Српски ћирилица Srpski latinica

 

Пресуда у предмету Николић против Србије, донета 19. марта 2019. године, представка број 41392/15

Европски суд за људска права (у даљем тексту: Суд) је 19. марта 2019. године донео пресуду у предмету Николић против Србије, представка број 41392/15.

Подноситељка представке се притуживала у односу на домаћи парнични поступак у коме је истакла захтев за накнаду штете због изгубљене зараде, до чега је дошло услед аутомобилске несреће. Конкретно, подноситељка се притуживала да је дужина поменутог парничног поступка била неспојива са захтевом „разумног рока“ из чл. 6. и 13. Конвенције.

Суд је, најпре, утврдио да је предметни парнични поступак трајао седам година и осам месеци у два нивоа судске надлежности. Поред тога, Суд је утврдио да је исход спора био важан за подноситељку представке, имајући у виду да се тицао изгубљених зарада.

Суд је затим констатовао да је до сада често утврђивао повреду члана 6. став 1. Конвенције у предметима у којима се покрећу слична питања као у овом предмету, указујући при томе на своју праксу из предмета Немет против Србије, Благојевић против Србије и Ковић и други против Србије. Имајући то у виду, Суд је само констатовао да је размотрио сав материјал који му је достављен и да није утврдио ниједну чињеницу која би га навела да одлучи другачије у овом предмету. С тога, Суд је закључио да је дужина предметног парничног поступка била прекомерна и да није испунила захтев „разумног рока“, па је утврдио да је дошло до повреде члана 6. став 1. Конвенције.

Такође, Суд је одлучио да није потребно посебно разматрати идентичне притужбе подноситељке на основу члана 13. Конвенције.

Имајући у виду да је утврдио повреду члана 6. став 1. Конвенције, Суд је утврдио да Република Србија треба да исплати подноситељки представке износ од 2.100 евра на име накнаде нематеријалне штете и 500 евра на име накнаде претрпљених трошкова.

 


Преузимање докумената:

САОПШТЕЊА И ВЕСТИ
 • Пресуда у предмету Савић и други против Србије, представке бр. 22080/09, 56465/13, 73656/14, 75791/14, 626/15, 629/15,634/15 и 1906/15), објављена 5. априла 2016. године
  Европски суд за људска права (у даљем тексту: Суд) је 5. априла 2016. године једногласно донео пресуду у предмету Савић и...... детаљније
 • Пресуда Европског суда за људска права – Милојевић и други против Србије (бр. 43519/07, 43524/07 и 45247/07), објављена 12. јануара 2016. године
  Европски суд за људска права је у предмету Милојевић и 2 подносиоца против Србије (бр. 43519/07, 43524/07 и 45247/07) објавио...... детаљније
 • ОДЛУКА ЕВРОПСКОГ СУДА ЗА ЉУДСКА ПРАВА У ПРЕДМЕТУ МИКУЛОВИЋ ВУЈИСИЋ ПРОТИВ СРБИЈЕ (представке број 49318/07 и 58216/13).
  Европски суд за људска права (у даљем тексту Суд) је 24. новембра 2015. године једногласно донео Одлуку о недопуштености...... детаљније
 • Пресуда Европског суда за људска права у предмету Станковић и Трајковић против Србије, бр. 37194/08 и бр. 37260/08
  Европски суд за људска права је 22. децембра 2015. године објавио пресуду поводом представки госпође С. Станковић и...... детаљније
 • НАЈАВЕ