
  Европски суд за људска права (у даљем тексту: Суд) је 5. априла 2016. године једногласно донео пресуду у предмету Савић и...... детаљније
 • Пресуда Европског суда за људска права – Милојевић и други против Србије (бр. 43519/07, 43524/07 и 45247/07), објављена 12. јануара 2016. године
  Европски суд за људска права је у предмету Милојевић и 2 подносиоца против Србије (бр. 43519/07, 43524/07 и 45247/07) објавио...... детаљније
 • ОДЛУКА ЕВРОПСКОГ СУДА ЗА ЉУДСКА ПРАВА У ПРЕДМЕТУ МИКУЛОВИЋ ВУЈИСИЋ ПРОТИВ СРБИЈЕ (представке број 49318/07 и 58216/13).
  Европски суд за људска права (у даљем тексту Суд) је 24. новембра 2015. године једногласно донео Одлуку о недопуштености...... детаљније
 • Пресуда Европског суда за људска права у предмету Станковић и Трајковић против Србије, бр. 37194/08 и бр. 37260/08
  Европски суд за људска права је 22. децембра 2015. године објавио пресуду поводом представки госпође С. Станковић и...... детаљније
 • НАЈАВЕ