Српски ћирилица Srpski latinica

 

Пресуда у предмету Милосављевић против Србије, објављена 27. јуна 2019. године, представка број 18353/12

Европски суд за људска права (у даљем тексту: Европски суд) је 27. јуна 2019. године објавио пресуду у предмету Милосављевић против Србије, представка број 18353/12.

Упркос противљењу Владе Републике Србије (у даљем тексту: Влада), о овом предмету је одлучивао трочлани одбор, па је пресуда постала правноснажна 27. јуна 2019. године, даном објављивања.

Подноситељка представке се притуживала према члану 6. став 1. Конвенције за заштиту људских права и основних слобода (у даљем тексту: Конвенција) због дужине трајања управног поступка (5 година и 8 месеци).

Европски суд је поновио своју праксу да се оправданост дужине трајања поступка мора ценити у светлу околности предмета и позивањем на следеће критеријуме: сложеност предмета, понашање подносиоца представке и надлежних органа и важност предмета спора за подносиоца представке.

У пресуди се наводи да је у предмету Немет против Србије Европски суд већ утврдио кршење Конвенције у погледу сличних питања као у овом предмету, а да у овом предмету није утврдио ниједну чињеницу нити аргумент који би указали на другачији закључак по питању допуштености и основаности у односу на предмет Немет против Србије.

Последично, Европски суд је утврдио да је дужина предметног управног поступка била прекомерна, због чега је утврдио повреду члана 6. став 1. Конвенције.

Због утврђене повреде, Европски суд је наложио Влади да подноситељки исплати 2.300 евра на име накнаде претрпљене нематеријалне штете и 500 евра на име трошкова поступка.


Преузимање докумената:

САОПШТЕЊА И ВЕСТИ
 • Пресуда у предмету Савић и други против Србије, представке бр. 22080/09, 56465/13, 73656/14, 75791/14, 626/15, 629/15,634/15 и 1906/15), објављена 5. априла 2016. године
  Европски суд за људска права (у даљем тексту: Суд) је 5. априла 2016. године једногласно донео пресуду у предмету Савић и...... детаљније
 • Пресуда Европског суда за људска права – Милојевић и други против Србије (бр. 43519/07, 43524/07 и 45247/07), објављена 12. јануара 2016. године
  Европски суд за људска права је у предмету Милојевић и 2 подносиоца против Србије (бр. 43519/07, 43524/07 и 45247/07) објавио...... детаљније
 • ОДЛУКА ЕВРОПСКОГ СУДА ЗА ЉУДСКА ПРАВА У ПРЕДМЕТУ МИКУЛОВИЋ ВУЈИСИЋ ПРОТИВ СРБИЈЕ (представке број 49318/07 и 58216/13).
  Европски суд за људска права (у даљем тексту Суд) је 24. новембра 2015. године једногласно донео Одлуку о недопуштености...... детаљније
 • Пресуда Европског суда за људска права у предмету Станковић и Трајковић против Србије, бр. 37194/08 и бр. 37260/08
  Европски суд за људска права је 22. децембра 2015. године објавио пресуду поводом представки госпође С. Станковић и...... детаљније
 • НАЈАВЕ