Српски ћирилица Srpski latinica

 

Пресуда у предмету Матић против Србије, представка број 41722/14, објављена 15. новембра 2016. године

Европски суд за људска права (у даљем тексту: Суд) је 15. новембра 2016. године објавио пресуду у предмету Матић против Србије.

О овом предмету, упркос противљењу Владе, као о предмету у коме постоји добро установљена пракса Суда, одлучивао је трочлани Одбор, па је пресуда правоснажна.

Подносилац представке, Радосав Матић, са позивом на одредбе члана 6. став 1. Конвенције, жалио се на трајање кривичног поступка у коме је он, као оштећени, истакао имовинскоправни захтев. Поступак је у два степена трајао укупно 4 године и 11 месеци.  

У погледу оцене основаности притужбе, Суд је подсетио да се оправданост дужине поступка мора ценити у светлу околности конкретног предмета и позивањем на следеће критеријуме: сложеност предмета, понашање подносилаца представки и релевантних органа и значај предмета спора за подносиоца представке.

Суд је даље констатовао да је често утврђивао повреде члана 6. став 1. Конвенције у предметима који покрећу питања слична овоме у конкретном случају. Пошто је размотрио сав материјал који му је достављен, Суд није нашао ниједну чињеницу, нити аргумент који би могли да га убеде да донесе другачији закључак о основаности притужбе подносиоца представке. С обзиром на своју судске праксу о овом питању, Суд је сматрао да је у предметном случају дужина поступка била прекомерна и да није испунила захтев разумног рока из ког разлога је утврдио да је дошло до повреде члана 6. став 1. Конвенције.

С обзиром да се накнада коју је подносилац представке тражио односила на исход домаћих поступака, а не на дужину поступака, Суд није нашао никакву узрочну везу између утврђене повреде и тражене накнаде штете, па је овај захтев одбацио.  Суд је подносиоцу, на име трошкова поступка, досудио износ од 450 евра.

 


Преузимање докумената:

САОПШТЕЊА И ВЕСТИ
 • Пресуда у предмету Савић и други против Србије, представке бр. 22080/09, 56465/13, 73656/14, 75791/14, 626/15, 629/15,634/15 и 1906/15), објављена 5. априла 2016. године
  Европски суд за људска права (у даљем тексту: Суд) је 5. априла 2016. године једногласно донео пресуду у предмету Савић и...... детаљније
 • Пресуда Европског суда за људска права – Милојевић и други против Србије (бр. 43519/07, 43524/07 и 45247/07), објављена 12. јануара 2016. године
  Европски суд за људска права је у предмету Милојевић и 2 подносиоца против Србије (бр. 43519/07, 43524/07 и 45247/07) објавио...... детаљније
 • ОДЛУКА ЕВРОПСКОГ СУДА ЗА ЉУДСКА ПРАВА У ПРЕДМЕТУ МИКУЛОВИЋ ВУЈИСИЋ ПРОТИВ СРБИЈЕ (представке број 49318/07 и 58216/13).
  Европски суд за људска права (у даљем тексту Суд) је 24. новембра 2015. године једногласно донео Одлуку о недопуштености...... детаљније
 • Пресуда Европског суда за људска права у предмету Станковић и Трајковић против Србије, бр. 37194/08 и бр. 37260/08
  Европски суд за људска права је 22. децембра 2015. године објавио пресуду поводом представки госпође С. Станковић и...... детаљније
 • НАЈАВЕ