Српски ћирилица Srpski latinica

 

Пресуда у предмету Марковић против Србије, представка број 70661/14, објављена 28. марта 2017. године

Европски суд за људска права (у даљем тексту: Суд) је 28. марта 2017. године објавио пресуду у предмету Марковић против Србије, представка број 70661/14.

О овом предмету, као о предмету у коме постоји добро установљена пракса Суда, упркос противљењу Владе, одлучивао је трочлани Одбор, па је пресуда правоснажна.

Подносилац представке је 28. септембра 1994. године покренуо парнични поступак тражећи да се изврши подела одређене имовине. Парнични поступак је у тренутку доношења ове пресуде и даље био у току.

Подносилац представке се у представци притуживао да дужина домаћег парничног поступка у питању није била компатибилна са захтевом „разумног рока“.

Влада је констатовала да је подносилац представке издејствовао одлуку Уставног суда, којом је утврђена повреда његовог права на суђење у разумном року. Међутим, како он није покренуо посебну парницу за накнаду штете, Влада је тврдила да он не може и даље да тврди да је жртва наводне повреде права на суђење у разумном року. Из истог разлога, Влада је тврдила да подносилац није исцрпео све доступне домаће правне лекове.

Суд је подсетио да статус жртве подносиоца представке, у смислу члана 34. Конвенције, зависи од чињенице да ли су домаћи органи признали, било изричито или прећутно, наводну повреду Конвенције и да ли су, ако је неопходно, пружили одговарајуће обештећење с тим у вези.

Суд је, с тим у вези, констатовао да је Уставни суд утврдио да је право подносиоца представке на суђење у разумном року повређено. Међутим, Суд је приметио да подносиоцу представке никада није досуђена тражена накнада.

Стога је Суд закључио да подносилац представке није изгубио статус жртве у смислу члана 34. Конвенције.

Суд је још утврдио да је у овом предмету дужина поступка у питању била прекомерна и да није испунила захтев „разумног рока“.

Последично, пресуђено је да је дошло је до повреде члана 6. став 1. Конвенције.

Суд је наложио Туженој држави да подносиоцу представке исплати износ од 3.600 евра, на име накнаде претрпљене нематеријалне штете.


Преузимање докумената:

САОПШТЕЊА И ВЕСТИ
 • Пресуда у предмету Савић и други против Србије, представке бр. 22080/09, 56465/13, 73656/14, 75791/14, 626/15, 629/15,634/15 и 1906/15), објављена 5. априла 2016. године
  Европски суд за људска права (у даљем тексту: Суд) је 5. априла 2016. године једногласно донео пресуду у предмету Савић и...... детаљније
 • Пресуда Европског суда за људска права – Милојевић и други против Србије (бр. 43519/07, 43524/07 и 45247/07), објављена 12. јануара 2016. године
  Европски суд за људска права је у предмету Милојевић и 2 подносиоца против Србије (бр. 43519/07, 43524/07 и 45247/07) објавио...... детаљније
 • ОДЛУКА ЕВРОПСКОГ СУДА ЗА ЉУДСКА ПРАВА У ПРЕДМЕТУ МИКУЛОВИЋ ВУЈИСИЋ ПРОТИВ СРБИЈЕ (представке број 49318/07 и 58216/13).
  Европски суд за људска права (у даљем тексту Суд) је 24. новембра 2015. године једногласно донео Одлуку о недопуштености...... детаљније
 • Пресуда Европског суда за људска права у предмету Станковић и Трајковић против Србије, бр. 37194/08 и бр. 37260/08
  Европски суд за људска права је 22. децембра 2015. године објавио пресуду поводом представки госпође С. Станковић и...... детаљније
 • НАЈАВЕ