Српски ћирилица Srpski latinica

 

Пресудa Риђић и други против Србије бр. 53736/08 од 01. јула 2014. године

Европски суд за људска права у Стразбуру је дана 01. јула 2014. године у предмету Риђић и други против Србије (бр. 53736/08) донео пресуду у корист подносилаца представки. Овом пресудом Суд је потврдио своју већ добру установљену праксу у односу на потраживања радника из радног односа према предузећима са већинским друштвеним капиталом.

Наиме, и овај пут Суд је утврдио повреду члана 6. става 1. Конвеције, јер је подносиоцима повређено право на суђење у разумном року због дугог трајања извршног поступка, те је обавезао Републику Србију да сваком подносиоцу представке из сопствених средстава плати износ од по 2.000 евра исплати на име нематеријалне штете и трошкова постпукa.

У овој пресуди Суд је разматрао и приговор Владе РС дa подносиоци представки нису ицрпели сва правна средства, односно нису поднели уставну жалбу Уставном суду Србије. Наиме, у конкретном случају потраживања подносилаца представки по домаћим пресудама су у међувремену намирена, те је Влада сматрала да су исти могли да захтевају накнаду на име нематеријалне штете због дугог трајања поступка и сходно томе добију задовољење пред Уставним судом. Европски Суд је одбио овај аргумент Владе и истакао да би било претерано оптерећење за подносиоце представки када би се од њих очекивало да се обрате Уставном суду после три, односно пет година по подношењу представки, те да ако би се у овом случају представке прогласиле неприхватљивим, подносиоци више не би имали могућност да задовољење добију пред Уставним судом збок протека рока утврђеног чланом 84. став 1. Закона о Уставном суду, који би истекао 30 дана после извршења сваке пресуде.

Такође, у овој пресуди Суд је поново истакао свој став о делотворности уставне жалбе, те је навео да је у недавном предмету Феризовић Суд недвосмислено утврдио да би уставну жалбу требало сматрати делотворним правним леком у односу на сва друштвена/државна предузећа почев од 4. октобра 2013. године, укључујући и предузећа у реструктурирању.

Наиме, Суд је још једном подвукао да ће све представке као што је представка подносилаца представки, а које су поднете почев од 4. октобра 2013. године, морати да се одбаце због неисцрпености уколико пре тога није било одговарајућег покушаја да се оствари уставно обештећење.


Преузимање докумената:

САОПШТЕЊА И ВЕСТИ
 • Пресуда у предмету Савић и други против Србије, представке бр. 22080/09, 56465/13, 73656/14, 75791/14, 626/15, 629/15,634/15 и 1906/15), објављена 5. априла 2016. године
  Европски суд за људска права (у даљем тексту: Суд) је 5. априла 2016. године једногласно донео пресуду у предмету Савић и...... детаљније
 • Пресуда Европског суда за људска права – Милојевић и други против Србије (бр. 43519/07, 43524/07 и 45247/07), објављена 12. јануара 2016. године
  Европски суд за људска права је у предмету Милојевић и 2 подносиоца против Србије (бр. 43519/07, 43524/07 и 45247/07) објавио...... детаљније
 • ОДЛУКА ЕВРОПСКОГ СУДА ЗА ЉУДСКА ПРАВА У ПРЕДМЕТУ МИКУЛОВИЋ ВУЈИСИЋ ПРОТИВ СРБИЈЕ (представке број 49318/07 и 58216/13).
  Европски суд за људска права (у даљем тексту Суд) је 24. новембра 2015. године једногласно донео Одлуку о недопуштености...... детаљније
 • Пресуда Европског суда за људска права у предмету Станковић и Трајковић против Србије, бр. 37194/08 и бр. 37260/08
  Европски суд за људска права је 22. децембра 2015. године објавио пресуду поводом представки госпође С. Станковић и...... детаљније
 • НАЈАВЕ