Српски ћирилица Srpski latinica

 

ПРИКАЗ ПРЕСУДЕ ЈАНКОВИЋ ПРОТИВ СРБИЈЕ (21518/09)

Европски суд за људска права 18. новембра 2014. године донео пресуду у случају Јанковић против Србије. Суд је утврдио да су решења стечајног већа Привредног суда у Крагујевцу 1 СТ 1079/02 од 25. августа 2003. године и 11. октобра 2004. године донета у корист подносиоца представке остала делимично неизвршена у стечајном поступку који је окончан 20. фебруара 2009. године.

Без посебног освртaња на аргументацију коју је држава изнела у свом одговору на представку подносиоца, Суд се позвао на своју добро установљену судску праксу у сличним случајевима (Марчић и други против Србије представка број 177556/05, Качапор и други, представка број 2269/06, Црнишанин и други, представка број 35835/05 као и Адамовић,  представка број  41703/06) и утврдио да у случају Јанковић постоји повреда члана 6 став 1 Конвенције као и повреда члана 1 Протокола 1 уз Конвенцију.

На основу утврђених повреда Суд је досудио подносиоцу износ од 2.000,00 евра на име накнаде нематеријалне штете и трошкова поступка. Поред тога, утврђена је обавеза државе да подносиоцу исплати износе досуђене домаћим одлукама, умањене за све износе који су до сада плаћени по том основу, у року од три месеца од доношења ове пресуде.


Преузимање докумената:

САОПШТЕЊА И ВЕСТИ
 • Пресуда у предмету Савић и други против Србије, представке бр. 22080/09, 56465/13, 73656/14, 75791/14, 626/15, 629/15,634/15 и 1906/15), објављена 5. априла 2016. године
  Европски суд за људска права (у даљем тексту: Суд) је 5. априла 2016. године једногласно донео пресуду у предмету Савић и...... детаљније
 • Пресуда Европског суда за људска права – Милојевић и други против Србије (бр. 43519/07, 43524/07 и 45247/07), објављена 12. јануара 2016. године
  Европски суд за људска права је у предмету Милојевић и 2 подносиоца против Србије (бр. 43519/07, 43524/07 и 45247/07) објавио...... детаљније
 • ОДЛУКА ЕВРОПСКОГ СУДА ЗА ЉУДСКА ПРАВА У ПРЕДМЕТУ МИКУЛОВИЋ ВУЈИСИЋ ПРОТИВ СРБИЈЕ (представке број 49318/07 и 58216/13).
  Европски суд за људска права (у даљем тексту Суд) је 24. новембра 2015. године једногласно донео Одлуку о недопуштености...... детаљније
 • Пресуда Европског суда за људска права у предмету Станковић и Трајковић против Србије, бр. 37194/08 и бр. 37260/08
  Европски суд за људска права је 22. децембра 2015. године објавио пресуду поводом представки госпође С. Станковић и...... детаљније
 • НАЈАВЕ