Српски ћирилица Srpski latinica

 

Пресуда Европског суда за људска права Љајић против Србије (бр. 58385/13)

Подносилац представке притуживао се због неизвршења правоснажне судске пресуде донете у корист његове покојне супруге. Покојна супруга подносиоца представке, госпођа Садија Љајић била је запослена у “Рашка” Холдинг компанија АД Нови Пазар (у даљем тексту: „дужник“), која је у датом тренутку била предузеће са претежно друштвеним капиталом.

У одбрани је изнето да представку треба прогласити недопуштеном с обзриром да у време подношења представке, оставински поступак није био окончан, и да је требало сачекати исход оставинског поступка ради утврђивања постојања тестамента, или евентуално основа који искључује наследна права неких наследника,  да ли наследници прихватају наследство и колики је њихов наследни део.     

 Међутим, Суд није прихватио аргументе одбране, полазећи од своје праксе, у којој је утврђивао да блиски рођаци покојних подносилаца представки могу износити притужбе у вези са разним аспектима члана 6. Конвенције под условом да за то имају довољан интерес. У случају када је подносилац представке близак сродник непосредне жртве и поднесе представку Суду након смрти непосредне жртве, Суд је прихватао статус тог подносиоца представке ако су испуњени следећи критеријуми: преносивост права, законити интерес и непосредно дејство на наследна права.

У овом предмету, Суд је констатовао да је подносилац представке проглашен за јединог наследника Садије Љајић. Он спада у први наследни ред, као и у нужне наследнике покојне Садије Љајић. Суд даље констатује да се представка без сумње односи на преносива права, да подносилац представке има „дефинитиван имовински интерес“ у предметном поступку и да је наводна повреда члана 6. и члана 1. Протокола број 1 могла имати непосредан утицај на његова наследна права.

С обзиром на повреде утврђене у овом предмету и сопствену судску праксу Суд је утврдио да Тужена држава треба да исплати господину Фуаду Љајићу, у року од три месеца износе досуђене правоснажном домаћом пресудом од 14. децембра 2005. године, као и утврђене трошкове извршног поступка, умањене за износе који су му можда већ исплаћени по овом основу као и, 2.000 евра (две хиљаде евра) на име нематеријалне штете и трошкова, заједно са порезом који се може наплатити на овај износ.


Преузимање докумената:

САОПШТЕЊА И ВЕСТИ
 • Пресуда у предмету Савић и други против Србије, представке бр. 22080/09, 56465/13, 73656/14, 75791/14, 626/15, 629/15,634/15 и 1906/15), објављена 5. априла 2016. године
  Европски суд за људска права (у даљем тексту: Суд) је 5. априла 2016. године једногласно донео пресуду у предмету Савић и...... детаљније
 • Пресуда Европског суда за људска права – Милојевић и други против Србије (бр. 43519/07, 43524/07 и 45247/07), објављена 12. јануара 2016. године
  Европски суд за људска права је у предмету Милојевић и 2 подносиоца против Србије (бр. 43519/07, 43524/07 и 45247/07) објавио...... детаљније
 • ОДЛУКА ЕВРОПСКОГ СУДА ЗА ЉУДСКА ПРАВА У ПРЕДМЕТУ МИКУЛОВИЋ ВУЈИСИЋ ПРОТИВ СРБИЈЕ (представке број 49318/07 и 58216/13).
  Европски суд за људска права (у даљем тексту Суд) је 24. новембра 2015. године једногласно донео Одлуку о недопуштености...... детаљније
 • Пресуда Европског суда за људска права у предмету Станковић и Трајковић против Србије, бр. 37194/08 и бр. 37260/08
  Европски суд за људска права је 22. децембра 2015. године објавио пресуду поводом представки госпође С. Станковић и...... детаљније
 • НАЈАВЕ