Српски ћирилица Srpski latinica

 

Стевановић против Србије (бр. представке 26642/05)

Дана 9. октобра 2007. године Европски суд за људска права (Суд) је објавио пресуду у случају Стевановић против Србије.

Суд је у тој пресуди утврдио повреду члана 6 став 1 Конвенције (право на суђење у разумном року) и члана 13 Конвенције (право на делотворан правни лек).

У складу са тим Суд је обавезао Републику Србију да:

- плати подносиоцу представке 3.500,00 евра у динарској противвредности на име нематеријалне штете и 1.000,00 евра у динарској противвредности на име трошкова поступка, најкасније у року од три месеца од наступања правоснажности пресуде, уз обавезу исплате камате за износ накнаде који је плаћен након протека та три месеца;

Суд је одбио остатак тужбеног захтева подносиоца представке (подносилац је тражио 114.845 евра на име накнаде нематеријалне штете и 7.500,00 евра на име трошкова поступка пред домаћим судовима).

Иако је домаћи суд вратио подносиоца представке на посао и он је још увек у радном односу, Суд је утврдио да домаћи суд није утврдио повреду права подносиоцу представке, односно да подносилац представке није добио другу надокнаду за наводни незаконит отказ (видети став 41 пресуде).

Преузми пресуду (english) или (српски).

Напомена: Ова пресуда ће постати правоснажна под условима прописаним чланом 44 став 2 Конвенције. Могуће су редакторске промене текста пресуде.

САОПШТЕЊА И ВЕСТИ
 • Пресуда у предмету Савић и други против Србије, представке бр. 22080/09, 56465/13, 73656/14, 75791/14, 626/15, 629/15,634/15 и 1906/15), објављена 5. априла 2016. године
  Европски суд за људска права (у даљем тексту: Суд) је 5. априла 2016. године једногласно донео пресуду у предмету Савић и...... детаљније
 • Пресуда Европског суда за људска права – Милојевић и други против Србије (бр. 43519/07, 43524/07 и 45247/07), објављена 12. јануара 2016. године
  Европски суд за људска права је у предмету Милојевић и 2 подносиоца против Србије (бр. 43519/07, 43524/07 и 45247/07) објавио...... детаљније
 • ОДЛУКА ЕВРОПСКОГ СУДА ЗА ЉУДСКА ПРАВА У ПРЕДМЕТУ МИКУЛОВИЋ ВУЈИСИЋ ПРОТИВ СРБИЈЕ (представке број 49318/07 и 58216/13).
  Европски суд за људска права (у даљем тексту Суд) је 24. новембра 2015. године једногласно донео Одлуку о недопуштености...... детаљније
 • Пресуда Европског суда за људска права у предмету Станковић и Трајковић против Србије, бр. 37194/08 и бр. 37260/08
  Европски суд за људска права је 22. децембра 2015. године објавио пресуду поводом представки госпође С. Станковић и...... детаљније
 • НАЈАВЕ