Српски ћирилица Srpski latinica

 

Пресуда у предмету Боровић и други против Србије, донета 11. априла 2017. године, представка бр. 58559/12 и још три друге

Европски суд за људска права (у даљем тексту: Суд) је 11. априла 2017. године донео пресуду у предмету Боровић и други против Србије, представка бр. 58559/12 и још три друге.

Подносиоци представки притуживали су се, према члану 6. став 1. Конвенције, на прекомерну дужину разних домаћих кривичних и парничних поступака. Један од подносилаца (представка број 14883/15) поднео је исту притужбу према члану 13. Конвенције.

Сви подносиоци представки су претходно издејствовали одлуке Уставног суда који је утврдио повреду права на суђење у разумном року и досудио разне новчане износе на име накнаде нематеријалне штете.

Влада је истакла приговор непостојања статуса жртве на страни подносилаца, у смислу члана 34. Конвенције, наводећи да је Уставни суд већ утврдио повреду и досудио довољно обештећење подносиоцима.

Суд је подсетио да статус жртве подносиоца представке, у смислу члана 34. Конвенције, зависи од чињенице да ли су домаћи органи признали, било изричито или прећутно, наводну повреду Конвенције и да ли су, ако је неопходно, пружили одговарајуће обештећење с тим у вези. Тек када се испуне ови услови, супсидијарна природа заштитног механизма Конвенције искључује разматрање представке.

С тим у вези, Суд је констатовао да је Уставни суд утврдио да је право подносилаца представки на суђење у разумном року повређено, али да се износи досуђени подносиоцима представки не могу сматрати довољним и да, према томе, не представљају одговарајуће обештећење за претрпљене повреде.

Суд је закључио да подносиоци представки нису изгубили статусе жртава у смислу члана 34. Конвенције, па је одбацио приговор Владе у вези са тим.

У представкама бр. 9162/15 и 14772/15, подносиоци представки посебно су се жалили на дужину поступка пред Уставним судом. Суд је превасходно констатовао да је дужина тих поступака била приближно три године и шест месеци, односно две године и осам месеци. Затим је истакао свој закључак да се таква дужина поступка пред Уставним судом не може сматрати неразумном, те је ове притужбе одбацио као очигледно неосноване.

Међутим, Суд је утврдио да је дошло до повреде члана 6. став 1. Конвенције у вези са кривичним и парничним поступцима у питању, а у односу на сваког подносиоца појединачно.

Суд је сматрао да није неопходно да разматра суштински исту  притужбу према члану 13. Конвенције.

У складу на поменутим, Суд је на име накнаде нематеријалне штете и трошкова поступка подносиоцима досудио накнаде у распону од 1.600 до 2.300 евра.


Преузимање докумената:

САОПШТЕЊА И ВЕСТИ
 • Пресуда у предмету Савић и други против Србије, представке бр. 22080/09, 56465/13, 73656/14, 75791/14, 626/15, 629/15,634/15 и 1906/15), објављена 5. априла 2016. године
  Европски суд за људска права (у даљем тексту: Суд) је 5. априла 2016. године једногласно донео пресуду у предмету Савић и...... детаљније
 • Пресуда Европског суда за људска права – Милојевић и други против Србије (бр. 43519/07, 43524/07 и 45247/07), објављена 12. јануара 2016. године
  Европски суд за људска права је у предмету Милојевић и 2 подносиоца против Србије (бр. 43519/07, 43524/07 и 45247/07) објавио...... детаљније
 • ОДЛУКА ЕВРОПСКОГ СУДА ЗА ЉУДСКА ПРАВА У ПРЕДМЕТУ МИКУЛОВИЋ ВУЈИСИЋ ПРОТИВ СРБИЈЕ (представке број 49318/07 и 58216/13).
  Европски суд за људска права (у даљем тексту Суд) је 24. новембра 2015. године једногласно донео Одлуку о недопуштености...... детаљније
 • Пресуда Европског суда за људска права у предмету Станковић и Трајковић против Србије, бр. 37194/08 и бр. 37260/08
  Европски суд за људска права је 22. децембра 2015. године објавио пресуду поводом представки госпође С. Станковић и...... детаљније
 • НАЈАВЕ