Српски ћирилица Srpski latinica

 

Пресуда у предмету Исени против Србије, објављена 9. октобра 2018. године, представка број 43326/11

Европски суд за људска права (у даљем тексту: Суд) је 9. октобра 2018. године објавио пресуду у предмету Исени против Србије, представка број 43326/11.

О овом предмету, као предмету у коме постоји добро установљена пракса Суда, одлучивао је трочлани одбор, па је пресуда постала правоснажна 9. октобра 2018. године.

У приказу чињеница Суд је навео да су органи локалне самоуправе 1990. године извршили експропријацију стана у Београду који припада подносиоцу представке. Величина стана је износила 31.80 м2. Уставни суд је 16. децембра 2010. године наложио надлежним локалним органима да доделе подносиоцу представке одговарајући заменски стан или да му исплате накнаду не нижу од тржишне вредности стана у складу са Законом о експропријацији из 1995. године. Ова одлука Уставног суда је достављена подносиоцу 23. фебруара 2011. године.  Иако је предузето неколико корака (нарочито онај према коме су порески органи 3. фебруара 2017. године извршили процену тржишне вредности стана на 209.015 динара (RSD) по квадратном метру, а подносилац представке је исту прихватио 1. јуна 2017. године), Суд је констатовао да предметна одлука Уставног суда још увек није извршена.

Подносилац представке се притуживао на неизвршење одлуке Уставног суда, позивајући се на повреду права на мирно уживање имовине.

Суд је констатовао да је често утврђивао повреде члана 1. Протокола број 1 у предметима у којима се покрећу питања слична онима која су покренута у овом предмету. Имајући у виду сопствену судску праксу у вези са предметом и чињеницу да одлука Усатвног суда која се разматрала у овом предмету није извршена више од седам година, Суд је закључио да је дошло до повреде члана 1. Протокола бр. 1.

У погледу захтева за накнаду материјалне штете, Суд је сматрао да је најприкладнији облик накнаде, у овом случају, да осигура пуну примену предметне домаће одлуке. Имајући у виду величину предметног стана и тржишну вредност стана по квадратном метру, процењену од стране надлежних органа и прихваћену од стране подносиоца представке, Суд је доделио подносиоцу представке износ од EUR 56.000 на име материјалне штете, умањен за износе који су можда већ били исплаћени у том погледу на домаћем нивоу. Суд је доделио подносиоцу представке на име накнаде нематеријалне штете и износ од 4.000 евра.

 


Преузимање докумената:

САОПШТЕЊА И ВЕСТИ
 • Пресуда у предмету Савић и други против Србије, представке бр. 22080/09, 56465/13, 73656/14, 75791/14, 626/15, 629/15,634/15 и 1906/15), објављена 5. априла 2016. године
  Европски суд за људска права (у даљем тексту: Суд) је 5. априла 2016. године једногласно донео пресуду у предмету Савић и...... детаљније
 • Пресуда Европског суда за људска права – Милојевић и други против Србије (бр. 43519/07, 43524/07 и 45247/07), објављена 12. јануара 2016. године
  Европски суд за људска права је у предмету Милојевић и 2 подносиоца против Србије (бр. 43519/07, 43524/07 и 45247/07) објавио...... детаљније
 • ОДЛУКА ЕВРОПСКОГ СУДА ЗА ЉУДСКА ПРАВА У ПРЕДМЕТУ МИКУЛОВИЋ ВУЈИСИЋ ПРОТИВ СРБИЈЕ (представке број 49318/07 и 58216/13).
  Европски суд за људска права (у даљем тексту Суд) је 24. новембра 2015. године једногласно донео Одлуку о недопуштености...... детаљније
 • Пресуда Европског суда за људска права у предмету Станковић и Трајковић против Србије, бр. 37194/08 и бр. 37260/08
  Европски суд за људска права је 22. децембра 2015. године објавио пресуду поводом представки госпође С. Станковић и...... детаљније
 • НАЈАВЕ