Српски ћирилица Srpski latinica

 

Прeсуда Великог Већа Европског суда за људска права - Алишић и други против БиХ, Хрватске, Србије, Словеније и БЈР Македоније бр. 60642/08

Европски суд за људска права је 16. јула 2014. године објавио пилот пресуду Великог Већа у предмету Алишић и други против БиХ, Хрватске, Србије, Словеније и БЈР Македоније.

Подносиоци представки, Емина Алишић, Азиз Саџак и Сакиб Шахдановић, су држављани Босне и Херцеговине и живе у Немачкој. Емина Алишић има и немачко држављанство. Предмет се односи на немогућност подносилаца представки да поврате "стару" девизну штедњу - после распада бивше СФРЈ - депоновану код две банке (филијала Инвестбанке у Тузли и филијала Љубљанске банке у Сарајеву) у Босни и Херцеговини.

Пред судом је око 1850 сличних представки које обухватају 8000 лица. Оне се односе првенствено на „стару девизну штедњу“ у Љубљанској банци, филијала Сарајево и филијале у Загребу, и филијале неколико српских банака изван Србије. Суд је оцењујући да постоје хиљаде потенцијалних подносилаца сматрао да је прикладно да донесе пилот пресуду (која се односи на све сличне случајеве).

Ставови тужених држава о томе на коме лежи обавеза да исплати подносиоце  су се дијаметрално разликовали. На једној страни су биле Словенија и Србија које су се залагале за принцип територијалности, сматрајући да би ово питање требало да се реши кроз Споразум о сукцесији у оквиру Анекса Ц. На другој страни, биле су остале тужене државе, залажући се да обавеза исплате лежи на државама у којима је седиште предметних банака (Србија и Словенија),  образлажући да се не ради о питању у вези са сукцесијом у оквиру Анекса Ц, већ о питању у вези са приватном имовином у оквиру Анекса Г Споразума о сукцесији.

Пресудом Великог Већа Европски суд за људска права у суштини је потврдио првобитну одлуку Већа и установио једногласно да су Словенија и Србија одговорне за повреде права на мирно уживање имовине (члан 1. Протокола бр. 1 уз Конвенцију) и повреду права на делотворан правни лек (члан 13. Конвенције), те да није било потребно да се разматрају притужбе у вези са наводном дискриминацијом подносилаца (члан 14. Конвенције).

У погледу одговорности других држава, Суд је већином од 15 према 2 утврдио да друге државе нису повредиле члан 1. Протокола бр. 1 уз Конвенцију, као ни члан 13. Конвенције, и једногласно да није било повреде члана 14. Конвенције

Обавеза државе

1. Србија има обавезу да подносиоцу представке г. Шахдановићу, који је имао девизну штедњу у филијали Инвестбанке у Тузли, у року од 3 месеца исплати износ од 4000 евра на нематеријалне штете. Исти износ, по истом основу и у истом року, Словенија је у обавези да плати подносиоцима  Алишићу и Саџаку.

2. У изреци пресуде Суд је једногласно констатовао да пропуст Србије и Словеније да исплате «стару» девизну штедњу подносиоцима представки и свим другим лицима у сличном положају, представља системски проблем. У том смислу, суд је већином од 16 према 1, одлучио да Србија (односно Словенија) мора предузети све потребне кораке, укључујући и законске измене, како би се омогућило г. Шахдановићу и свим другим лицима у истом положају да поврате своју «стару» девизну штедњу под истим условима као грађани Србије који су такве штедне улоге имали у домаћим филијалама српских (односно словеначких банака), све у року од једне године и под надзором Комитета министара Савета Европе.

Европски суд је такође одлучио да на годину дана одложи разматрање свих сличних случајева пред Европским судом за људска права против Србије и Словеније, а што је без утицаја на могућност Суда да у сваком тренутку прогласи недопуштеном било који такав случај или да га скине са листе предмета пред Судом у складу са Конвенцијом.


Преузимање докумената:

САОПШТЕЊА И ВЕСТИ
 • Пресуда у предмету Савић и други против Србије, представке бр. 22080/09, 56465/13, 73656/14, 75791/14, 626/15, 629/15,634/15 и 1906/15), објављена 5. априла 2016. године
  Европски суд за људска права (у даљем тексту: Суд) је 5. априла 2016. године једногласно донео пресуду у предмету Савић и...... детаљније
 • Пресуда Европског суда за људска права – Милојевић и други против Србије (бр. 43519/07, 43524/07 и 45247/07), објављена 12. јануара 2016. године
  Европски суд за људска права је у предмету Милојевић и 2 подносиоца против Србије (бр. 43519/07, 43524/07 и 45247/07) објавио...... детаљније
 • ОДЛУКА ЕВРОПСКОГ СУДА ЗА ЉУДСКА ПРАВА У ПРЕДМЕТУ МИКУЛОВИЋ ВУЈИСИЋ ПРОТИВ СРБИЈЕ (представке број 49318/07 и 58216/13).
  Европски суд за људска права (у даљем тексту Суд) је 24. новембра 2015. године једногласно донео Одлуку о недопуштености...... детаљније
 • Пресуда Европског суда за људска права у предмету Станковић и Трајковић против Србије, бр. 37194/08 и бр. 37260/08
  Европски суд за људска права је 22. децембра 2015. године објавио пресуду поводом представки госпође С. Станковић и...... детаљније
 • НАЈАВЕ