Српски ћирилица Srpski latinica

 

Пресуда у предмету Љајић против Србије, (представка број 58385/13), објављена 21. јула 2015. године

Европски суд за људска права (у даљем тексту: Суд) је 21. јула 2015. године објавио пресуду у предмету Љајић против Србије, представка број 58385/13. О овом предмету, као о предмету у коме постоји добро установљена пракса Суда, упркос противљењу Владе, одлучивао је трочлани Одбор, па је пресуда правоснажна.

Покојна супруга и мајка подносилаца представке, госпођа Садија Љајић, била је запослена у “Рашка” Холдинг компанија АД Нови Пазар, које је у релевантном временском периоду било предузеће са претежно друштвеним капиталом.

Како је пуномоћник подносилаца представке обавестио Суд да подноситељке  Алма Љајић и Самра Љајић, као и подносилац Ертан Љајић више не желе да воде поступак пред Судом, Суд је у односу на ова три подносиоца представку скинуо са своје листе предмета, док је у односу на подносиоца Фуада Љајића наставио поступак.

С позивом на одредбе члана 6. став 1. Конвенције и члана 1. Протокола број 1 уз Конвенцију, подносилац представке притуживао се због неизвршења правоснажне судске пресуде донете у корист његове покојне супруге.

Након испитивања критеријума преносивости права, законитог интереса и непосреданог утицаја на наследна права, Суд је одбацио Владин приговор locus standi подносиоца представке.

У погледу оцене основаности притужби, Суд је, с позивом на праксу у предметима Р. Качапор и друге против Србије и Црнишанин и други против Србије, констатовао да је често нашао повреде члана 6. Конвенције и/или члана 1. Протокола број 1 уз Конвенцију у предметима који покрећу питања слична онима покренутим у овом предмету. Суд је даље оценио да Влада није изнела ниједну чињеницу ни аргумент који би могли да га убеде да донесе другачији закључак у датим околностима. Стога је утврдио да је дошло до повреде члана 6. Конвенције и члана 1. Протокола број 1 уз Конвенцију.

Суд је утврдио да је држава дужна да исплати подносиоцу представка износе досуђене пресудом од 14. децембра 2005. године, као и трошкове извршног поступка, умањене за износе који су му можда већ исплаћени по овом основу.

У погледу накнаде нематеријалне штете и трошкова, Суд је утврдио да држава треба да исплати подносиоцу представке 2.000 евра.

 


Преузимање докумената:

САОПШТЕЊА И ВЕСТИ
 • Пресуда у предмету Савић и други против Србије, представке бр. 22080/09, 56465/13, 73656/14, 75791/14, 626/15, 629/15,634/15 и 1906/15), објављена 5. априла 2016. године
  Европски суд за људска права (у даљем тексту: Суд) је 5. априла 2016. године једногласно донео пресуду у предмету Савић и...... детаљније
 • Пресуда Европског суда за људска права – Милојевић и други против Србије (бр. 43519/07, 43524/07 и 45247/07), објављена 12. јануара 2016. године
  Европски суд за људска права је у предмету Милојевић и 2 подносиоца против Србије (бр. 43519/07, 43524/07 и 45247/07) објавио...... детаљније
 • ОДЛУКА ЕВРОПСКОГ СУДА ЗА ЉУДСКА ПРАВА У ПРЕДМЕТУ МИКУЛОВИЋ ВУЈИСИЋ ПРОТИВ СРБИЈЕ (представке број 49318/07 и 58216/13).
  Европски суд за људска права (у даљем тексту Суд) је 24. новембра 2015. године једногласно донео Одлуку о недопуштености...... детаљније
 • Пресуда Европског суда за људска права у предмету Станковић и Трајковић против Србије, бр. 37194/08 и бр. 37260/08
  Европски суд за људска права је 22. децембра 2015. године објавио пресуду поводом представки госпође С. Станковић и...... детаљније
 • НАЈАВЕ