Српски ћирилица Srpski latinica

 

Пресуда у предмету Ћорић против Србије, донета 25. септембра 2018. године, представка број 16796/15

Европски суд за људска права (у даљем тексту: Суд) је 25. септембра 2018. године донео пресуду у предмету Ћорић против Србије, представка број 16796/15.

Упркос противљењу Владе Републике Србије (у даљем тексту: Влада), о овом предмету, као предмету у коме постоји добро установљена пракса Суда, одлучивао је трочлани одбор, па је пресуда постала правоснажна 25. септембра 2018. године.

Подноситељка представке се према члану 6. став 1. Конвенције притуживала на повреду права на суђење у разумном року у односу на домаћи парнични поступак.

Суд је констатовао да је предметни парнични поступак трајао 8 година и 6 месеци на два нивоа судске надлежности.

Влада је истакла приговор недостатка статуса жртве на страни подноситељке представке, имајући у виду да је претходно Уставни суд, поступајући по уставној жалби подноситељке представке, утврдио повреду права на суђење у разумном року у односу на предметни парнични поступак.

Суд је одбио поменути приговор Владе, уз образложење да утврђење повреде права на суђење у разумном року није било довољно у конкретном случају да отклони статус жртве подноситељке представке, а јер подноситељки није досуђена накнада штете по том основу.

Последично, Суд је утврдио повреду члана 6. став 1. Конвенције и доделио подноситељки представке накнаду нематеријалне штете у износу од 1.500 евра и накнаду трошкова и других издатака у износу од 500 евра.

 


Преузимање докумената:

САОПШТЕЊА И ВЕСТИ
 • Пресуда у предмету Савић и други против Србије, представке бр. 22080/09, 56465/13, 73656/14, 75791/14, 626/15, 629/15,634/15 и 1906/15), објављена 5. априла 2016. године
  Европски суд за људска права (у даљем тексту: Суд) је 5. априла 2016. године једногласно донео пресуду у предмету Савић и...... детаљније
 • Пресуда Европског суда за људска права – Милојевић и други против Србије (бр. 43519/07, 43524/07 и 45247/07), објављена 12. јануара 2016. године
  Европски суд за људска права је у предмету Милојевић и 2 подносиоца против Србије (бр. 43519/07, 43524/07 и 45247/07) објавио...... детаљније
 • ОДЛУКА ЕВРОПСКОГ СУДА ЗА ЉУДСКА ПРАВА У ПРЕДМЕТУ МИКУЛОВИЋ ВУЈИСИЋ ПРОТИВ СРБИЈЕ (представке број 49318/07 и 58216/13).
  Европски суд за људска права (у даљем тексту Суд) је 24. новембра 2015. године једногласно донео Одлуку о недопуштености...... детаљније
 • Пресуда Европског суда за људска права у предмету Станковић и Трајковић против Србије, бр. 37194/08 и бр. 37260/08
  Европски суд за људска права је 22. децембра 2015. године објавио пресуду поводом представки госпође С. Станковић и...... детаљније
 • НАЈАВЕ