Српски ћирилица Srpski latinica

 

ПРЕСУДА ВИЛОТИЈЕВИЋ против СРБИЈЕ (представка број 26042/06)

Европски суд за људска права је објавио пресуду у предмету Вилотијевић против Србије 10. децембра 2013. године и утврдио повреду члана 6. став 1. Конвенције због прекомерног трајања парничних поступака у вези са радним спором.

Суд је установио да је услед дужине парничног поступка пред домаћим судом дошло до повреде члана 6. став 1. Конвенције. Остале наводе и притужбе подносиоца, које су се тицале пре свега правичности и/или исхода парничних поступака, непостојања непристрасности домаћих судова, непоступања по бројним кривичним пријавама подносиоца итд., Суд је прогласио недопуштеним због очигледне неоснованости. 

У истој пресуди Суд је подсетио да посебна парнична тужба за накнаду штете настале процесним кашњењем није делотворно правно средство (видети, по аналогији, В. А. М. против Србије, број39177/05, ст. 85-88, 13. март 2007. године) и да би уставну жалбу требало, у начелу, сматрати делотворним правним средством, у оквиру значења члана 35. став 1. Конвенције, само у односу на представке поднете против Србије од 7. августа 2008. године.

Коначно, Суд  подсећа да је у радним споровима потребна посебна ажурност (Ruotolo против Италије, 27. фебруар 1992. године, став 17, серија A број 230 D) и да је овај захтев додатно појачан у односу на државе где домаће право предвиђа да се такви предмети морају решавати посебно хитно (видети Стевановић против Србије, број 26642/05, ст. 53 и 55, 9. октобар 2007. године; и Симић против Србије, број 29908/05, став 19, 24. новембар 2009. године). Најзад, поновно разматрање једног предмета после враћања на нижу инстанцу може само по себи открити озбиљан недостатак у правосудном систему Тужене државе (видети, на пример, Pavlyulynets против Украјине, број 70767/01, став 51, 6. септембар 2005. године).

Подносилац представке није поднео захтев за правично задовољење односно за накнаду нематеријалне штете, те Суд није досудио било који износ на име наведеног. Међутим, утврђена је обавеза државе да заврши домаће поступке.

У вези са извршењем пресуда, Суд је подсетио да Тужена држава има  обавезу да предузме, уз надзор Комитета министара, опште и/или, према случају, појединачне мере које ће се усвојити у домаћем правном систему да би утврђена повреда престала односно како би се поступци који још увек трају што пре завршили, посебно радни спорови с обзиром да је Суд и раније у сличним пресудама против Србије утврђивао да су радни спорови прекомерно дуго трајали иако домаћи закон прописује хитност у поступању.

ПРЕСУДА ВИЛОТИЈЕВИЋ против СРБИЈЕ (представка број 26042/06) српски
ПРЕСУДА ВИЛОТИЈЕВИЋ против СРБИЈЕ (представка број 26042/06) енглески

 

САОПШТЕЊА И ВЕСТИ
 • Пресуда у предмету Савић и други против Србије, представке бр. 22080/09, 56465/13, 73656/14, 75791/14, 626/15, 629/15,634/15 и 1906/15), објављена 5. априла 2016. године
  Европски суд за људска права (у даљем тексту: Суд) је 5. априла 2016. године једногласно донео пресуду у предмету Савић и...... детаљније
 • Пресуда Европског суда за људска права – Милојевић и други против Србије (бр. 43519/07, 43524/07 и 45247/07), објављена 12. јануара 2016. године
  Европски суд за људска права је у предмету Милојевић и 2 подносиоца против Србије (бр. 43519/07, 43524/07 и 45247/07) објавио...... детаљније
 • ОДЛУКА ЕВРОПСКОГ СУДА ЗА ЉУДСКА ПРАВА У ПРЕДМЕТУ МИКУЛОВИЋ ВУЈИСИЋ ПРОТИВ СРБИЈЕ (представке број 49318/07 и 58216/13).
  Европски суд за људска права (у даљем тексту Суд) је 24. новембра 2015. године једногласно донео Одлуку о недопуштености...... детаљније
 • Пресуда Европског суда за људска права у предмету Станковић и Трајковић против Србије, бр. 37194/08 и бр. 37260/08
  Европски суд за људска права је 22. децембра 2015. године објавио пресуду поводом представки госпође С. Станковић и...... детаљније
 • НАЈАВЕ