Српски ћирилица Srpski latinica

 

Пресуда у предмету Koka Hybro Komerc DOO Brojler против Србије, донета 14. марта 2017. године, представка бр. 59341/09

Европски суд за људска права (у даљем тексту: Суд) је 14. марта 2017. године донео пресуду у предмету Koka Hybro Komerc DOO Brojler против Србије, представка бр. 59341/09.

Подносилац представке притуживао се због пропуста Тужене државе да изврши правоснажну судску пресуду донету у његову корист и због недостатка делотворног правног лека с тим у вези. Подносилац представке се позвао на чл. 6. став 1. и 13. Конвенције и на члан 1. Протокола број 1 уз Конвенцију.

Влада је тврдила да је дужник и правно и финансијски независан од државе и да се одговорност за то што је дужник у поступку реструктурирања не може приписати Држави.

Влада је, такође, изнела да је подносилац представке изгубио статус жртве пошто је своје потраживање из правоснажне пресуде пренео на треће лице током поступка пред Судом. Најзад, Влада је тврдила да је подносилац представке злоупотребио право да поднесе представку, пошто Суд није обавестио о наведеном преносу.

Разматрајући наведене приговоре, Суд је утврдио да је овај уговор о преносу потраживања раскинут мање од два месеца након закључења и да никада није реализован и закључио да подносилац представке није изгубио статус жртве. Такође, Суд је закључио да пропуст подносиоца да обавести Суд о преносу потраживања не представља злоупотребу права на подношење представке.

У вези са одговорношћу државе за дуг предузећа у питању, Суд је истакао да је већ у упоредивим, бројним случајевима против Србије закључивао да је држава одговорна за измирење дугова друштвених/државних предузећа утврђених правоснажним домаћим судским пресудама. Такође је навео да не види ниједан разлог да одступи од наведеног образложења у овом предмету. Суд је закључио да је дошло до повреда члана 6. став 1. Конвенције и члана 1. Протокола број 1.

Пошто је донео овај закључак, Суд је није разматрао суштински исту притужбу према члану 13. Конвенције.

Суд је констатовао да су домаће пресуде које се разматрају у овом предмету остале неизвршене до дана доношења пресуде.

На крају, Суд је закључио да Тужена треба да подносиоцу представке исплати суму досуђену правоснажном домаћом пресудом, као и утврђене трошкове извршног поступка.

Додатно, подносиоцу представке је досуђен износ од ЕУР 2.000,00, на име накнаде претрпљене нематеријалне штете, као и трошкова насталих пред Судом.

 


Преузимање докумената:

САОПШТЕЊА И ВЕСТИ
 • Пресуда у предмету Савић и други против Србије, представке бр. 22080/09, 56465/13, 73656/14, 75791/14, 626/15, 629/15,634/15 и 1906/15), објављена 5. априла 2016. године
  Европски суд за људска права (у даљем тексту: Суд) је 5. априла 2016. године једногласно донео пресуду у предмету Савић и...... детаљније
 • Пресуда Европског суда за људска права – Милојевић и други против Србије (бр. 43519/07, 43524/07 и 45247/07), објављена 12. јануара 2016. године
  Европски суд за људска права је у предмету Милојевић и 2 подносиоца против Србије (бр. 43519/07, 43524/07 и 45247/07) објавио...... детаљније
 • ОДЛУКА ЕВРОПСКОГ СУДА ЗА ЉУДСКА ПРАВА У ПРЕДМЕТУ МИКУЛОВИЋ ВУЈИСИЋ ПРОТИВ СРБИЈЕ (представке број 49318/07 и 58216/13).
  Европски суд за људска права (у даљем тексту Суд) је 24. новембра 2015. године једногласно донео Одлуку о недопуштености...... детаљније
 • Пресуда Европског суда за људска права у предмету Станковић и Трајковић против Србије, бр. 37194/08 и бр. 37260/08
  Европски суд за људска права је 22. децембра 2015. године објавио пресуду поводом представки госпође С. Станковић и...... детаљније
 • НАЈАВЕ