Српски ћирилица Srpski latinica

 

Пресуда у предмету М. Б. – Мак Чачак ДОО и други против Србије, представке бр. 67856/14, 69282/14 и 70253/14, објављена 27. септембра 2016. године

Европски суд за људска права (у даљем тексту: Суд) је 27. септембра 2016. године објавио пресуду у предмету М. Б. – Мак Чачак ДОО и други против Србије.

О овом предмету, упркос противљењу Владе, као о предмету у коме постоји добро установљена пракса Суда, одлучивао је трочлани Одбор, па је пресуда правоснажна.

Подносиоци представке су се, са позивом на одредбе члана 6. став 1. и члана 13. Конвенције, као и члана 1. Протокола број 1 уз Конвенцију, жалили на неизвршење пресуда донетих у њихову корист, а против друштвених предузећа. Сви подносиоци су претходно изјављивали уставне жалбе Уставном суду који је утврђивао повреду права на суђење у разумном року, налагао да се поступци наставе и досуђивао подносиоцима на име накнаде нематеријалне штете одређене новчане износе. Уставни суд је одбио захтеве подносилаца за накнаду материјалне штете, као преурањене.

Суд је, најпре, одбацио приговор Владе о губитку статуса жртве.

У погледу оцене основаности притужби, Суд је, с позивом на праксу у предметима Р. Качапор и друге против Србије и Црнишанин и други против Србије констатовао да је често утврђивао повреде члана 6. Конвенције и/или члана 1. Протокола број 1 уз Конвенцију у предметима који покрећу питања слична онима покренутим у овом предмету. Суд је даље оценио да Влада није изнела ниједну чињеницу, нити аргумент који би могли да га убеде да донесе другачији закључак у конкретном предмету. Стога је Суд утврдио да је дошло до повреде члана 6. Конвенције и члана 1. Протокола број 1 уз Конвенцију. Суд није посебно испитивао притужбу по члану 13. Конвенције.

Суд је утврдио да је држава дужна да исплати подносиоцима представки износе досуђене домаћим пресудама, умањене за износе који су можда већ исплаћени по овом основу.

У погледу накнаде нематеријалне штете и трошкова поступка, Суд је утврдио да држава треба да исплати подносиоцима представки по 2.000 евра.

 


Преузимање докумената:

САОПШТЕЊА И ВЕСТИ
 • Пресуда у предмету Савић и други против Србије, представке бр. 22080/09, 56465/13, 73656/14, 75791/14, 626/15, 629/15,634/15 и 1906/15), објављена 5. априла 2016. године
  Европски суд за људска права (у даљем тексту: Суд) је 5. априла 2016. године једногласно донео пресуду у предмету Савић и...... детаљније
 • Пресуда Европског суда за људска права – Милојевић и други против Србије (бр. 43519/07, 43524/07 и 45247/07), објављена 12. јануара 2016. године
  Европски суд за људска права је у предмету Милојевић и 2 подносиоца против Србије (бр. 43519/07, 43524/07 и 45247/07) објавио...... детаљније
 • ОДЛУКА ЕВРОПСКОГ СУДА ЗА ЉУДСКА ПРАВА У ПРЕДМЕТУ МИКУЛОВИЋ ВУЈИСИЋ ПРОТИВ СРБИЈЕ (представке број 49318/07 и 58216/13).
  Европски суд за људска права (у даљем тексту Суд) је 24. новембра 2015. године једногласно донео Одлуку о недопуштености...... детаљније
 • Пресуда Европског суда за људска права у предмету Станковић и Трајковић против Србије, бр. 37194/08 и бр. 37260/08
  Европски суд за људска права је 22. децембра 2015. године објавио пресуду поводом представки госпође С. Станковић и...... детаљније
 • НАЈАВЕ