Српски ћирилица Srpski latinica

 

Микуљанац, Малишић и Шафар против Србије (бр. 41513/08)

Пресуда је донета 9. октобра 2007. године по представци г. Микуљанца, гђе Малишић и г. Шафара против Републике Србије

Суд је у овој пресуди утврдио повреду члана 6 став 1 Конвенције (право на суђење у разумном року) и члана 13 Конвенције (право на делотворан правни лек).

У складу са тим Суд је обавезао Републику Србију да:

 • плати сваком од подносилаца представке по 1.000,00 евра у динарској противвредност на име нематеријалне штете (укупно 3.000,00 евра), најкасније у року од три месеца од наступања правоснажности пресуде, уз обавезу исплате камате на износ накнаде који је плаћен након протека та три месеца.


Суд је одбио остатак тужбеног захтева подносилаца представке (наведени подносиоци су тражили по 2.000,00 евра на име накнаде нематеријалне штете).

У овом предмету заступник је приговарао на исцрпљеност унутрашњих правних лекова и могућност подношења уставне жалбе. Суд је потврдио да нови Устав РС предвиђа у члану 170. могућност подношења уставне жалбе. Али, са друге стране, Суд је приметио да судије уставног суда још нису изабране и да још увек није донет Закон о уставном суду у складу са Уставним законом („Сл.гл." 98/06). У складу са тим Суд је утврдио да се уставна жалба у овом тренутку не може сматрати делотворним правним леком јер Уставни суд још увек не функционише.

Преузми пресуду (english) или (српски).

Напомена: Ова пресуда ће постати правоснажна под условима прописаним чланом 44 став 2 Конвенције. Могуће су редакторске промене текста пресуде.

САОПШТЕЊА И ВЕСТИ
 • Пресуда у предмету Савић и други против Србије, представке бр. 22080/09, 56465/13, 73656/14, 75791/14, 626/15, 629/15,634/15 и 1906/15), објављена 5. априла 2016. године
  Европски суд за људска права (у даљем тексту: Суд) је 5. априла 2016. године једногласно донео пресуду у предмету Савић и...... детаљније
 • Пресуда Европског суда за људска права – Милојевић и други против Србије (бр. 43519/07, 43524/07 и 45247/07), објављена 12. јануара 2016. године
  Европски суд за људска права је у предмету Милојевић и 2 подносиоца против Србије (бр. 43519/07, 43524/07 и 45247/07) објавио...... детаљније
 • ОДЛУКА ЕВРОПСКОГ СУДА ЗА ЉУДСКА ПРАВА У ПРЕДМЕТУ МИКУЛОВИЋ ВУЈИСИЋ ПРОТИВ СРБИЈЕ (представке број 49318/07 и 58216/13).
  Европски суд за људска права (у даљем тексту Суд) је 24. новембра 2015. године једногласно донео Одлуку о недопуштености...... детаљније
 • Пресуда Европског суда за људска права у предмету Станковић и Трајковић против Србије, бр. 37194/08 и бр. 37260/08
  Европски суд за људска права је 22. децембра 2015. године објавио пресуду поводом представки госпође С. Станковић и...... детаљније
 • НАЈАВЕ