Српски ћирилица Srpski latinica

 

Самарџић и АД Пластика против Србије (бр. 28443/05)

Повреда члана 6 став 1 (дужина поступка)

Подносиоци представке су господин Љубомир Самарџић (први подносилац представке) и АД Пластика са седиштем у Београду (други подносилац представке).

Подносиоци представке су се жалили на повреду члана 6 став 1 Конвенције (повреда права на суђење у разумном року).

Суд је једногласно утврдио повреду члана 6 став 1 у погледу другог подносиоца представке и обавезао Републику Србију да:

- плати AД Пластика 1.000,00 евра у динарској противвредности на име нематеријалне штете, најкасније у року од три месеца од наступања правоснажности пресуде, уз обавезу исплате камате за износ накнаде који је плаћен након протека та три месеца;
-плати АД Пластика 1.000,00 евра у динарској противвредности на име трошкова поступка, у истом року.

Суд је одбио остатак тужбеног захтева подносиоца представке АД Пластике (наведени подносилац је тражио 20.000 евра на име накнаде нематеријалне штете и 1.200,00 евра на име трошкова поступка).

Суд је уважио приговор ratione personae Републике Србије у вези са првим подносиоцем представке, господином Самарџићем и у потпуности одбацио његов тужбени захтев као недозвољен (видети став 32 пресуде).

Преузми пресуду (english) или (српски).

Напомена: Ова пресуда ће постати правоснажна под условима прописаним чланом 44 став 2 Конвенције. Могуће су редакторске промене текста пресуде.

САОПШТЕЊА И ВЕСТИ
 • Пресуда у предмету Савић и други против Србије, представке бр. 22080/09, 56465/13, 73656/14, 75791/14, 626/15, 629/15,634/15 и 1906/15), објављена 5. априла 2016. године
  Европски суд за људска права (у даљем тексту: Суд) је 5. априла 2016. године једногласно донео пресуду у предмету Савић и...... детаљније
 • Пресуда Европског суда за људска права – Милојевић и други против Србије (бр. 43519/07, 43524/07 и 45247/07), објављена 12. јануара 2016. године
  Европски суд за људска права је у предмету Милојевић и 2 подносиоца против Србије (бр. 43519/07, 43524/07 и 45247/07) објавио...... детаљније
 • ОДЛУКА ЕВРОПСКОГ СУДА ЗА ЉУДСКА ПРАВА У ПРЕДМЕТУ МИКУЛОВИЋ ВУЈИСИЋ ПРОТИВ СРБИЈЕ (представке број 49318/07 и 58216/13).
  Европски суд за људска права (у даљем тексту Суд) је 24. новембра 2015. године једногласно донео Одлуку о недопуштености...... детаљније
 • Пресуда Европског суда за људска права у предмету Станковић и Трајковић против Србије, бр. 37194/08 и бр. 37260/08
  Европски суд за људска права је 22. децембра 2015. године објавио пресуду поводом представки госпође С. Станковић и...... детаљније
 • НАЈАВЕ