Српски ћирилица Srpski latinica

 

Пресуда у предмету Благојевић против Србије, представка број 63113/13, објављена 28. марта 2017. године

Европски суд за људска права (у даљем тексту: Суд) је 28. марта 2017. године oбјавио пресуду у предмету Благојевић против Србије, представка број 63113/13.

О овом предмету, као о предмету у коме постоји добро установљена пракса Суда, упркос противљењу Владе, одлучивао је трочлани Одбор, па је пресуда правоснажна.

Подносилац представке је 13. јула 2006. године заједно са још 18 лица покренуо парнични поступак код Општинског суда у Крагујевцу против његовог бившег послодавца. Поступак је правоснажно окончан 20. фебруара 2012. године.

Подносилац представке притуживао се да дужина поменутог парничног поступка није била компатибилна са захтевом „разумног рока“. Он се позвао на члан  6. став 1. и члан. 13. Конвенције.

Суд је констатовао да је често налазио повреде члана 6. став 1. Конвенције у предметима у којима се покрећу питања слична питању у предметном случају. Пошто је размотрио сав материјал који му је достављен, Суд је оценио да Влада није истакла ниједну чињеницу, нити аргумент који би могли да га убеде да донесе другачији закључак у овом предмету.

Последично, Суд је пресудио да је дошло до повреде члана 6. став 1. Конвенције.

Оценио је, такође, да није неопходно да разматра суштински исту притужбу према члану 13. Конвенције.

Суд је наложио Туженој држави да подносиоцу представке исплати износ од 1.500 евра, на име накнаде претрпљене нематеријалне штете и 500 евра на име трошкова поступка.


Преузимање докумената:

САОПШТЕЊА И ВЕСТИ
 • Пресуда у предмету Савић и други против Србије, представке бр. 22080/09, 56465/13, 73656/14, 75791/14, 626/15, 629/15,634/15 и 1906/15), објављена 5. априла 2016. године
  Европски суд за људска права (у даљем тексту: Суд) је 5. априла 2016. године једногласно донео пресуду у предмету Савић и...... детаљније
 • Пресуда Европског суда за људска права – Милојевић и други против Србије (бр. 43519/07, 43524/07 и 45247/07), објављена 12. јануара 2016. године
  Европски суд за људска права је у предмету Милојевић и 2 подносиоца против Србије (бр. 43519/07, 43524/07 и 45247/07) објавио...... детаљније
 • ОДЛУКА ЕВРОПСКОГ СУДА ЗА ЉУДСКА ПРАВА У ПРЕДМЕТУ МИКУЛОВИЋ ВУЈИСИЋ ПРОТИВ СРБИЈЕ (представке број 49318/07 и 58216/13).
  Европски суд за људска права (у даљем тексту Суд) је 24. новембра 2015. године једногласно донео Одлуку о недопуштености...... детаљније
 • Пресуда Европског суда за људска права у предмету Станковић и Трајковић против Србије, бр. 37194/08 и бр. 37260/08
  Европски суд за људска права је 22. децембра 2015. године објавио пресуду поводом представки госпође С. Станковић и...... детаљније
 • НАЈАВЕ