Српски ћирилица Srpski latinica

 

Пресуда Милић против Црне Горе и Србије (представка бр. 28359/05)

Пресуда Милић против Црне Горе и Србије (бр. 28359/05) објављена је 11. децембра 2012. године. Овом пресудом је по угледу на раније донете пресуде у вези са питањима одговорности за повреде људских права у време трајања Државне заједнице СЦГ (Бјелић, Лакићевић и други) установљена одговорност Црне Горе за повреде чланова 6 став 1 и 13 Конвенције, док је представка проглашена недопуштеном ratione personae у односу на Србију.

Иначе, у овом случају радило се о неизвршавању одлуке о враћању на посао подносиоца, коју су донели судови у Црној Гори, у периоду од пет година и седам месеци у оквиру важења Конвенције о људским правима у односу на Црну Гору.  На име нематеријалне штете Суд је обавезао Црну Гору да подносиоцу исплати 7000 евра.


Преузимање докумената:

САОПШТЕЊА И ВЕСТИ
 • Пресуда у предмету Савић и други против Србије, представке бр. 22080/09, 56465/13, 73656/14, 75791/14, 626/15, 629/15,634/15 и 1906/15), објављена 5. априла 2016. године
  Европски суд за људска права (у даљем тексту: Суд) је 5. априла 2016. године једногласно донео пресуду у предмету Савић и...... детаљније
 • Пресуда Европског суда за људска права – Милојевић и други против Србије (бр. 43519/07, 43524/07 и 45247/07), објављена 12. јануара 2016. године
  Европски суд за људска права је у предмету Милојевић и 2 подносиоца против Србије (бр. 43519/07, 43524/07 и 45247/07) објавио...... детаљније
 • ОДЛУКА ЕВРОПСКОГ СУДА ЗА ЉУДСКА ПРАВА У ПРЕДМЕТУ МИКУЛОВИЋ ВУЈИСИЋ ПРОТИВ СРБИЈЕ (представке број 49318/07 и 58216/13).
  Европски суд за људска права (у даљем тексту Суд) је 24. новембра 2015. године једногласно донео Одлуку о недопуштености...... детаљније
 • Пресуда Европског суда за људска права у предмету Станковић и Трајковић против Србије, бр. 37194/08 и бр. 37260/08
  Европски суд за људска права је 22. децембра 2015. године објавио пресуду поводом представки госпође С. Станковић и...... детаљније
 • НАЈАВЕ