Српски ћирилица Srpski latinica

 

Пресуда у предмету Вукосављевић против Србије, представка број 23496/13, објављена 27. септембра 2016. године

Европски суд за људска права (у даљем тексту: Суд) је 27. септембра 2016. године објавио пресуду у предмету Вукосављевић против Србије, представка број 23496/13.

О овом предмету, упркос противљењу Владе, као о предмету у коме постоји добро установљена пракса Суда, одлучивао је трочлани Одбор, па је пресуда правоснажна.

Подносилац представке, Миле Вукосављевић, са позивом на одредбе члана 6. став 1. И члана 13. Конвенције, као и и члана 1. Протокола број 1 уз Конвенцију, притуживао се на неизвршење правноснажне пресуде донете против друштвеног предузећа.

Суд је, најпре, одбацио приговор Владе о неисрпљивању домаћих правних средстава.

У погледу оцене основаности притужби, Суд је, с позивом на праксу у предметима Р. Качапор и друге против Србије, Црнишанин и други против Србије, Рашковић и Милуновић против Србије и Адамовић против Србије констатовао да је често утврђивао повреде члана 6. Конвенције и/или члана 1. Протокола број 1 уз Конвенцију у предметима који покрећу питања слична онима покренутим у овом предмету. Суд је даље оценио да Влада није изнела ниједну чињеницу, нити аргумент који би могли да га убеде да донесе другачији закључак у конкретном предмету. Стога је Суд утврдио да је дошло до повреде члана 6. Конвенције и члана 1. Протокола број 1 уз Конвенцију. Суд није посебно испитивао притужбу по члану 13. Конвенције.

Суд је утврдио да је држава дужна да исплати подносиоцу представке износе досуђене правноснажном пресудом донетом у његову корист, умањене за износе који су му можда већ исплаћени по овом основу.

У погледу накнаде нематеријалне штете и трошкова поступка, Суд је утврдио да држава треба да исплати подносиоцу представке 2.000 евра. 

 


Преузимање докумената:

САОПШТЕЊА И ВЕСТИ
 • Пресуда у предмету Савић и други против Србије, представке бр. 22080/09, 56465/13, 73656/14, 75791/14, 626/15, 629/15,634/15 и 1906/15), објављена 5. априла 2016. године
  Европски суд за људска права (у даљем тексту: Суд) је 5. априла 2016. године једногласно донео пресуду у предмету Савић и...... детаљније
 • Пресуда Европског суда за људска права – Милојевић и други против Србије (бр. 43519/07, 43524/07 и 45247/07), објављена 12. јануара 2016. године
  Европски суд за људска права је у предмету Милојевић и 2 подносиоца против Србије (бр. 43519/07, 43524/07 и 45247/07) објавио...... детаљније
 • ОДЛУКА ЕВРОПСКОГ СУДА ЗА ЉУДСКА ПРАВА У ПРЕДМЕТУ МИКУЛОВИЋ ВУЈИСИЋ ПРОТИВ СРБИЈЕ (представке број 49318/07 и 58216/13).
  Европски суд за људска права (у даљем тексту Суд) је 24. новембра 2015. године једногласно донео Одлуку о недопуштености...... детаљније
 • Пресуда Европског суда за људска права у предмету Станковић и Трајковић против Србије, бр. 37194/08 и бр. 37260/08
  Европски суд за људска права је 22. децембра 2015. године објавио пресуду поводом представки госпође С. Станковић и...... детаљније
 • НАЈАВЕ