Српски ћирилица Srpski latinica

 

Пресуда у предмету Крндија и други против Србије, представке бр. 30723/09 и још 3, објављена 27. јуна 2017. године

Европски суд за људска права (у даљем тексту: Суд) је 27. јуна 2017. године објавио пресуду у предмету Крндија и други против Србије.

Подносиоци представки тврдили су да домаћи органи нису извршили правоснажне судске одлуке донете у њихову корист и против друштвених предузећа и да у вези са тим нису имали делотворан правни лек. Позвали су се на повреду члана 6. став 1. Конвенције, члана 13. Конвенције и члана 1. Протокола број 1 уз Конвенцију.

Суд је, најпре, донео одлуку да скине са листе предмета представку четвртог подносиоца, а да одбаци представку трећег подносиоца, јер је изјављена ван рока од 6 месеци.

У погледу оцене основаности притужби првог и другог подносиоца, Суд је, с позивом на праксу у предметима Р. Качапор и друге против Србије, Црнишанин и други против Србије, Рашковић и Милуновић против Србије и Адамовић против Србије утврдио повреде члана 6. Конвенције и члана 1. Протокола број 1 уз Конвенцију, а није испитивао притужбе по члану 13. Конвенције.

Суд је утврдио да је држава дужна да исплати првом и другом подносиоцу износе досуђене домаћом пресудом, умањене за износе који су можда већ исплаћени по овом основу.

Суд је сматрао да је разумно и правично да првом и другом подносиоцу досуди по 2.000 евра на име накнаде нематеријалне штете, као и трошкова поступка.


Преузимање докумената:

САОПШТЕЊА И ВЕСТИ
 • Пресуда у предмету Савић и други против Србије, представке бр. 22080/09, 56465/13, 73656/14, 75791/14, 626/15, 629/15,634/15 и 1906/15), објављена 5. априла 2016. године
  Европски суд за људска права (у даљем тексту: Суд) је 5. априла 2016. године једногласно донео пресуду у предмету Савић и...... детаљније
 • Пресуда Европског суда за људска права – Милојевић и други против Србије (бр. 43519/07, 43524/07 и 45247/07), објављена 12. јануара 2016. године
  Европски суд за људска права је у предмету Милојевић и 2 подносиоца против Србије (бр. 43519/07, 43524/07 и 45247/07) објавио...... детаљније
 • ОДЛУКА ЕВРОПСКОГ СУДА ЗА ЉУДСКА ПРАВА У ПРЕДМЕТУ МИКУЛОВИЋ ВУЈИСИЋ ПРОТИВ СРБИЈЕ (представке број 49318/07 и 58216/13).
  Европски суд за људска права (у даљем тексту Суд) је 24. новембра 2015. године једногласно донео Одлуку о недопуштености...... детаљније
 • Пресуда Европског суда за људска права у предмету Станковић и Трајковић против Србије, бр. 37194/08 и бр. 37260/08
  Европски суд за људска права је 22. децембра 2015. године објавио пресуду поводом представки госпође С. Станковић и...... детаљније
 • НАЈАВЕ