Српски ћирилица Srpski latinica

 

Пресуда Бјелајац против Србије (представка бр. 6282/06)

Европски суд за људска права је 18. септембра 2012. године објавио пресуду по представци Миље Бјелајац против Србије. Овом пресудом утврђена је повреда права на мирно уживање имовине гарантоване чланом 1 Протокола 1 уз Европску конвенцију о људским правима.

Подноситељки није досуђена никаква накнада, јер није истакла захтев у том смислу.

Подноситељка се жалила због неизвршења парничне пресуде и одлука управних органа донетих у њену корист, као и због блокаде у исплати пензије.

У вези са парничном пресудом Суд је најпре одбио приговор недопуштености представке који је изјавила држава, с обзиром да само извршење пресуде од 20. јуна 2002. године није било праћено признањем повреде и давањем одређене накнаде због одуговлачења у њеном извршењу (став 46 пресуде).

Поводом основаности представке у овом делу, Суд је истакао да је период неизвршења пресуде износио три године и три месеца, од чега се, и поред пропуста подноситељке, период од две године може приписати држави (ставови 51-53 пресуде), због чега је утврђена повреда члана 1 Протокола 1.

У преосталом делу представка је проглашена недопуштеном. Наиме, у вези са неизвршавањем одлука управних органа Суд је установио да подноситељка није претрпела знатну штету (ставови 58-62 пресуде), док у погледу блокаде у исплати пензије због неисплате комуналних давања подноситељка није исрпела сва средстава предвиђена домаћим правом, јер није изјавила жалбу против пресуде у вези са блокирањем исплате пензије (став 64 пресуде).

Напомињемо, да је ово први случај у односу на Републику Србију у коме је Суд по сопственој иницијативи применио критеријум недопуштености представке  из члана 35 став 3б (одсуство знатне штете) и то је учинио ретроактивно.

 


Преузимање докумената:

САОПШТЕЊА И ВЕСТИ
 • Пресуда у предмету Савић и други против Србије, представке бр. 22080/09, 56465/13, 73656/14, 75791/14, 626/15, 629/15,634/15 и 1906/15), објављена 5. априла 2016. године
  Европски суд за људска права (у даљем тексту: Суд) је 5. априла 2016. године једногласно донео пресуду у предмету Савић и...... детаљније
 • Пресуда Европског суда за људска права – Милојевић и други против Србије (бр. 43519/07, 43524/07 и 45247/07), објављена 12. јануара 2016. године
  Европски суд за људска права је у предмету Милојевић и 2 подносиоца против Србије (бр. 43519/07, 43524/07 и 45247/07) објавио...... детаљније
 • ОДЛУКА ЕВРОПСКОГ СУДА ЗА ЉУДСКА ПРАВА У ПРЕДМЕТУ МИКУЛОВИЋ ВУЈИСИЋ ПРОТИВ СРБИЈЕ (представке број 49318/07 и 58216/13).
  Европски суд за људска права (у даљем тексту Суд) је 24. новембра 2015. године једногласно донео Одлуку о недопуштености...... детаљније
 • Пресуда Европског суда за људска права у предмету Станковић и Трајковић против Србије, бр. 37194/08 и бр. 37260/08
  Европски суд за људска права је 22. децембра 2015. године објавио пресуду поводом представки госпође С. Станковић и...... детаљније
 • НАЈАВЕ