Српски ћирилица Srpski latinica

 

Пресуда ЕВТ против Србије, (13. јануар 2015.), пресуде Лучић, Гавовић, Томовић и други против Србије (24. фебруар 2015.), пресуда Ракић против Србије (28. април 2015.)

Европски суд за људска права је од почетка 2015. године донео пет пресуда у корист подносилаца представки заседајући у трочланом већу: пресуда ЕВТ( 13. јануар 2015.), пресуде Лучић, Гавовић, Томовић и други (24. фебруар 2015.), пресуда Ракић (28. април 2015.). Овим пресудама Суд је потврдио своју већ добро установљену судску праксу у односу на извршење правноснажних пресуда донетих против предузећа са већинским друштвеним капиталом.

Наиме, и овај пут Суд је утврдђивао повреде члана 6. става 1. Конвенције и члана 1. Протокола 1 уз Конвенцију, због неизвршења домаћих правноснажних одлука које су донете у корист подносилаца представки, те је обавезао Републику Србију да подносиоцима представки из сопствених средстава исплати на име материјалне штете износе досуђене правноснажним домаћим одлукама, умањене за износе који су већ исплаћени, а на име нематеријалне штете и трошкова поступка износе од по 2.000 евра у динарској протввредности на дан исплате.

 


Преузимање докумената:

САОПШТЕЊА И ВЕСТИ
 • Пресуда у предмету Савић и други против Србије, представке бр. 22080/09, 56465/13, 73656/14, 75791/14, 626/15, 629/15,634/15 и 1906/15), објављена 5. априла 2016. године
  Европски суд за људска права (у даљем тексту: Суд) је 5. априла 2016. године једногласно донео пресуду у предмету Савић и...... детаљније
 • Пресуда Европског суда за људска права – Милојевић и други против Србије (бр. 43519/07, 43524/07 и 45247/07), објављена 12. јануара 2016. године
  Европски суд за људска права је у предмету Милојевић и 2 подносиоца против Србије (бр. 43519/07, 43524/07 и 45247/07) објавио...... детаљније
 • ОДЛУКА ЕВРОПСКОГ СУДА ЗА ЉУДСКА ПРАВА У ПРЕДМЕТУ МИКУЛОВИЋ ВУЈИСИЋ ПРОТИВ СРБИЈЕ (представке број 49318/07 и 58216/13).
  Европски суд за људска права (у даљем тексту Суд) је 24. новембра 2015. године једногласно донео Одлуку о недопуштености...... детаљније
 • Пресуда Европског суда за људска права у предмету Станковић и Трајковић против Србије, бр. 37194/08 и бр. 37260/08
  Европски суд за људска права је 22. децембра 2015. године објавио пресуду поводом представки госпође С. Станковић и...... детаљније
 • НАЈАВЕ