Српски ћирилица Srpski latinica

 

В. А. М. против Србије (бр. 39177/05)

Донета је друга пресуда у односу на Републику Србију.

Преузми пресуду (српски) (english)

Пресуда је постала правоснажна 13. јуна 2007. године.

Саопштење Суда у вези са другом пресудом (В. А. М. против Србије представка бр. 39177/05) у односу на Републику Србију:

"Повреда члана 6 § 1 (дужина)

Две повреде члана 8"

В. А. М. против Србије (бр. 39177/05) Повреда члана 13

Представка се односи на парнични поступак који је у фебруару 1999. године покренула гђа В. А. М. којим је тражила развод брака од супруга, Д. М., како би добила искључиво старатељство над кћерком, С. М., и издржавање детета. Раскид брака гђе В. А. М. и чињеница да јој супруг није дозвољавао контакт са кћерком настао је, изгледа, као последица што је заражена ХИВ-ом. Коначно, одлука да се гђи В. А. М. додели привремено старатељство над С. М. је поништена по жалби у новембру 2006. године. Посебан парнични поступак против Д. М. очигледно је још у току. Упркос привременој мери да виђа своје дете два пута месечно, која је донета 23. јула 1999. године, до доношења одлуке, гђа В. А. М. сада не може да виђа своју кћерку неких осам година, јер решење о привременој мери да виђа дете није званично уручено Д. М.-у.

Гђа В. A. М. се жалила због дужине и правичности парничног поступка, који до сада траје осам година, од којих је Суд требало да разматра две године и 11 месеци, и што није у могућности да виђа своје једино дете и да остварује своја родитељска права. Она се позвала на члан 6 § 1 (право на правично суђење у разумном року), члан 13 (право на делотворни правни лек), члан 8 (право на поштовање приватног и породичног живота) и члан 14 (забрана дискриминације).

С обзиром на значај предмета за гђа В. А. М. и њено дете, посебно с обзиром на здравствено стање гђе В. А. М., Суд је нашао да су домаћи органи, уместо да покажу изузетну марљивост у решавању поступка, стално пропуштали да искористе процедурална средства како би обавезали Д. М. да учествује у поступку. Суд је стога сматрао, једногласно, да је дошло до повреде члана 6 § 1 и члана 8 што се тиче дужине парничног поступка. Шта више, с обзиром на чињенице случаја, протек времена и у најбољем интересу С. М., Суд је сматрао да је дошло до повреде члана 8 у вези са неизвршењем привремене мере да виђа дете. Он је такође, једногласно утврдио, да је дошло до повреде члана 13. Остали део представке је проглашен недопуштеним.

Суд је досудио подноситељки предствке 15.000 евра - на име нематеријалне накнаде и 4.350 евра на име трошкова поступка.

САОПШТЕЊА И ВЕСТИ
 • Пресуда у предмету Савић и други против Србије, представке бр. 22080/09, 56465/13, 73656/14, 75791/14, 626/15, 629/15,634/15 и 1906/15), објављена 5. априла 2016. године
  Европски суд за људска права (у даљем тексту: Суд) је 5. априла 2016. године једногласно донео пресуду у предмету Савић и...... детаљније
 • Пресуда Европског суда за људска права – Милојевић и други против Србије (бр. 43519/07, 43524/07 и 45247/07), објављена 12. јануара 2016. године
  Европски суд за људска права је у предмету Милојевић и 2 подносиоца против Србије (бр. 43519/07, 43524/07 и 45247/07) објавио...... детаљније
 • ОДЛУКА ЕВРОПСКОГ СУДА ЗА ЉУДСКА ПРАВА У ПРЕДМЕТУ МИКУЛОВИЋ ВУЈИСИЋ ПРОТИВ СРБИЈЕ (представке број 49318/07 и 58216/13).
  Европски суд за људска права (у даљем тексту Суд) је 24. новембра 2015. године једногласно донео Одлуку о недопуштености...... детаљније
 • Пресуда Европског суда за људска права у предмету Станковић и Трајковић против Србије, бр. 37194/08 и бр. 37260/08
  Европски суд за људска права је 22. децембра 2015. године објавио пресуду поводом представки госпође С. Станковић и...... детаљније
 • НАЈАВЕ