Српски ћирилица Srpski latinica

 

Јевремовић против Србије (3150/05)

Повреда члана 6 став (дужина поступка)

Повреда члана 8

Повреда члана 13


Подноситељке представке Ина Јевремовић и њена мајка Љиљана Јевремовић су држављанке Републике Србије и живе у Београду.

Предмет се тиче жалбе подноситељки представке у вези са поступком за утврђење очинства и издржавањем детета који су покренули против Д. К. у јуну 1999 године. Овај поступак је делимично још у току.
Подноситељке представке су се позвале на члан 6 став 1 (право на правично суђење у разумном року). члан 8 (право на поштовање приватног и породичног живота и члан 13 (право на делотворан правни лек). Обе подноситељке представке Обе подноситељке представке су се жалиле на дужину поступка, те да нису имале начин да га убрзају. Ина Јевремовић се такође желила у вези са чланом 13 да домаћи правни систем не обавезује тужене у споровима у вези са утврђивањем родитељства да поступе у складу са судском наредбом да се подвргну ДНК тесту. Поред тога, обе подноситељке представке  су се жалиле у вези са чланом 14 (забрана дискриминације), да их домаћи судови дискриминишу на основу чињенице да је тужени славна личност , добро познат и популаран у јавности са материјалним средствима и политичким везама.
 
Прва подноситељка представке је тражила 30.000 евра на име претрпљене материјалне штете. Она је посебно тврдила да јој је 2000. године установљена астма, болест за коју је опште познато да еј проузрокује немаштина и да је у њеном случају настала због недостатка издржавања у току процесног одлагања на које се жали. Прва подноситељка представке је тражила још 40.000 евра за душевну патњу
 
Друга подноситељка представке је тражила 20.000 евра за претрпљену материјалну штету као последица изгубљених прилика за посао које је изазвао наводни биолошки отац прве подноситељке представке, као и још 10.000 евра за њену душевну патњу..

Суд је једногласно утврдио повреду члана 6 став 1, с обзиром да је поступак трајао више од три године и четири месеца  од 3. марта 2004. године када је Србија ратификовала Конвенцију. Суд је такође једногласно утврдио да је учињена повреда члана 8 с обзиром да је Ина Јевремовић била, све време поступка за утврђење очинства у стању продужене неизвесности у вези са њеним идентитетом. Коначно, Суд је једногласно утврдио повреду члана 13 у вези са чланом 6 став 1 Конвенције али је утврдио да нема потребе одвојено испитивати жалбе у вези са члановима 8 и 13 поводом изостанка издржавања Ине Јевремовић. У погледу нематеријалне штете Уни Јевремовић је додељено 5.000 евра, а Љиљани Јевремовић 1.000 евра. Представка је у преосталом делу проглашена неприхватљивом.

Преузми пресуду (english) или (српски).

Напомена: Ова пресуда ће постати правоснажна под условима прописаним чланом 44 став 2 Конвенције. Могуће су редакторске промене текста пресуде.

САОПШТЕЊА И ВЕСТИ
 • Пресуда у предмету Савић и други против Србије, представке бр. 22080/09, 56465/13, 73656/14, 75791/14, 626/15, 629/15,634/15 и 1906/15), објављена 5. априла 2016. године
  Европски суд за људска права (у даљем тексту: Суд) је 5. априла 2016. године једногласно донео пресуду у предмету Савић и...... детаљније
 • Пресуда Европског суда за људска права – Милојевић и други против Србије (бр. 43519/07, 43524/07 и 45247/07), објављена 12. јануара 2016. године
  Европски суд за људска права је у предмету Милојевић и 2 подносиоца против Србије (бр. 43519/07, 43524/07 и 45247/07) објавио...... детаљније
 • ОДЛУКА ЕВРОПСКОГ СУДА ЗА ЉУДСКА ПРАВА У ПРЕДМЕТУ МИКУЛОВИЋ ВУЈИСИЋ ПРОТИВ СРБИЈЕ (представке број 49318/07 и 58216/13).
  Европски суд за људска права (у даљем тексту Суд) је 24. новембра 2015. године једногласно донео Одлуку о недопуштености...... детаљније
 • Пресуда Европског суда за људска права у предмету Станковић и Трајковић против Србије, бр. 37194/08 и бр. 37260/08
  Европски суд за људска права је 22. децембра 2015. године објавио пресуду поводом представки госпође С. Станковић и...... детаљније
 • НАЈАВЕ