Српски ћирилица Srpski latinica

 

Пресуда у предмету Живковић против Србије, представка број 318/15, објављена 4. априла 2017. године

Европски суд за људска права (у даљем тексту: Суд) је 4. априла 2017. године oбјавио пресуду у предмету Живковић против Србије, представка број 318/15.

О овом предмету, као о предмету у коме постоји добро установљена пракса Суда, упркос противљењу Владе, одлучивао је трочлани Одбор, па је пресуда правоснажна.

Општински суд у Обреновцу је 27. јуна 2001. године наложио друштвеном предузећу, Холдинг – Прва Искра АД Барич (у даљем тексту: „дужник“), да подноситељки представке исплати одређене износе. На захтев подноситељке представке у том смислу, 18. марта 2003. године Општински суд у Обреновцу наложио је извршење наведене пресуде. Међутим, стечајни поступак је отворен против дужника, а извршни поступак је обустављен. Стечајни поступак је и даље био у току у време доношења ове пресуде, а наведена судска пресуда је остала неизвршена.

Подноситељка представке притуживала се због пропуста Тужене државе да изврши правоснажну судску пресуду донету у њену корист и због непостојања делотворног правног лека с тим у вези. Она се ослонила на чл. 6. став 1. и 13. Конвенције и члан 1. Протокола број 1.

Суд је констатовао да је често налазио повреде члана 6. Конвенције и/или члана 1 Протокола број 1 уз Конвенцију у предметима који постављају питања слична питањима постављеним у овом предмету. Пошто је размотрио сав материјал који му је достављен, Суд је оценио да Влада није истакла ниједну чињеницу, нити аргумент који би могли да га убеде да донесе другачији закључак у овом предмету.

Последично, Суд је пресудио да је дошло до повреде члана 6. став 1. Конвенције и члана 1. Протокола број 1. уз Конвенцију.

Оценио је такође да није неопходно да разматра суштински исту притужбу према члану 13. Конвенције.

Обзиром да је утврдио наведене повреде, Суд је наложио Туженој држави да исплати подноситељки представке суме досуђене судском пресудом од 27. јуна 2001. године, као и утврђене трошкове извршног поступка.

Додатно, Суд је наложио Туженој држави да подноситељки представке исплати износ од 2.000 евра, на име накнаде претрпљене нематеријалне штете и претрпљених трошкова.


Преузимање докумената:

САОПШТЕЊА И ВЕСТИ
 • Пресуда у предмету Савић и други против Србије, представке бр. 22080/09, 56465/13, 73656/14, 75791/14, 626/15, 629/15,634/15 и 1906/15), објављена 5. априла 2016. године
  Европски суд за људска права (у даљем тексту: Суд) је 5. априла 2016. године једногласно донео пресуду у предмету Савић и...... детаљније
 • Пресуда Европског суда за људска права – Милојевић и други против Србије (бр. 43519/07, 43524/07 и 45247/07), објављена 12. јануара 2016. године
  Европски суд за људска права је у предмету Милојевић и 2 подносиоца против Србије (бр. 43519/07, 43524/07 и 45247/07) објавио...... детаљније
 • ОДЛУКА ЕВРОПСКОГ СУДА ЗА ЉУДСКА ПРАВА У ПРЕДМЕТУ МИКУЛОВИЋ ВУЈИСИЋ ПРОТИВ СРБИЈЕ (представке број 49318/07 и 58216/13).
  Европски суд за људска права (у даљем тексту Суд) је 24. новембра 2015. године једногласно донео Одлуку о недопуштености...... детаљније
 • Пресуда Европског суда за људска права у предмету Станковић и Трајковић против Србије, бр. 37194/08 и бр. 37260/08
  Европски суд за људска права је 22. децембра 2015. године објавио пресуду поводом представки госпође С. Станковић и...... детаљније
 • НАЈАВЕ