Српски ћирилица Srpski latinica

 

Пресуда у предмету Стојковић против Србије, донета 22. јануара 2019. године, представка број 24899/15

Европски суд за људска права (у даљем тексту: Суд) је 22. јануара 2019. године донео пресуду у предмету Стојковић против Србије, представка број 24899/15.

Подноситељка представке се, према члану 6. став 1. Европске конвенције зa заштиту људских права и основних слобода (у даљем тексту: Конвенција), притуживала на прекомерну дужину трајања домаћег управног поступка у коме је била странка.

Суд је утврдио да је предметни поступак о коме је реч започет је 10. октобра 2005. године, када је подноситељка представке изјавила жалбу против првостепене управне одлуке од 28. септембра 2005. године. Поступак је правоснажно окончан 17. марта 2011. године. Такође, Уставни суд је 4. новембра 2014. године одбио уставну жалбу подноситељке представке са образложењем да поступак у одређеној мери јесте трајао прекомерно због понашања управних органа, али да ни у једном тренутку подноситељка није трпела неизвесност у погледу исхода поступка.

Влада Републике Србије (у даљем тексту: Влада) је истакла да предметни поступак није трајао неразумно дуго, ослањајући се на аргументе Уставног суда.

Међутим, Суд је констатовао да је претходно већ имао прилике да разматра сличне представке поднете против Србије у којима је утврђивао повреду члана 6. став 1. Конвенције. Суд је, затим, без даљег образложења, утврдио да у овом предмету нису понуђени докази који би га убедили да одлучи другачије у односу на поменуте предмете у којима је утврђивао повреду.

У складу са тим, Суд је утврдио да је дошло до кршења члана 6. став 1. Конвенције и доделио подноситељки одређене износе на име накнаде нематеријалне штете и трошкова поступка (2.000 евра и 500 евра).

 


Преузимање докумената:

САОПШТЕЊА И ВЕСТИ
 • Пресуда у предмету Савић и други против Србије, представке бр. 22080/09, 56465/13, 73656/14, 75791/14, 626/15, 629/15,634/15 и 1906/15), објављена 5. априла 2016. године
  Европски суд за људска права (у даљем тексту: Суд) је 5. априла 2016. године једногласно донео пресуду у предмету Савић и...... детаљније
 • Пресуда Европског суда за људска права – Милојевић и други против Србије (бр. 43519/07, 43524/07 и 45247/07), објављена 12. јануара 2016. године
  Европски суд за људска права је у предмету Милојевић и 2 подносиоца против Србије (бр. 43519/07, 43524/07 и 45247/07) објавио...... детаљније
 • ОДЛУКА ЕВРОПСКОГ СУДА ЗА ЉУДСКА ПРАВА У ПРЕДМЕТУ МИКУЛОВИЋ ВУЈИСИЋ ПРОТИВ СРБИЈЕ (представке број 49318/07 и 58216/13).
  Европски суд за људска права (у даљем тексту Суд) је 24. новембра 2015. године једногласно донео Одлуку о недопуштености...... детаљније
 • Пресуда Европског суда за људска права у предмету Станковић и Трајковић против Србије, бр. 37194/08 и бр. 37260/08
  Европски суд за људска права је 22. децембра 2015. године објавио пресуду поводом представки госпође С. Станковић и...... детаљније
 • НАЈАВЕ