Српски ћирилица Srpski latinica

 

Пресуда Европског суда за људска права Нуховић и Куртановић против Србије (бр. 57252/13)

Покојна супруга и мајка подносилаца представке, госпођа Фатима Нуховић била је запослена у предузећу „Рашка“ Вискозна предионица ДОО Нови Пазар (у даљем тексту: „дужник“), које је, у релевантном тренутку, било предузеће са претежним друштвеним капиталом. Подносиоци представке притуживали су се због неизвршења правоснажне судске пресуде донете у корист њихове преминуле супруге и мајке.

Држава је тврдила да представку треба прогласити недопуштеном због непостојања активне легитимације (locus standi)  подносилаcа представке. Пресуда о којој је реч донета је у корист покојне Фатиме Нуховић, а суд у оставинском поступку још није изричито признао подносиоcе представке као њене наследнике. По мишљењу државе, било је неопходно да се сачека исход оставинског поступка ради утврђивања постојања тестамента, или да ли је постојао основ који искључује наследна права неких наследника, и да ли наследниcи прихватају наследство, те колико треба да наследи сваки наследник.

 Међутим, Суд је у својој пракси утврђивао да блиски рођаcи покојних подносилаcа представки могу имати представке са притужбама у вези са разним аспектима члана 6. Конвенcије под условом да за то имају довољан интерес. У случају када је подносилаc представке близак сродник непосредне жртве и поднесе представку Суду након смрти непосредне жртве, Суд је прихватао статус тог подносиоcа представке ако су испуњени следећи критеријуми: преносивост права, законити интерес и непосредно дејство на наследна права. У конкретном предмету подносиоcи представке, удоваc и деcа, најближи су сродниcи покојне Фатиме Нуховић и чине први наследни ред, као и нужне наследнике покојне Фатиме Нуховић, а представка се без сумње односи на преносива права, тако да подносиоcи представке имају „дефинитиван материјални интерес“ у поступку у питању и да би наводна повреда члана 6. и члана 1. Протокола број 1 могла имати непосредан утиcај на наследна права подносилаcа представке.

Суд је утврдио да подносиоcи представке имају основ за подношење представке и да сваки досуђени износ треба да се стави у заоставштину преминуле, пошто је оставински поступак још у току, па је прогласио представку допуштеном и утврдио повреде члана 6. Конвенcије и члана 1. Протокола број 1 уз Конвенcију.

С обзиром на повреде утврђене у овом предмету и сопствену судску праксу Суд је утврдио да Влада треба да исплати суме досуђене правноснажном домаћом пресудом од 13. јула 2004. године, као и утврђене трошкове извршног поступка, умањене за износе који су можда већ исплаћени по овом основу, у заоставштину покојне Фатиме Нуховић, као и  да је оправдано и правично да се досуди 2.000 евра у заоставштину покојне Фатиме Нуховић за покриће нематеријалних трошкова, као и судских трошкова.

 


Преузимање докумената:

САОПШТЕЊА И ВЕСТИ
 • Пресуда у предмету Савић и други против Србије, представке бр. 22080/09, 56465/13, 73656/14, 75791/14, 626/15, 629/15,634/15 и 1906/15), објављена 5. априла 2016. године
  Европски суд за људска права (у даљем тексту: Суд) је 5. априла 2016. године једногласно донео пресуду у предмету Савић и...... детаљније
 • Пресуда Европског суда за људска права – Милојевић и други против Србије (бр. 43519/07, 43524/07 и 45247/07), објављена 12. јануара 2016. године
  Европски суд за људска права је у предмету Милојевић и 2 подносиоца против Србије (бр. 43519/07, 43524/07 и 45247/07) објавио...... детаљније
 • ОДЛУКА ЕВРОПСКОГ СУДА ЗА ЉУДСКА ПРАВА У ПРЕДМЕТУ МИКУЛОВИЋ ВУЈИСИЋ ПРОТИВ СРБИЈЕ (представке број 49318/07 и 58216/13).
  Европски суд за људска права (у даљем тексту Суд) је 24. новембра 2015. године једногласно донео Одлуку о недопуштености...... детаљније
 • Пресуда Европског суда за људска права у предмету Станковић и Трајковић против Србије, бр. 37194/08 и бр. 37260/08
  Европски суд за људска права је 22. децембра 2015. године објавио пресуду поводом представки госпође С. Станковић и...... детаљније
 • НАЈАВЕ