Српски ћирилица Srpski latinica

 

Станковић против Србије (представка бр. 29907/05)

Пресудом Европског суда за људска права која је објављена 17. децембра 2008. године утврђена је повреда члана 6 став 1 Европске конвенције о људским правима (право на суђење у разумном року) и Република Србија је обавезана да подносиоцу представке Раденку Станковићу на име правичне накнаде по основу нематеријалне штете због дужине трајања поступка исплати износ од 600 евра у динарској противвредности у року од три месеца од дана правоснажности пресуде, која наступа 17. марта 2008. године, уколико ниједна од странака у спору не затражи да предмет буде изнет на Велико веће.

Суд је одбио вишак захтева за плаћањем правичне накнаде (тражено је 30.000 евра), док о захтеву за плаћањем трошкова поступка није ни одлучивано, јер захтев није био опредељен нити су пружени докази да су трошкови стварно настали , били неопходни и разумни у висини.

"- Главни закључак Суда био је да радни спор који је започет 24. децембра 2001. године и пред три судске инстанце окончан 3. априла 2008. године, одбијањем подносиочеве ревизије, не може да се сматра да је окончан у разумном временском периоду. Наиме, овај спор, који је укупно трајао шест година и четири месеца, у временској надлежности Суда био је четири године и један месец.(ставови 30 и 31 пресуде).

- Суд је имао у виду чињеницу да се радило о спору који није био нарочито сложен, а пре свега да је било периода изразите судске неактивности. Наиме, првостепеном суду је након укидања пресуде требало годину и пет месеци да одржи расправу тј. суд није предузимао никакве активности у периоду од 14. априла 2003. године до 27. септембра 2004. године (ставови 9 и 32 и 33 пресуде).

- Даље, Суд примећује да је домаћем суду било потребно три месеца за израду судске одлуке (27. јануара 2006. године главна расправа је закључена, а подносиоцу је 25. априла 2006. године уручена пресуда).

- Додатно одуговлачење пред домаћим судом у случају Станковић десило се, по мишљењу Суда, у периоду након 3. маја 2006. године, када је изјављена жалба Окружном суду у Ваљеву, јер 18. децембра 2006. године Окружни суд је вратио списе предмета Општинском суду у Ваљеву, захтевајући доставу извесних докумената, који су недостајали, да би 29. марта 2007. године Окружни суд одбио жалбу, чиме је предмет правоснажно окончан пред другом инстанцом (ставови од 12. до 15. и став 34)

- Најзад, Суд истиче да је захтев за решавање радних спорова појачан тамо где домаћи закон прописује нарочиту хитност у окончавању радних спорова, па као пример за то наводи и пресуду донету у предмету Стевановић против Србије (видети ставове 17-19, 29 и 35 пресуде Станковић против Србије)".

Преузми пресуду (english) или (српски).

Напомена: Ова пресуда ће постати правоснажна под условима прописаним чланом 44 став 2 Конвенције. Могуће су редакторске промене текста пресуде.

САОПШТЕЊА И ВЕСТИ
 • Пресуда у предмету Савић и други против Србије, представке бр. 22080/09, 56465/13, 73656/14, 75791/14, 626/15, 629/15,634/15 и 1906/15), објављена 5. априла 2016. године
  Европски суд за људска права (у даљем тексту: Суд) је 5. априла 2016. године једногласно донео пресуду у предмету Савић и...... детаљније
 • Пресуда Европског суда за људска права – Милојевић и други против Србије (бр. 43519/07, 43524/07 и 45247/07), објављена 12. јануара 2016. године
  Европски суд за људска права је у предмету Милојевић и 2 подносиоца против Србије (бр. 43519/07, 43524/07 и 45247/07) објавио...... детаљније
 • ОДЛУКА ЕВРОПСКОГ СУДА ЗА ЉУДСКА ПРАВА У ПРЕДМЕТУ МИКУЛОВИЋ ВУЈИСИЋ ПРОТИВ СРБИЈЕ (представке број 49318/07 и 58216/13).
  Европски суд за људска права (у даљем тексту Суд) је 24. новембра 2015. године једногласно донео Одлуку о недопуштености...... детаљније
 • Пресуда Европског суда за људска права у предмету Станковић и Трајковић против Србије, бр. 37194/08 и бр. 37260/08
  Европски суд за људска права је 22. децембра 2015. године објавио пресуду поводом представки госпође С. Станковић и...... детаљније
 • НАЈАВЕ