Српски ћирилица Srpski latinica

 

ПРЕСУДА ИСАКОВИЋ-ВИДОВИЋ ПРОТИВ СРБИЈЕ

Европски суд за људска права је 1. јула 2014. године, објавио пресуду Исаковић-Видовић против Србије.

Суд је утврдио повреду члана 8. Конвенције, са аспекта повреде права на заштиту физичког интегритета личности и разматрао да ли је држава поступила у складу са позитивним обавезама својственим делотворном „поштовању“ приватног и породичног живота.

Према члану 8. Конвенције државе су дужне да заштите физички и морални интегритет једног појединца од других лица. У том смислу оне морају да примењују у пракси одговарајући правни оквир који пружа заштиту од насилних поступака других лица (став 59. пресуде). Суд даље подсећа да његов задатак није да уместо домаћих власти одлучује о одабиру најбољих метода заштите  појединаца од напада на њихов лични интегритет, већ, пре, да у складу са Конвенцијом, преиспитује одлуке које су  власти донеле користећи простор за слободну процену. У том смислу Суд је разматрао да ли је Србија, приликом поступања у предмету подноситељке представке прекршила своју позитивну обавезу према члану 8. Конвенције.

Примењујући наведене принципе и ослањајући се посебно на праксу установљену пресудом Сандра Јанковић против Хрватске, број 38478/05, пресуда од 5. марта 2009. године, Суд је утврдио да су у домаћем правном систему усвојене позитивне мере у сфери кривично-правне заштите од аката насиља, односно да држава поседује кривично-правне механизме заштите од таквих аката, какви су постојали у подноситељкином случају (видети ст. 61. и 62.).

Међутим, у ставовима 63. и 64, разматрајући како су кривично-правни механизми примењени у подноситељкином случају, Суд је утврдио да је због застарелости, обустављено кривично гоњење које је било предузето по службеној дужности, против  лица које је подноситељки нанело тешке телесне повреде и тако је поступак који се водио против тог лица завршен без правоснажне одлуке о кривици. Имајући то у виду, а и чињеницу да подноситељка представке није допринела одуговлачењу поступка, од око три и по године после ратификације, Суд је сматрао да такво поступање, с обзиром на околности конкретног случаја, није пружило одговарајућу заштиту подноситељки представке од напада на њен физички интегритет и показала је мањкавост у начину на који су кривично-правни механизми примењени, до те мере, да представљају повреду позитивних обавеза Тужене државе према члану 8. Конвенције.

Суд је обавезао државу да подноситељки представке исплати 3.000 евра на име нематеријалне штете и 3.000 евра на име трошкова поступка пред Судом.


Преузимање докумената:

САОПШТЕЊА И ВЕСТИ
 • Пресуда у предмету Савић и други против Србије, представке бр. 22080/09, 56465/13, 73656/14, 75791/14, 626/15, 629/15,634/15 и 1906/15), објављена 5. априла 2016. године
  Европски суд за људска права (у даљем тексту: Суд) је 5. априла 2016. године једногласно донео пресуду у предмету Савић и...... детаљније
 • Пресуда Европског суда за људска права – Милојевић и други против Србије (бр. 43519/07, 43524/07 и 45247/07), објављена 12. јануара 2016. године
  Европски суд за људска права је у предмету Милојевић и 2 подносиоца против Србије (бр. 43519/07, 43524/07 и 45247/07) објавио...... детаљније
 • ОДЛУКА ЕВРОПСКОГ СУДА ЗА ЉУДСКА ПРАВА У ПРЕДМЕТУ МИКУЛОВИЋ ВУЈИСИЋ ПРОТИВ СРБИЈЕ (представке број 49318/07 и 58216/13).
  Европски суд за људска права (у даљем тексту Суд) је 24. новембра 2015. године једногласно донео Одлуку о недопуштености...... детаљније
 • Пресуда Европског суда за људска права у предмету Станковић и Трајковић против Србије, бр. 37194/08 и бр. 37260/08
  Европски суд за људска права је 22. децембра 2015. године објавио пресуду поводом представки госпође С. Станковић и...... детаљније
 • НАЈАВЕ