Српски ћирилица Srpski latinica

 

Пресуде Премовић против Србије (број представке 61920/09) и Петровић против Србије (број представке 75280/10)

Европски суд за људска права у Стразбуру ( у даљем тексту Суд) је дана 14. јануара 2014. године и дана 18.фебруара 2014. донео још две пресуде у корист подносилаца представки и то у предметима Премовић против Србије (број представке 61920/09) и Петровић против  Србије (број представке 75280/10). Овим пресудама Суд је потврдио своју већ добру установљену судску праксу у односу на потраживања радника из радног односа према предузећима са већинским друштвеним капиталом.

Наиме, и овај пут Суд је у оба случаја утврдио повреду члана 6. става 1. Конвеције, због неизвршења домаћих правноснажних одлука које су донете у корист подносилаца представки, те је обавезао Републику Србију да подносиоцима представки из сопствених средстава исплати накнаду на име материјалне штете, односно износе досуђене правноснажним домаћим одлука, али умањене за већ исплаћене износе, уколико је до исплате и дошло. Такође, у предмету Петровић против Србије, Република Србија је обавезна да подносиоцу представке плати и износ од 2.000 евра у динарској протввредности на дан исплате на име накнаде нематеријалне штете и трошкова поступка. Поред повреде члана 6. става 1. Конвенције, у предмету Премовић против Србије Суд је утврдио и повреду члана1. Протокола 1. уз Конвенцију.

У пресуди Премовић против Србије Суд је истакао да обавеза државе није само да плати износе досуђене на основу правичног задовољења, већ и да такође изабере, уз надзор Комитета министара, одговарајуће опште и/или појединачне мере које ће усвојити у домаћем правном поретку да би утврђена повреда била окончана.

ПРЕДМЕТ ПЕТРОВИЋ против СРБИЈЕ (представка број 75280/10) српски
ПРЕДМЕТ ПЕТРОВИЋ против СРБИЈЕ (представка број 75280/10) енглески

ПРЕДМЕТ ПРЕМОВИЋ против СРБИЈЕ (представка број 61920/09) српски
ПРЕДМЕТ ПРЕМОВИЋ против СРБИЈЕ (представка број 61920/09) енглески

 

САОПШТЕЊА И ВЕСТИ
 • Пресуда у предмету Савић и други против Србије, представке бр. 22080/09, 56465/13, 73656/14, 75791/14, 626/15, 629/15,634/15 и 1906/15), објављена 5. априла 2016. године
  Европски суд за људска права (у даљем тексту: Суд) је 5. априла 2016. године једногласно донео пресуду у предмету Савић и...... детаљније
 • Пресуда Европског суда за људска права – Милојевић и други против Србије (бр. 43519/07, 43524/07 и 45247/07), објављена 12. јануара 2016. године
  Европски суд за људска права је у предмету Милојевић и 2 подносиоца против Србије (бр. 43519/07, 43524/07 и 45247/07) објавио...... детаљније
 • ОДЛУКА ЕВРОПСКОГ СУДА ЗА ЉУДСКА ПРАВА У ПРЕДМЕТУ МИКУЛОВИЋ ВУЈИСИЋ ПРОТИВ СРБИЈЕ (представке број 49318/07 и 58216/13).
  Европски суд за људска права (у даљем тексту Суд) је 24. новембра 2015. године једногласно донео Одлуку о недопуштености...... детаљније
 • Пресуда Европског суда за људска права у предмету Станковић и Трајковић против Србије, бр. 37194/08 и бр. 37260/08
  Европски суд за људска права је 22. децембра 2015. године објавио пресуду поводом представки госпође С. Станковић и...... детаљније
 • НАЈАВЕ