Српски ћирилица Srpski latinica

 

Пресуда у предмету Милисављевић против Србије, донета 4. априла 2017. године, представка број 50123/06

Европски суд за људска права (у даљем тексту: Суд) је 4. априла 2017. године донео пресуду у предмету Милисављевић против Србије, представка број 50123/06.

Подноситељка представке притуживала се да је њеном осудом за кривично дело увреде повређено њено право на слободу изражавања прописано чланом 10. Конвенције. Наиме, подноситељка је осуђена у вези са чланком који је написала под насловом „Хашки истражитељ“ и који је објављен 7. септембра 2003. године у дневном листу „Политика“. Први општински суд у Београду је 1. септембра 2005. године нашао да је подноситељка представке починила кривично дело увреде када је навела за госпођу Кандић да „је зову вештица и проститутка“ и изрекао јој судску опомену. Ова пресуда је касније потрђена од стране Окружног суда.

Суд је најпре констатовао да међу странкама није спорно да је осуда подноситељке представке представљала „мешање државних органа“ у њено право на слободу изражавања. Суд је, такође, констатовао да међу странкама није спорно да је такво мешање државних органа тежило једном од циљева наведених у члану 10. став 2. Конвенције, односно „заштити угледа или права других“.

Суд је даље подсетио да се, приликом разматрања неопходности мешања у демократском друштву у интересу „заштите угледа или права других“, од Суда може тражити да потврди да ли су домаћи органи постигли праву равнотежу при заштити двеју вредности зајемчених Конвенцијом које могу доћи у међусобни сукоб у одређеним случајевима - са једне стране, слободе изражавања заштићене чланом 10. Конвенције и, са друге стране, права на поштовање приватног живота предвиђеног чланом 8. Конвенције.

Суд је истакао да се мора направити разлика између приватних појединаца и лица која поступају у јавном контексту, као што су политичке личности или јавне личности. Сходно томе, док приватни појединац непознат јавности може тражити посебну заштиту његовог права на приватни живот, исто не важи за јавне личности у вези са којима су границе критичког коментара шире, пошто су оне неизбежно и свесно изложене испитивању јавности и због тога морају да покажу посебно висок ниво толеранције.

Имајући све релевантне околности случаја у виду, Суд је закључио да је реакција домаћих органа на чланак подноситељке представке и посебно на спорне речи била непропорционална законитом циљу коме се тежи, па према томе није била неопходна у демократском друштву, у смислу члана 10. став 2. Конвенције. Суд је истакао да сматра, да иако су спорне речи увредљиве, да је из формулације реченице јасно да је подноситељка описала како други доживљавају госпођу Кандић, а не сама подноситељка представке, без обзира што спорне увредљиве речи нису стављене под знакове навода. Према мишљењу Суда, домаћи судови се нису уопште позвали на целокупан контекст текста и околности под којима је написан већ су њихови налази били прилично ограничени на чињеницу да спорне речи нису стављене под наводнике.

Суд је такође истакао да не може да прихвати аргумент Владе да је казна подноситељке представке била блага. По мишљењу Суда, оно што је битно није што је подноситељка представке добила „само“ судску опомену, већ што је уопште осуђена за увреду у кривичном поступку.

Стога је Суд закључио да, без обзира на озбиљност казне, прибегавање кривичном гоњењу новинара за наводне увреде, уз ризик од кривичне осуде и кривичне казне, за критику јавне личности на начин који се може сматрати лично увредљивим, вероватно ће задржавати новинаре да доприносе јавној расправи о питањима од животног значаја за заједницу.

Суд је последично утврдио да је дошло до повреде члана 10. Конвенције. Уз утврђење повреде, Суд је наложио Туженој да исплати подноситељки представке 500 евра на име нематеријалне штете, као и 386 евра на име трошкова.

 


Преузимање докумената:

САОПШТЕЊА И ВЕСТИ
 • Пресуда у предмету Савић и други против Србије, представке бр. 22080/09, 56465/13, 73656/14, 75791/14, 626/15, 629/15,634/15 и 1906/15), објављена 5. априла 2016. године
  Европски суд за људска права (у даљем тексту: Суд) је 5. априла 2016. године једногласно донео пресуду у предмету Савић и...... детаљније
 • Пресуда Европског суда за људска права – Милојевић и други против Србије (бр. 43519/07, 43524/07 и 45247/07), објављена 12. јануара 2016. године
  Европски суд за људска права је у предмету Милојевић и 2 подносиоца против Србије (бр. 43519/07, 43524/07 и 45247/07) објавио...... детаљније
 • ОДЛУКА ЕВРОПСКОГ СУДА ЗА ЉУДСКА ПРАВА У ПРЕДМЕТУ МИКУЛОВИЋ ВУЈИСИЋ ПРОТИВ СРБИЈЕ (представке број 49318/07 и 58216/13).
  Европски суд за људска права (у даљем тексту Суд) је 24. новембра 2015. године једногласно донео Одлуку о недопуштености...... детаљније
 • Пресуда Европског суда за људска права у предмету Станковић и Трајковић против Србије, бр. 37194/08 и бр. 37260/08
  Европски суд за људска права је 22. децембра 2015. године објавио пресуду поводом представки госпође С. Станковић и...... детаљније
 • НАЈАВЕ