Српски ћирилица Srpski latinica

 

Предузеће ЕВТ против Србије (бр. 3102/05)

Предузеће ЕВТ против Србије (бр. 3102/05)

Повреда члана 6. став 1

Повреда члана 1 Протокола 1


Подносилац представке, предузеће ЕВТ, је српско предузеће са седиштем у Лесковцу.

Ослањајући се на члан 6. став 1(право на суђење у разумном року) и члан 1 Протокола 1 (заштита својине), подносилац представке се жалио на неизвршавање правоснажне пресуде трговинског суда у његову корист.

Суд је закључио да су власти Републике Србије пропустиле да изврше пресуду и тиме повредиле право предузећа ЕВТ на суђење у разумном року. Суд је једногласно утврдио да је повређен члан 6. став 1 и члан 1 Протокола 1. Суд је наложио Републици Србији да у року од 3 месеца од када пресуда постане правоснажна изврши пресуду трговинског суда. Предузећу ЕВТ је досуђено 2.500€ на име нематеријалне штете и 3.000€ за трошкове поступака.

Преузми пресуду (english) или (српски).

Напомена: Ова пресуда ће постати правоснажна под условима прописаним чланом 44 став 2 Конвенције. Могуће су редакторске промене текста пресуде.

САОПШТЕЊА И ВЕСТИ
 • Пресуда у предмету Савић и други против Србије, представке бр. 22080/09, 56465/13, 73656/14, 75791/14, 626/15, 629/15,634/15 и 1906/15), објављена 5. априла 2016. године
  Европски суд за људска права (у даљем тексту: Суд) је 5. априла 2016. године једногласно донео пресуду у предмету Савић и...... детаљније
 • Пресуда Европског суда за људска права – Милојевић и други против Србије (бр. 43519/07, 43524/07 и 45247/07), објављена 12. јануара 2016. године
  Европски суд за људска права је у предмету Милојевић и 2 подносиоца против Србије (бр. 43519/07, 43524/07 и 45247/07) објавио...... детаљније
 • ОДЛУКА ЕВРОПСКОГ СУДА ЗА ЉУДСКА ПРАВА У ПРЕДМЕТУ МИКУЛОВИЋ ВУЈИСИЋ ПРОТИВ СРБИЈЕ (представке број 49318/07 и 58216/13).
  Европски суд за људска права (у даљем тексту Суд) је 24. новембра 2015. године једногласно донео Одлуку о недопуштености...... детаљније
 • Пресуда Европског суда за људска права у предмету Станковић и Трајковић против Србије, бр. 37194/08 и бр. 37260/08
  Европски суд за људска права је 22. децембра 2015. године објавио пресуду поводом представки госпође С. Станковић и...... детаљније
 • НАЈАВЕ