Српски ћирилица Srpski latinica

 

Ракић и др.против Републике Србије (п. 47460/07)

Европски суд за људска права објавио је 5.октобра 2010. године пресуду у случају Ракић и др. против Србије, поводом представки 30 подносилаца који се жалили због недоследне праксе домаћих судова у вези са исплатом увећане зараде припадницима полиције за рад на Косову и Метохији.

Поводом ових представки Суд је утврдио повреду права на правично суђење утврђену чланом 6 став 1 Конвенције и досудио је сваком подносиоцу по 3000 евра на име правичне накнаде, као и по 255 евра на име трошкова поступка.

У овом случају постојала је недоследна пракса бившег Окружног суда у Београду, јер је у 73 пресуде, које су донете у периоду од 25. јануара 2006. године до 1. октобра 2008. године Окружни суд усвајао тужбене захтеве за исплату двоструких зарада за рад полицајцима на Косову и Метохији, а по одлукама Владе Републике Србије од 24. јануара 2000. године и 17. јула 2003. године, док у случају подносилаца није поступљено на тај начин. Пошто ова недоследност није отколоњена ни у поступку пред Врховним судом на начин предвиђен чланом 40 Закона о организацији судова, Европски суд за људска права је установио повреду права на правично суђење гарантовану чланом 6 став 1 Конвенције, одбивши приговор тужене државе у вези са неисцрпљивањем унутрашњих правних средстава (ревизије у односу на поједине подносиоце), приликом доношења одлуке о меритуму.

При томе Суд се није упуштао у питање да ли су подносиоци заиста имали право на двоструке зараде сходно одлуци Владе, већ је само установио недоследност судске праксе Окружног суда у Београду, што је подносиоце довело у трајну ситуацију неизвесности и што је умањило њихово поврење у правосуђе.

Напомињемо да је ово већ друга пресуда донета због недоследности судске праксе српских судова (пресуда у предмету Винчић и други против Србије, на коју се Суд позива и у овом случају).


Преузимање докумената:

САОПШТЕЊА И ВЕСТИ
 • Пресуда у предмету Савић и други против Србије, представке бр. 22080/09, 56465/13, 73656/14, 75791/14, 626/15, 629/15,634/15 и 1906/15), објављена 5. априла 2016. године
  Европски суд за људска права (у даљем тексту: Суд) је 5. априла 2016. године једногласно донео пресуду у предмету Савић и...... детаљније
 • Пресуда Европског суда за људска права – Милојевић и други против Србије (бр. 43519/07, 43524/07 и 45247/07), објављена 12. јануара 2016. године
  Европски суд за људска права је у предмету Милојевић и 2 подносиоца против Србије (бр. 43519/07, 43524/07 и 45247/07) објавио...... детаљније
 • ОДЛУКА ЕВРОПСКОГ СУДА ЗА ЉУДСКА ПРАВА У ПРЕДМЕТУ МИКУЛОВИЋ ВУЈИСИЋ ПРОТИВ СРБИЈЕ (представке број 49318/07 и 58216/13).
  Европски суд за људска права (у даљем тексту Суд) је 24. новембра 2015. године једногласно донео Одлуку о недопуштености...... детаљније
 • Пресуда Европског суда за људска права у предмету Станковић и Трајковић против Србије, бр. 37194/08 и бр. 37260/08
  Европски суд за људска права је 22. децембра 2015. године објавио пресуду поводом представки госпође С. Станковић и...... детаљније
 • НАЈАВЕ