Српски ћирилица Srpski latinica

 

Марковић и др. против Италије (бр. 23037/04)

Тело Court (Grand Chamber)
Тип документа Judgment (Merits)
Језик ENGLISH ; FRENCH
Наслов CASE OF MARKOVIC AND OTHERS v. ITALY
Број представке 1398/03
Ниво важности 1
Заступници подносиоца BOZZI G. ; BOZZI A. ; GATTI C. ; RAMPELLI A.
Тужена држава Italy
Датум подношења 06/12/2002
Датум пресуђивања 14/12/2006
Закључак Preliminary objections dismissed (non-exhaustion of domestic remedies, incompatibility) ; Preliminary objection joined to merits (applicability of Art. 6) and dismissed ; Article 6 applicable ; No violation of Art. 6-1
Чланови 1 ; 6-1 ; 29-3 ; 35-1
Одвојена мишљења Yes
Спорни закон Italian Constitution, Articles 10 § 1, 24 § 1, 28, 113 ; Article 31 of Royal Decree no. 1024 of 26 June 1924 ; Article 2043 of the Civil Code ; Article 41 of the Code of Civil Procedure, which deals with the issue of jurisdiction and Article 37 ; Criminal Code, Articles 6, 185 ; Article 174 of the Wartime Military Criminal Code
Кључне речи "ACCESS TO COURT" "CIVIL PROCEEDINGS" "CIVIL RIGHTS AND OBLIGATIONS" "EXHAUSTION OF DOMESTIC REMEDIES" "JURISDICTION OF STATES" "RATIONE LOCI" "RATIONE PERSONAE"


Преузми пресуду (српски) (english)

Originating Body Court (Grand Chamber)
Document Type Judgment (Merits)
Language ENGLISH ; FRENCH
Title CASE OF MARKOVIC AND OTHERS v. ITALY
Application Number 1398/03
Importance Level 1
Represented by BOZZI G. ; BOZZI A. ; GATTI C. ; RAMPELLI A.
Respondent State Italy
Date of Introduction 06/12/2002
Date of Judgment 14/12/2006
Conclusion Preliminary objections dismissed (non-exhaustion of domestic remedies, incompatibility) ; Preliminary objection joined to merits (applicability of Art. 6) and dismissed ; Article 6 applicable ; No violation of Art. 6-1
Articles 1 ; 6-1 ; 29-3 ; 35-1
Separate Opinions Yes
Law at Issue Italian Constitution, Articles 10 § 1, 24 § 1, 28, 113 ; Article 31 of Royal Decree no. 1024 of 26 June 1924 ; Article 2043 of the Civil Code ; Article 41 of the Code of Civil Procedure, which deals with the issue of jurisdiction and Article 37 ; Criminal Code, Articles 6, 185 ; Article 174 of the Wartime Military Criminal Code
Strasbourg Case Law A c. Royaume-Uni, no 35373/97, § 65, CEDH 2002-X ; Airey c. Irlande, arrêt du 9 octobre 1979, série A no 32, § 19 ; Ashingdane c. Royaume-Uni, arrêt du 28 mai 1985, série A no 93, pp. 24-25, § 57 ; Bankovic et autres c. Belgique et 16 autres Etats contractants (déc.) [GC], no 52207/99, CEDH 2001-XII ; Benthem c. Pays-Bas, arrêt du 23 octobre 1985, série A no 97, pp. 14-15, § 32 ; Cocchiarella c. Italie [GC], no 64886/01, § 38, CEDH 2006 ; Ferrazzini c. Italie [GC], no 44759/98, § 18, CEDH 2001-VII ; Golder c. Royaume-Uni (arrêt du 21 février 1975, série A no 18, pp. 13-18, §§ 28-36, et p. 19, § 39 ; James et autres c. Royaume-Uni, 21 février 1986, série A no 98, pp. 46-47, § 81 ; Kleyn et autres c. Pays-Bas [GC], nos 39343/98, 39651/98, 43147/98 et 46664/99, § 162, CEDH 2003-VI ; Le Compte, Van Leuven et De Meyere c. Belgique, arrêt du 23 juin 1981, série A no 43, p. 20, § 44 ; Les Saints Monastères c. Grèce, 9 décembre 1994, série A no 301-A, pp. 36-37, § 80 ; Lithgow et autre
External Sources Protocol No. I Additional of 8 June 1977 to the Geneva Conventions of 12 August 1949, relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts ; London Convention of 19 June 1951 between the Parties to the North Atlantic Treaty regarding the Status of their Forces
Keywords "ACCESS TO COURT" "CIVIL PROCEEDINGS" "CIVIL RIGHTS AND OBLIGATIONS" "EXHAUSTION OF DOMESTIC REMEDIES" "JURISDICTION OF STATES" "RATIONE LOCI" "RATIONE PERSONAE"
САОПШТЕЊА И ВЕСТИ
 • Пресуда у предмету Савић и други против Србије, представке бр. 22080/09, 56465/13, 73656/14, 75791/14, 626/15, 629/15,634/15 и 1906/15), објављена 5. априла 2016. године
  Европски суд за људска права (у даљем тексту: Суд) је 5. априла 2016. године једногласно донео пресуду у предмету Савић и...... детаљније
 • Пресуда Европског суда за људска права – Милојевић и други против Србије (бр. 43519/07, 43524/07 и 45247/07), објављена 12. јануара 2016. године
  Европски суд за људска права је у предмету Милојевић и 2 подносиоца против Србије (бр. 43519/07, 43524/07 и 45247/07) објавио...... детаљније
 • ОДЛУКА ЕВРОПСКОГ СУДА ЗА ЉУДСКА ПРАВА У ПРЕДМЕТУ МИКУЛОВИЋ ВУЈИСИЋ ПРОТИВ СРБИЈЕ (представке број 49318/07 и 58216/13).
  Европски суд за људска права (у даљем тексту Суд) је 24. новембра 2015. године једногласно донео Одлуку о недопуштености...... детаљније
 • Пресуда Европског суда за људска права у предмету Станковић и Трајковић против Србије, бр. 37194/08 и бр. 37260/08
  Европски суд за људска права је 22. децембра 2015. године објавио пресуду поводом представки госпође С. Станковић и...... детаљније
 • НАЈАВЕ