Српски ћирилица Srpski latinica

 

Пресуда у предмету Јован Билић против Србије, представка број 24923/15, објављена 17. октобра 2017. године

Европски суд за људска права (у даљем тексту: Суд) је 17. октобра 2017. године oбјавио пресуду у предмету Јован Билић против Србије, представка број 24923/15.

О овом предмету, као о предмету у коме постоји добро установљена пракса Суда, упркос противљењу Владе, одлучивао је трочлани Одбор, па је пресуда правоснажна.

Подносилац представке се притуживао због пропуста Тужене државе да изврши правоснажну судску пресуду донету у његову корист. Суд је сматрао да ову притужбу треба разматрати према чл. 6. став 1. и 13. Конвенције и члану 1. Протокола број 1.

Констатовано је да је Други општински суд у Београду 23. јуна 2003. године наложио дужнику ХК Комграп и Комграп – Макиш доо, из Београда да овде подносиоцу представке исплати одређене износе у вези са неисплаћеним платама и разне доприносе за социјално осигурање. Ова пресуда је постала правоснажна и извршна 25. јула 2005. године.

Суд је, пре свега, приметио да је поменута правоснажна судска пресуда донета у корист подносиоца представке остала неизвршена до дана доношења предметне пресуде.

Суд је даље констатовао да је често налазио повреде члана 6. став 1. Конвенције у предметима у којима се покрећу питања слична питању у предметном случају (дуговања друштвених предузећа). Пошто је размотрио сав материјал који му је достављен, Суд је оценио да Влада није истакла ниједну чињеницу, нити аргумент који би могли да га убеде да донесе другачији закључак у овом предмету.

Последично, Суд је пресудио да је дошло до повреде члана 6. став 1. Конвенције и члана 1. Протокола број 1. Конвенције. Оценио је, такође, да није неопходно да разматра суштински исту притужбу према члану 13. Конвенције.

Суд је затим наложио да Тужена држава треба да исплати подносиоцу представке износе досуђене судском пресудом донетом у његову корист, а која није извршена у домаћем правном систему.

Додатно, Суд је наложио Туженој држави да подносиоцу представке исплати износ од 2.000 евра, на име накнаде претрпљене нематеријалне штете и претрпљених трошкова, умањено за износе који су можда по истом основу већ исплаћени на домаћем нивоу.


Преузимање докумената:

САОПШТЕЊА И ВЕСТИ
 • Пресуда у предмету Савић и други против Србије, представке бр. 22080/09, 56465/13, 73656/14, 75791/14, 626/15, 629/15,634/15 и 1906/15), објављена 5. априла 2016. године
  Европски суд за људска права (у даљем тексту: Суд) је 5. априла 2016. године једногласно донео пресуду у предмету Савић и...... детаљније
 • Пресуда Европског суда за људска права – Милојевић и други против Србије (бр. 43519/07, 43524/07 и 45247/07), објављена 12. јануара 2016. године
  Европски суд за људска права је у предмету Милојевић и 2 подносиоца против Србије (бр. 43519/07, 43524/07 и 45247/07) објавио...... детаљније
 • ОДЛУКА ЕВРОПСКОГ СУДА ЗА ЉУДСКА ПРАВА У ПРЕДМЕТУ МИКУЛОВИЋ ВУЈИСИЋ ПРОТИВ СРБИЈЕ (представке број 49318/07 и 58216/13).
  Европски суд за људска права (у даљем тексту Суд) је 24. новембра 2015. године једногласно донео Одлуку о недопуштености...... детаљније
 • Пресуда Европског суда за људска права у предмету Станковић и Трајковић против Србије, бр. 37194/08 и бр. 37260/08
  Европски суд за људска права је 22. децембра 2015. године објавио пресуду поводом представки госпође С. Станковић и...... детаљније
 • НАЈАВЕ