Српски ћирилица Srpski latinica

 

Томић против Србије (бр. 25959/06)

Томић против Србије  (бр. 25959/06)

Повреда члана 6 став 1 (право на правично суђење)

Повреда члана 8 (право на поштовање породичног живота)

Повреда члана 13 (право на делотворан правни лек)


Подноситељка представке, госпођа Томић, је поднела представку Суду 24. маја 2006. године. Она се ослонила на члан 6 став 1, члан 8 и члан 13 Конвенције, жалећи се због неизвршења правоснажне судске одлуке донете у њену корист о поверавању на негу и васпитање њеног детета,.

Суд је закључио да су неизвршењем одлуке домаћег суда домаће власти повредиле право подноситељке на правично суђење из члана 6 став 1 Конвенције. Такође Суд је једногласно утврдио да је било повреде члана 8 (право на поштовање породичног живота) и члана 13 (право на делотворан правни лек) Конвенције.

У вези са повредом члана 13 Суд је утврдио да подноситељка представке није имала на располагању ни у теорији ни у пракси одговарајући правни лек којим би могла да убрза извршење пресуде донете у њену корист.

У складу са тим Суд  је наложио Републици Србији да у року од 3 месеца од правоснажности пресуде исплати подноситељки 10.000 евра по основу нематеријалне штете и 950 евра по основу трошкова које је подноситељка имала пред домаћим органима.

Преузми пресуду (english) или (српски).

Напомена: Ова пресуда ће постати правоснажна под условима прописаним чланом 44 став 2 Конвенције. Могуће су редакторске промене текста пресуде.

САОПШТЕЊА И ВЕСТИ
 • Пресуда у предмету Савић и други против Србије, представке бр. 22080/09, 56465/13, 73656/14, 75791/14, 626/15, 629/15,634/15 и 1906/15), објављена 5. априла 2016. године
  Европски суд за људска права (у даљем тексту: Суд) је 5. априла 2016. године једногласно донео пресуду у предмету Савић и...... детаљније
 • Пресуда Европског суда за људска права – Милојевић и други против Србије (бр. 43519/07, 43524/07 и 45247/07), објављена 12. јануара 2016. године
  Европски суд за људска права је у предмету Милојевић и 2 подносиоца против Србије (бр. 43519/07, 43524/07 и 45247/07) објавио...... детаљније
 • ОДЛУКА ЕВРОПСКОГ СУДА ЗА ЉУДСКА ПРАВА У ПРЕДМЕТУ МИКУЛОВИЋ ВУЈИСИЋ ПРОТИВ СРБИЈЕ (представке број 49318/07 и 58216/13).
  Европски суд за људска права (у даљем тексту Суд) је 24. новембра 2015. године једногласно донео Одлуку о недопуштености...... детаљније
 • Пресуда Европског суда за људска права у предмету Станковић и Трајковић против Србије, бр. 37194/08 и бр. 37260/08
  Европски суд за људска права је 22. децембра 2015. године објавио пресуду поводом представки госпође С. Станковић и...... детаљније
 • НАЈАВЕ