Српски ћирилица Srpski latinica

 

Пресудe Ракић и Сарван (бр. 47939/11 и 56192/11), Миленковић и Вељковић (бр. 7786/13 и 47972/13), Драги Петровић (бр. 80152/12), Шерифовић и други (бр. 5928/13 и др.)

Дана 20. октобра 2015. године Европски суд за људска права је објавио четири пресуде:  Ракић и Сарван (бр. 47939/11 и 56192/11),  Миленковић и Вељковић (бр. 7786/13 и 47972/13), Драги Петровић (бр. 80152/12), Шерифовић и други (бр. 5928/13 и др.) које се односе на неефикасно извршење домаћих пресуда донетих против предузећа са већинским друштвеним капиталом. Све пресуде је донео Одбор од троје судија с обзиром да Суд ове предмете сматра својом добро установљеном праксом. У свим пресудама Суд је утврдио повреде чл. 6 став 1. Конвенције и члана 1 Протокола бр. 1 уз Конвенцију, сматрајући да није неопходно да посебно разматра члан 13. Конвенције.

У свим предметима  Суд се позива на своју ранију праксу и сличне случајеве у којима је утврђивао повреде члана 6. став 1. Конвенције и/или члана 1. Протокола број 1 уз Конвенцију у предметима који покрећу питања слична онима у предметном случају (Р. Качапор и друге подноситељке представке против Србије, бр. 2269/06 и друге, ст. 57-64. и 71-76, 15. јануар 2008. године и Јовичић и други против Србије (одлука), број 37270/11, ст. 88-93, 15. октобар 2013. године. Штавише, судска пракса Уставног суда у односу на друштвена предузећа, заједно са релевантним одредбама које се односе на уставну жалбу и приватизацију друштвених предузећа разматрана је у одлуци о допуштености у предмету Маринковић против Србије (одлука), број 5353/11, ст. 26-29. и 31-44, 29. јануар 2013. године, пресуди Маринковић против Србије, број 5353/11, ст. 29-31, 22. октобар 2013. године, пресуди Маринковић против Србије, број 5353/11, ст. 29‑32, 22. октобар 2013. године, пресуди у предмету Јовичић и други против Србије, бр. 37270/11 и друге, ст. 19-24, 13. јануар 2015. године, и одлуци Феризовић против Србије (одлука), број 65713/13, ст. 12-17, 26. новембар 2013. године.

 


Преузимање докумената:

САОПШТЕЊА И ВЕСТИ
 • Пресуда у предмету Савић и други против Србије, представке бр. 22080/09, 56465/13, 73656/14, 75791/14, 626/15, 629/15,634/15 и 1906/15), објављена 5. априла 2016. године
  Европски суд за људска права (у даљем тексту: Суд) је 5. априла 2016. године једногласно донео пресуду у предмету Савић и...... детаљније
 • Пресуда Европског суда за људска права – Милојевић и други против Србије (бр. 43519/07, 43524/07 и 45247/07), објављена 12. јануара 2016. године
  Европски суд за људска права је у предмету Милојевић и 2 подносиоца против Србије (бр. 43519/07, 43524/07 и 45247/07) објавио...... детаљније
 • ОДЛУКА ЕВРОПСКОГ СУДА ЗА ЉУДСКА ПРАВА У ПРЕДМЕТУ МИКУЛОВИЋ ВУЈИСИЋ ПРОТИВ СРБИЈЕ (представке број 49318/07 и 58216/13).
  Европски суд за људска права (у даљем тексту Суд) је 24. новембра 2015. године једногласно донео Одлуку о недопуштености...... детаљније
 • Пресуда Европског суда за људска права у предмету Станковић и Трајковић против Србије, бр. 37194/08 и бр. 37260/08
  Европски суд за људска права је 22. децембра 2015. године објавио пресуду поводом представки госпође С. Станковић и...... детаљније
 • НАЈАВЕ