Српски ћирилица Srpski latinica

 

Лакићевић и други против Црне Горе и Србије (п. 27458/06, 37205/06, 37207/06 и 33604/07)

Пресудом која је објављена 13. децембра 2011. године Суд је утврдио да је Црна Гора подносиоцу прекршила право на мирно уживање имовине гарантовано чланом 1 Протокола 1, док је представка у односу на Републику Србију проглашена неприхватњивом ratione personae, јер се предметни поступак против подносиоца није водио пред органима Републике Србије, већ пред органима Републике Црне Горе, а у време док су две државе чиниле Државну заједницу. Суд је овакав став засновао на раније донетим пресудама у предмету Бијелић и Шабановић против Црне Горе и Србије.

Преузми пресуду (српски) или (english).

САОПШТЕЊА И ВЕСТИ
 • Пресуда у предмету Савић и други против Србије, представке бр. 22080/09, 56465/13, 73656/14, 75791/14, 626/15, 629/15,634/15 и 1906/15), објављена 5. априла 2016. године
  Европски суд за људска права (у даљем тексту: Суд) је 5. априла 2016. године једногласно донео пресуду у предмету Савић и...... детаљније
 • Пресуда Европског суда за људска права – Милојевић и други против Србије (бр. 43519/07, 43524/07 и 45247/07), објављена 12. јануара 2016. године
  Европски суд за људска права је у предмету Милојевић и 2 подносиоца против Србије (бр. 43519/07, 43524/07 и 45247/07) објавио...... детаљније
 • ОДЛУКА ЕВРОПСКОГ СУДА ЗА ЉУДСКА ПРАВА У ПРЕДМЕТУ МИКУЛОВИЋ ВУЈИСИЋ ПРОТИВ СРБИЈЕ (представке број 49318/07 и 58216/13).
  Европски суд за људска права (у даљем тексту Суд) је 24. новембра 2015. године једногласно донео Одлуку о недопуштености...... детаљније
 • Пресуда Европског суда за људска права у предмету Станковић и Трајковић против Србије, бр. 37194/08 и бр. 37260/08
  Европски суд за људска права је 22. децембра 2015. године објавио пресуду поводом представки госпође С. Станковић и...... детаљније
 • НАЈАВЕ