Српски ћирилица Srpski latinica

 

Пресуда у предмету Окиљ против Србије, објављена 28. маја 2019. године, представка број 16019/15

Европски суд за људска права (у даљем тексту: Суд) је 28. маја 2019. године објавио пресуду у предмету Окиљ против Србије, представка број 16019/15.

Упркос противљењу Владе Републике Србије (у даљем тексту: Влада), о овом предмету је одлучивао трочлани одбор, па је пресуда постала правноснажна 28. маја 2019. године, даном објављивања.

Подносилац представке се притуживао према члану 6. став 1. Конвенције за заштиту људских права и основних слобода (у даљем тексту: Конвенција) због дужине трајања поступка у коме је подносилац захтевао да му се утврди право својине над 265 акција компаније Три Грозда а.д. Београд. Наиме, поступак је правноснажно окончан након више од шест година од дана подношења тужбе.

Подносилац је након тога поднео уставну жалбу.

Уставни суд је 23. септембра 2014. године утврдио повреду права подносиоца представке на суђење у разумном року и констатовао да је утврђивање повреде представљало довољну правичну накнаду у посебним околностима овог предмета, јер је номинална вредност спорних акција била тек нешто већа од 200 евра и да је случај због тога за подносиоца представке био од мањег значаја. Такође, Уставни суд је сматрао да је подносилац представке допринео дужини трајања парничног поступка тиме што није раније поднео уставну жалбу.

Влада је тврдила да подносилац представке више не може тврдити да је жртва, јер је Уставни суд признао повреду која је предмет приговора, а утврђење повреде је представљало довољну правичну накнаду у околностима овог предмета, а како је образложено у одлуци Уставног суда.

Подносилац представке је оспорио наводе Владе да је у питању спор малог значаја и навео да, иако је номинална вредност спорних акција била заиста безначајна, њихова тржишна вредност износила је више од 3.000 еура у 2006. години, за време трајања парничног поступка у питању.

Суд се није сложио са ставом Уставног суда. Наиме, Суд сматра да подносилац представке није могао спречити да дужина парничног поступка постане прекомерна подношењем уставне жалбе раније јер уставна жалба једноставно није превентивни правни лек. Суд је истакао да Уставни суд не може наредити да се поступак убрза све док његова дужина већ није постала прекомерна и да у том смислу утврђује повреду права на суђење у разумном року. Уставна жалба се стога разликује од, на пример, жалбе против ћутања администрације која се може користити за убрзавање управног поступка и спречавање њихове прекомерне дужине (видети Вуковић против Црне Горе (одл.), Бр. 18626/11, §§ 30–31, 27. новембар 2012). Сходно томе, Суд сматра да подносилац представке није допринео дужини парничног поступка и да у тим околностима, утврђивање повреде од стране Уставног суда није представљало довољно обештећење (супротно од Милосављевић против Србије (одл.), Бр. 21603/07, 5. новембар 2013).

Из наведених разлога Суд је утврдио да подносилац представке и даље може тврдити да је „жртва“ у смислу члана 34. Конвенције и да приговор Владе мора бити одбачен.

Због утврђене повреде члана 6. став 1. Конвенције, Суд је наложио Влади да подносиоцу исплати 1000 евра на име накнаде претрпљене нематеријалне штете у року од три месеца од дана објављивања пресуде.


Преузимање докумената:

САОПШТЕЊА И ВЕСТИ
 • Пресуда у предмету Савић и други против Србије, представке бр. 22080/09, 56465/13, 73656/14, 75791/14, 626/15, 629/15,634/15 и 1906/15), објављена 5. априла 2016. године
  Европски суд за људска права (у даљем тексту: Суд) је 5. априла 2016. године једногласно донео пресуду у предмету Савић и...... детаљније
 • Пресуда Европског суда за људска права – Милојевић и други против Србије (бр. 43519/07, 43524/07 и 45247/07), објављена 12. јануара 2016. године
  Европски суд за људска права је у предмету Милојевић и 2 подносиоца против Србије (бр. 43519/07, 43524/07 и 45247/07) објавио...... детаљније
 • ОДЛУКА ЕВРОПСКОГ СУДА ЗА ЉУДСКА ПРАВА У ПРЕДМЕТУ МИКУЛОВИЋ ВУЈИСИЋ ПРОТИВ СРБИЈЕ (представке број 49318/07 и 58216/13).
  Европски суд за људска права (у даљем тексту Суд) је 24. новембра 2015. године једногласно донео Одлуку о недопуштености...... детаљније
 • Пресуда Европског суда за људска права у предмету Станковић и Трајковић против Србије, бр. 37194/08 и бр. 37260/08
  Европски суд за људска права је 22. децембра 2015. године објавио пресуду поводом представки госпође С. Станковић и...... детаљније
 • НАЈАВЕ