Српски ћирилица Srpski latinica

 

Приказ пресуде у предмету Неговановић и др. против Србије, број 29907/16 и 3 др. од 25. јануара 2022, правноснажна 20. јуна 2022. године

Европски суд за људска права (у даљем тексту: Суд) је 25. јануара 2022. године донео пресуду у предмету Неговановић и др. против Србије којом је утврдио да је дошло до... детаљније


Преузимање докумената:

Приказ пресуде Стаменковић против Србије (представкa број 30009/15)

3.07.2022. Европски суд за људска права (у даљем тексту: Суд) је 1. марта 2022. године објавио пресуду трочланог судијског одбора у предмету Стаменковић против Србије....  детаљније

ПРЕДМЕТ АКТИВА Д.О.О. против СРБИЈЕ (Представка број 23079/11)

3.07.2022. ПРЕДМЕТ АКТИВА Д.О.О. против СРБИЈЕ (Представка број 23079/11)   детаљније

Пресуда Пендић против Србије - број 37131/19

12.05.2022. Пресуда Пендић против Србије - број 37131/19   детаљније

Бајкић и Живковић против Србије, Представке бр. 30141/19 и 4419/20

5.05.2022. Бајкић и Живковић против Србије, Представке бр. 30141/19 и 4419/20   детаљније

Зејнеловић против Србије, број 26277/20

5.05.2022. Зејнеловић против Србије, број 26277/20   детаљније

Приказ пресудa у предмету Ковач против Србије, број 6673/12 и Новаковић против Србије, број 6682/12

29.04.2022. Европски суд за људска права (у даљем тексту: Суд) је 18. јануара и 1. фебруара 2022. године објавио пресуде трочланог судијског Одбора у предметима Ковач против...  детаљније

Пресуда Милосављевић против Србије, број 47274/19

2.11.2021. Пресуда Милосављевић против Србије, број 47274/19   детаљније

Пресуда Николић против Србије, број 15352/11

2.11.2021. Пресуда Николић против Србије, број 15352/11   детаљније

Стеван Петровић против Србије, представкe бр. 6097/16 и 28999/19 од 20. јула 2021. године

6.10.2021. Стеван Петровић против Србије, представкe бр. 6097/16 и 28999/19 од 20. јула 2021. године   детаљније

Младеновић и Ђокић против Србије, представке бр. 44719/18 и 44998/18 од 29. априла 2021. године

6.10.2021. Младеновић и Ђокић против Србије, представке бр. 44719/18 и 44998/18 од 29. априла 2021. године   детаљније

Милосављевић против Србије, представка број 57574/14 од 25. маја 2021. године

6.10.2021. Милосављевић против Србије, представка број 57574/14 од 25. маја 2021. године   детаљније

Ивковић и други против Србије, представка бр. 62554/19 од 22. јула 2021. године

6.10.2021. Ивковић и други против Србије, представка бр. 62554/19 од 22. јула 2021. године   детаљније

Приказ пресуде у предмету Зличић против Србије, број 73313/17 и 20143/19

6.04.2021. Европски суд за људска права (у даљем тексту: Европски суд) је 26. јануара 2021. године донео пресуду у предмету Зличић против Србије , број 73313/17 и 20143/19....  детаљније

Приказ пресуде Актива д.о.о. против Србије (представка бр. 23079/11)

1.03.2021. Европски суд за људска права (у даљем тексту: Европски суд) објавио је 19. јануара 2021. године пресуду седмочланог већа у предмету  Актива д.о.о против Србије ,...  детаљније

Приказ пресуде Лилић и други против Србије (представкe бр. 16857/19 и 43001/19)

8.02.2021. Европски суд за људска права (у даљем тексту: Европски суд) је 14. јануара 2021. године донео пресуду у предмету Лилић и други против Србије , број представки 16857/19 и...  детаљније

Приказ пресуде Свиленгаћанин и други против Србије (представке бр. 50104/10 и друге)

29.01.2021. Европски суд за људска права (у даљем тексту: Европски суд) објавио је 12. јануара 2021. године пресуду седмочланог већа у предмету  Свиленгаћанин и други против...  детаљније

Приказ пресуде Поповић и други против Србије, представка број 26944/13 и три друге

21.07.2020. I – Увод Европски суд за људска права (у даљем тексту: Европски суд) је 30. јуна 2020. године објавио пресуду седмочланог већа у предмету Поповић и други...  детаљније

Приказ пресуде Бољевић против Србије, представка број 47443/14

1.07.2020. I – Увод Европски суд за људска права (у даљем тексту: Европски суд) је 16. јуна 2020. године у предмету Бољевић против Србије , представка број 47443/14, у...  детаљније

Приказ пресуде у предмету Драган Петровић против Србије, представка број 75229/10

14.04.2020. Европски суд за људска права (у даљем тексту: Европски суд) је 14. априла 2020. године донео пресуду у предмету Драган Петровић против Србије, представка број 75229/10....  детаљније

Пресуда у предмету Кладничанин против Србије

16.03.2020. Европски суд за људска права (у даљем тексту: Европски суд) је 5. марта 2020. године објавио пресуду у предмету Кладничанин против Србије , број представке 137/10....  детаљније

Приказ пресуде у предмету Јевтовић против Србије, представка број 29896/14

25.12.2019. Европски суд за људска права (у даљем тексту: Европски суд) је 3. децембра 2019. године донео пресуду у предмету Јевтовић против Србије, представка број 29896/14....  детаљније

Приказ пресуде у предмету Пауновић против Србије, представка број 54574/07

24.12.2019. Европски суд за људска права (у даљем тексту: Европски суд) је 3. децембра 2019. године донео пресуду у предмету Пауновић против Србије, представка број 54574/07. У...  детаљније

Приказ пресуде у предмету Миловановић против Србије , број 56065/10

25.11.2019. Европски суд за људска права (у даљем тексту: Европски суд) је 8. октобра 2019. године донео пресуду у предмету Миловановић против Србије, број 56065/10....  детаљније

Приказ пресуде у предмету Алмаши против Србије, број 21388/15

25.11.2019. Европски суд за људска права (у даљем тексту: Европски суд) је 8. октобра 2019. године донео пресуду у предмету Алмаши против Србије, број 21388/15. Подносилац...  детаљније

Приказ пресуде у предмету Пурић и Р.Б против Србије , број 27929/10 и 52120/13

25.11.2019. Европски суд за људска права (у даљем тексту: Европски суд) је 15. октобра 2019. године донео пресуду у предмету Пурић и Р.Б против Србије, број 21388/15 и 52120/13....  детаљније

Приказ пресуде у предмету Јовичић против Србије 65474/16

17.10.2019. Европски суд за људска права (у даљем тексту: Суд) је 3. октобра 2019. године објавио пресуду у предмету Јовичић против Србије 65474/16. Пресуду је донео трочлани одбор...  детаљније

Приказ пресуде у предмету Костић против Србије , број 45727/16 и 51 других

15.10.2019. Европски суд за људска права (у даљем тексту: Суд) је 3. октобра 2019. године објавио пресуду у предмету Костић и 51 других против Србије 45727/16. Пресуду је донео...  детаљније

Приказ пресуде у предмету Голић и 27 других против Србије 60162/16

15.10.2019. Европски суд за људска права (у даљем тексту: Суд) је 3. октобра 2019. године објавио пресуду у предмету Голић и 27 других против Србије 60162/16. Пресуду је донео...  детаљније

Приказ пресуде у предмету Михајловић против Србије , 11362/17 и 9 других

14.10.2019. Европски суд за људска права (у даљем тексту: Суд) је 3. октобра 2019. године објавио пресуду у предмету Михајловић против Србије 11362/17 и 9 других. Пресуду је донео...  детаљније

Приказ пресуде у предмету Мартиновић против Србије , број 14074/15

8.10.2019. Европски суд за људска права (у даљем тексту: Европски суд) је 19. септембра 2019. године донео пресуду у предмету Мартиновић против Србије, број 14074/15. Пресуду је...  детаљније

Приказ пресуде у предмету Родић и Свирчев против Србије, број 17148/16

8.10.2019. Европски суд за људска права (у даљем тексту: Европски суд) је 19. септембра 2019. године донео пресуду у предмету Родић и Свирчев против Србије, број 17148/16. Пресуду...  детаљније

Приказ пресуде у предмету Шпољарић против Србије, број 36709/12

8.10.2019. Европски суд за људска права (у даљем тексту: Европски суд) је 19. септембра 2019. године донео пресуду у предмету Шпољарић против Србије, број 36709/12. Пресуду је донео...  детаљније

Приказ пресуде у предмету Живановић и други против Србије, број 29171/16

8.10.2019. Европски суд за људска права (у даљем тексту: Европски суд) je 19. септембра 2019. године донео пресуду у предмету Живановић и други против Србије, број 29171/16. Пресуду...  детаљније

Приказ пресуде у предмету Окиљ и други против Србије број 31901/16

7.10.2019. Европски суд за људска права (у даљем тексту: Европски суд) је 19. септембра 2019. године донео пресуду у предмету Окиљ и други против Србије број 31901/16. Пресуду је...  детаљније

Приказ пресуде у предмету Радовановић и други против Србије

16.09.2019. Европски суд за људска права (у даљем тексту: Суд) је 27. августа 2019. године објавио пресуду у предмету Радовановић и други против Србије, представка број 55003/16 и...  детаљније

Приказ пресуде у предмету Стевановић и други против Србије

12.09.2019. Европски суд за људска права (у даљем тексту: Суд) је 27. августа 2019. године објавио пресуду у предмету Стевановић и други против Србије, представка број 43815/17 и...  детаљније

Пресуда у предмету Зајкесковић против Србије, донета 4. јуна 2019. године, представка број 34630/11

9.08.2019. Европски суд за људска права (у даљем тексту: Европски суд) је 4. јуна 2019. године донео пресуду у предмету Зајкесковић против Србије, представка број 34630/11....  детаљније

Пресуда у предмету Милосављевић против Србије, објављена 27. јуна 2019. године, представка број 18353/12

9.08.2019. Европски суд за људска права (у даљем тексту: Европски суд) је 27. јуна 2019. године објавио пресуду у предмету Милосављевић против Србије, представка број 18353/12....  детаљније

Пресуда у предмету Окиљ против Србије, објављена 28. маја 2019. године, представка број 16019/15

5.07.2019. Европски суд за људска права (у даљем тексту: Суд) је 28. маја 2019. године објавио пресуду у предмету Окиљ против Србије, представка број 16019/15. Упркос противљењу...  детаљније

Пресуда у предмету Николић против Србије, донета 19. марта 2019. године, представка број 41392/15

25.03.2019. Европски суд за људска права (у даљем тексту: Суд) је 19. марта 2019. године донео пресуду у предмету Николић против Србије, представка број 41392/15. Подноситељка...  детаљније

Пресуда у предмету Гјини против Србије, донета 15. јануара 2019. године, представка број 1128/16

26.02.2019. Европски суд за људска права (у даљем тексту: Суд) је 15. јануара 2019. године донео пресуду у предмету Гјини против Србије, представка број 1128/16. Поступак је...  детаљније

Пресуда у предмету Стојковић против Србије, донета 22. јануара 2019. године, представка број 24899/15

26.02.2019. Европски суд за људска права (у даљем тексту: Суд) је 22. јануара 2019. године донео пресуду у предмету Стојковић против Србије, представка број 24899/15....  детаљније

Пресуда у предмету Димовић и други против Србије, донета 11. децембра 2018. године, представка број 7203/12

8.01.2019. Европски суд за људска права (у даљем тексту: Суд) је 11. децембра 2018. године донео пресуду у предмету Димовић и други против Србије, представка број 7203/12....  детаљније

Пресуда у предмету Грбић против Србије, објављена 23. октобра 2018. године, представка број 5409/12

13.12.2018. Европски суд за људска права (у даљем тексту: Суд) је 23. октобра 2018. године објавио пресуду у предмету Грбић против Србије, представка број 5409/12. Упркос...  детаљније

Пресуда у предмету Станивуковић и други против Србије, објављена 27. новембра 2018. године, представка број 10921/16 и друге три

13.12.2018. Европски суд за људска права (у даљем тексту: Суд) је 27. новембра 2018. године објавио пресуду у предмету Станивуковић и други против Србије, представка број...  детаљније

Пресуда у предмету Мијатовић и други против Србије, објављена 23. октобра 2018. године, представкe бр. 50117/13 и 6 других

21.11.2018. Европски суд за људска права (у даљем тексту: Суд) је 23. октобра 2018. године објавио пресуду у предмету Мијатовић и 6 других против Србије, представкe бр. 50117/13 и 6...  детаљније

Пресуда у предмету Љајић против Србије, објављена 23. октобра 2018. године, представка број 41820/16

21.11.2018. Европски суд за људска права (у даљем тексту: Суд) је 23. октобра 2018. године објавио пресуду у предмету Љајић против Србије, број 41820/16. Подносилац представке се...  детаљније

Пресуда у предмету Илић против Србије, представка број 26739/16, објављена 23. октобра 2018. године

14.11.2018. Европски суд за људска права (у даљем тексту: Суд) је 23. октобра 2018. године oбјавио пресуду у предмету Илић против Србије, представка број 26739/16. О овом предмету,...  детаљније

Пресуда у предмету Кнежевић и други против Србије, донета 9. октобра 2018. године, представка број 54787/16 и шест других представки

23.10.2018. Европски суд за људска права (у даљем тексту: Суд) је 9. октобра 2018. године објавио пресуду у предмету Кнежевић и други против Србије, представка број 54787/16 и шест...  детаљније

Пресуда у предмету Исени против Србије, објављена 9. октобра 2018. године, представка број 43326/11

18.10.2018. Европски суд за људска права (у даљем тексту: Суд) је 9. октобра 2018. године објавио пресуду у предмету Исени против Србије, представка број 43326/11. О овом...  детаљније

Пресуда у предмету Ћорић против Србије, донета 25. септембра 2018. године, представка број 16796/15

16.10.2018. Европски суд за људска права (у даљем тексту: Суд) је 25. септембра 2018. године донео пресуду у предмету Ћорић против Србије, представка број 16796/15. Упркос...  детаљније

Пресуда у предмету Грујић против Србије, представка број 203/07, објављена 28. августа 2018. године

5.10.2018. Европски суд за људска права (у даљем тексту: Суд) је 28. августа 2018. године oбјавио пресуду у предмету Грујић против Србије, представка број 203/07. Пресуда је донета...  детаљније

Пресуда у предмету Mирковић и други против Србије, објављена 26. јуна 2018. године, представка број 27471/15 и 12 других представки

27.07.2018. Европски суд за људска права (у даљем тексту: Суд) је 26. јуна 2018. године објавио пресуду у предмету Mирковић и други против Србије, представка број 27471/15 и 12 других...  детаљније

Пресуда у предмету Шаћировић и други против Србије, број 54001/15, објављена 20. фебруара 2018. године

19.03.2018. Европски суд за људска права (у даљем тексту: Суд) је 20. фебруара 2018. године oбјавио пресуду у предмету Шаћировић и други против Србије, представка број 54001/15 и три...  детаљније

Пресуда у предмету Крсмановић против Србије, објављена 19. децембра 2017. године, представка број 19796/14

5.02.2018. Европски суд за људска права (у даљем тексту: Суд) је 19. децембра 2017. године објавио пресуду Крсмановић против Србије, представка број 19796/14. Подносилац...  детаљније

Пресуда у предмету Mиловановић против Србије, oбјављена 19. децембра 2017. године, представка број 19222/16

30.01.2018. Европски суд за људска права (у даљем тексту: Суд) је 19. децембра 2017. године објавио пресуду у предмету Mиловановић против Србије, представка број 19222/16....  детаљније

ПРЕСУДА У ПРЕДМЕТУ ХРУСТИЋ И ДРУГИ ПРОТИВ СРБИЈЕ, 9. ЈАНУАР 2018. ГОДИНЕ, ПРЕДСТАВКА БР. 8647/16 И ЈОШ ДВЕ

17.01.2018. Европски суд за људска права (у даљем тексту: Суд) је 9. јануара 2018. године донео пресуду у предмету Хрустић и други против Србије, представка бр. 8647/16 и још две...  детаљније

Пресуда у предмету Момчиловић и други против Србије, представка број 16254/08 и још две представке, објављена 5. децембра 2017. године

25.12.2017. Европски суд за људска права (у даљем тексту: Суд) је 5. децембра 2017. године oбјавио пресуду у предмету Момчиловић и други против Србије, представка број 16254/08 и још...  детаљније

Пресуда у предмету Јоксимовић против Србије, представка број 37929/10, објављена 7. новембра 2017. године

29.11.2017. Европски суд за људска права (у даљем тексту: Суд) је 7. новембра 2017. године oбјавио пресуду у предмету Јоксимовић против Србије, представка број 37929/10. О овом...  детаљније

Пресуда у предмету Батић против Србије и још два подносиоца, водећа представка број 2866/16, објављена 17. октобра 2017. године

25.11.2017. Европски суд за људска права (у даљем тексту: Суд) је 17. октобра 2017. године oбјавио пресуду у предмету Батић против Србије и још два подносиоца, водећа представка...  детаљније

Пресуда у предмету Максовић против Србије, представка број 54770/15, објављена 17. октобра 2017. године

20.11.2017. Европски суд за људска права (у даљем тексту: Суд) је 17. октобра 2017. године oбјавио пресуду у предмету Максовић против Србије, представка број 54770/15. О овом...  детаљније

Пресуда у предмету Стокић против Србије, представка број 26308/15, објављена 17. октобра 2017. године

20.11.2017. Европски суд за људска права (у даљем тексту: Суд) је 17. октобра 2017. године oбјавио пресуду у предмету Стокић против Србије, представка број 26308/15. О овом...  детаљније

Пресуда у предмету Јован Билић против Србије, представка број 24923/15, објављена 17. октобра 2017. године

13.11.2017. Европски суд за људска права (у даљем тексту: Суд) је 17. октобра 2017. године oбјавио пресуду у предмету Јован Билић против Србије, представка број 24923/15. О овом...  детаљније

Пресуда у предмету Радуловић против Србије (представка број 24465/11), објављена 3. октобра 2017. године

31.10.2017. Европски суд за људска права (у даљем тексту: Суд) је 3. октобра 2017. године објавио пресуду у предмету Радуловић против Србије. О овом предмету, као о предмету у...  детаљније

Пресуда у предмету Крндија и други против Србије, представке бр. 30723/09 и још 3, објављена 27. јуна 2017. године

22.08.2017. Европски суд за људска права (у даљем тексту: Суд) је 27. јуна 2017. године објавио пресуду у предмету Крндија и други против Србије. Подносиоци представки...  детаљније

Пресуда у предмету Јанковић против Србије, представка број 23915/15, објављена 16. маја 2017. године

11.07.2017. Европски суд за људска права (у даљем тексту: Суд) је 16. маја 2017. године oбјавио пресуду у предмету Јанковић против Србије, представка број 23915/15.   О овом...  детаљније

Пресуда у предмету Милисављевић против Србије, донета 4. априла 2017. године, представка број 50123/06

29.05.2017. Европски суд за људска права (у даљем тексту: Суд) је 4. априла 2017. године донео пресуду у предмету Милисављевић против Србије, представка број 50123/06....  детаљније

Пресуда у предмету Благојевић против Србије, представка број 63113/13, објављена 28. марта 2017. године

17.05.2017. Европски суд за људска права (у даљем тексту: Суд) је 28. марта 2017. године oбјавио пресуду у предмету Благојевић против Србије, представка број 63113/13. О овом...  детаљније

Пресуда у предмету Игњатовић против Србије, представка број 49915/08, објављена 25. априла 2017. године

17.05.2017. Европски суд за људска права (у даљем тексту: Суд) је 25. априла 2017. године oбјавио пресуду у предмету Игњатовић против Србије, представка број 49915/08. О овом...  детаљније

Пресуда у предмету Јовановић против Србије, представка број 29763/07, објављена 28. марта 2017. године

17.05.2017. Европски суд за људска права (у даљем тексту: Суд) је 28. марта 2017. године oбјавио пресуду у предмету Јовановић против Србије, представка број 29763/07. О овом...  детаљније

Пресуда у предмету Марковић против Србије, представка број 70661/14, објављена 28. марта 2017. године

17.05.2017. Европски суд за људска права (у даљем тексту: Суд) је 28. марта 2017. године објавио пресуду у предмету Марковић против Србије, представка број 70661/14. О овом...  детаљније

Пресуда у предмету Павловић и Пантовић против Србије, представкe бр. 19978/14 и 19781/14, објављена 4. априла 2017. године

17.05.2017. Европски суд за људска права (у даљем тексту: Суд) је 4. априла 2017. године oбјавио пресуду у предмету Павловић и Пантовић против Србије, представкe бр. 19978/14 и 19781/14....  детаљније

Пресуда у предмету Живковић против Србије, представка број 318/15, објављена 4. априла 2017. године

17.05.2017. Европски суд за људска права (у даљем тексту: Суд) је 4. априла 2017. године oбјавио пресуду у предмету Живковић против Србије, представка број 318/15. О овом...  детаљније

Пресуда у предмету Koka Hybro Komerc DOO Brojler против Србије, донета 14. марта 2017. године, представка бр. 59341/09

8.05.2017. Европски суд за људска права (у даљем тексту: Суд) је 14. марта 2017. године донео пресуду у предмету Koka Hybro Komerc DOO Brojler против Србије, представка бр. 59341/09....  детаљније

Пресуда у предмету Ковић и други против Србије, донета 4. априла 2017. године, представка бр. 39611/08 и још две представке

8.05.2017. Европски суд за људска права (у даљем тексту: Суд) је 4. априла 2017. године донео пресуду у предмету Ковић и други против Србије, представка бр. 39611/08 и још две...  детаљније

Пресуда у предмету Боровић и други против Србије, донета 11. априла 2017. године, представка бр. 58559/12 и још три друге

8.05.2017. Европски суд за људска права (у даљем тексту: Суд) је 11. априла 2017. године донео пресуду у предмету Боровић и други против Србије, представка бр. 58559/12 и још три...  детаљније

Пресуда у предмету Техноградња доо против Србије, донета 14. марта 2017. године, представке бр. 35081/10 и 68117/13

28.04.2017. Европски суд за људска права (у даљем тексту: Суд) је 14. марта 2017. године донео пресуду у предмету Техноградња доо против Србије, представке бр. 35081/10 и 68117/13....  детаљније

Пресуда у предмету Mитровић против Србије од 21. марта 2017. године, представка број 52142/12

28.04.2017. Европски суд за људска права (у даљем тексту: Суд) је 21. марта 2017. године донео пресуду у предмету Миладин Митровић против Србије, представка број 52142/12....  детаљније

Пресуда у предмету Цветковић против Србије, представка број 42707/10, објављена 7. фебруара 2017. године

7.04.2017. Европски суд за људска права (у даљем тексту: Суд) је 7. фебруара 2017. године донео пресуду у предмету Цветковић против Србије, представка број 42707/10. Ослањајући...  детаљније

Пресуда у предмету Николић против Србије, (представка број 9235/11), објављена 24. јануара 2017. године

28.03.2017. Европски суд за људска права (у даљем тексту: Суд) је 24. јануара 2017. године објавио пресуду у предмету Николић против Србије, представка број 9235/11. О овом предмету,...  детаљније

Пресуда у предмету Мивес доо против Србије од 10. јануарa 2017. године, представка број 48966/09

28.03.2017. Европски суд за људска права (у даљем тексту: Суд) је 10. јануарa 2017. године донео пресуду у предмету Мивес доо против Србије, представка број 48966/09. Подносилац...  детаљније

Пресуда у предмету Здравковић против Србије, представка број 28181/11, објављена 20. септембра 2016. године

10.03.2017. Европски суд за људска права (у даљем тексту: Суд) је 20. септембра 2016. године донео пресуду у предмету Здравковић против Србије, представка број 28181/11....  детаљније

Пресуда у предмету Мучибабић против Србије, представка број 34661/07, објављена 12. јула 2016. године

28.02.2017. Европски суд за људска права (у даљем тексту: Суд) је 12. јула 2016. године донео пресуду у предмету Мучибабић против Србије, представка број 34661/07. Подносилац...  детаљније

Пресуда у предмету Шмигић против Србије, представка број 41501/08, објављена 11. октобра 2016. године

28.12.2016. Европски суд за људска права (у даљем тексту: Суд) је 11. октобра 2016. године објавио пресуду у предмету Шмигић против Србије. О овом предмету, као о предмету у...  детаљније

Пресуда у предмету Матић против Србије, представка број 41722/14, објављена 15. новембра 2016. године

28.12.2016. Европски суд за људска права (у даљем тексту: Суд) је 15. новембра 2016. године објавио пресуду у предмету Матић против Србије. О овом предмету, упркос противљењу...  детаљније

Пресуда у предмету Вукосављевић против Србије, представка број 23496/13, објављена 27. септембра 2016. године

27.12.2016. Европски суд за људска права (у даљем тексту: Суд) је 27. септембра 2016. године објавио пресуду у предмету Вукосављевић против Србије, представка број 23496/13. О...  детаљније

Пресуда у предмету Шиловић против Србије, представка број 32883/08, објављена 8. новембра 2016. године

27.12.2016. Европски суд за људска права (у даљем тексту: Суд) је 8. новембра 2016. године објавио пресуду у предмету Шиловић против Србије, представка број 32883/08. О овом...  детаљније

Пресуда у предмету Прохаска Проданић и други против Србије, представке бр. 63003/10, 20441/11 и 3931/14, објављена 8. новембра 2016. године

27.12.2016. Европски суд за људска права (у даљем тексту: Суд) је 8. новембра 2016. године објавио пресуду у предмету Прохаска Проданић и други против Србије, представке бр....  детаљније

Пресуда у предмету Крговић против Србије, (представка број 29430/06), објављена 13. септембра 2016. године

22.12.2016. Европски суд за људска права (у даљем тексту: Суд) је 13. септембра 2016. године објавио пресуду у предмету Крговић против Србије. Подносилац представке се, с...  детаљније

Пресуда у предмету М. Б. – Мак Чачак ДОО и други против Србије, представке бр. 67856/14, 69282/14 и 70253/14, објављена 27. септембра 2016. године

22.12.2016. Европски суд за људска права (у даљем тексту: Суд) је 27. септембра 2016. године објавио пресуду у предмету М. Б. – Мак Чачак ДОО и други против Србије. О овом...  детаљније

Пресуда у предмету Симоновић и други против Србије, (представка број 52590/10 и 73 других), објављена 17. новембра 2015. године

22.12.2016. Европски суд за људска права (у даљем тексту: Суд) је 17. новембра 2015. године објавио пресуду у предмету Симоновић и други против Србије. О овом предмету, као о...  детаљније

Пресуда у предмету Јовановић против Србије, представке бр. 21497/13 и 21907/13, објављена 19. јула 2016. године

21.12.2016. Европски суд за људска права (у даљем тексту: Суд) је 19. јула 2016. године објавио пресуду у предмету Јовановић против Србије, представке бр. 21497/13 и 21907/13. О овом...  детаљније

Пресуда у предмету Скорић против Србије, представка број 14130/14, објављена 28. јуна 2016. године

21.12.2016. Европски суд за људска права (у даљем тексту: Суд) је 28. јуна 2016. године објавио пресуду у предмету Скорић против Србије, представка број 14130/14. О овом предмету,...  детаљније

Пресуда у предмету ЦУПАРА против Србије, (представка број 34683/08), објављена 12. јула 2016. године

21.12.2016. Европски суд за људска права (у даљем тексту: Суд) је 12. јула 2016. године објавио пресуду у предмету Цупара против Србије. Подносилац представке се, с позивом на...  детаљније

Пресуда у предмету Пауновић и Миливојевић против Србије, представке број 41683/06), објављена 24. маја 2016. године

19.12.2016. Европски суд за људска права (у даљем тексту: Суд) је 24. маја 2016. године донео пресуду у предмету Пауновић и Миливојевић против Србије, представке број 41683/06)....  детаљније

Пресуда у предмету Димовић против Србије, представка број 24463/11, објављена 28. јуна 2016. године

19.12.2016. Европски суд за људска права (у даљем тексту: Суд) је 28. јуна 2016. године донео пресуду у предмету Димовић против Србије, представка број 24463/11. Подносиоци...  детаљније

Пресуда у предмету Благојевић и други против Србије (представка број 61604/10), објављена 24. маја 2016. године

8.08.2016. Европски суд за људска права (у даљем тексту: Суд) је 24. маја 2016. године објавио пресуду у предмету Благојевић и други против Србије. О овом предмету, као о...  детаљније

Пресуда у предмету McINNES против Србије, (представка број7159/12), објављена 17. маја 2016. године

6.08.2016. Европски суд за људска права (у даљем тексту: Суд) је 17. маја 2016. године објавио пресуду у предмету McInnes против Србије. О овом предмету, као о предмету у коме...  детаљније

Пресуда у предмету Бугарић против Србије, (представка број 62208/13), објављена 19. априла 2015. године

3.08.2016. Европски суд за људска права (у даљем тексту: Суд) је 19. априла 2016. године објавио пресуду у предмету Бугарић против Србије, представка број 62208/13. О овом предмету,...  детаљније

Пресуда у предмету Љајић против Србије, (представка број 58385/13), објављена 21. јула 2015. године

2.07.2016. Европски суд за људска права (у даљем тексту: Суд) је 21. јула 2015. године објавио пресуду у предмету Љајић против Србије, представка број 58385/13. О овом предмету, као...  детаљније

Пресуда у предмету Миленковић против Србије, (представка број 50124/13), објављена 1. марта 2016. године

1.07.2016. Европски суд за људска права је 1. марта 2016. године објавио пресуду по представци Момчила Миленковића из Лесковца, број 50124/13. Позивајући се на члан 4....  детаљније

Пресуда у предмету Стоковић и други против Србије, представка број 75879/14 и 17 других), објављена 8. марта 2016. године

23.06.2016. Европски суд за људска права (у даљем тексту: Суд) је 8. марта 2016. године једногласно донео пресуду у предмету Стоковић и други против Србије (представка број 75879/14...  детаљније

Пресуда у предмету Савић и други против Србије, представке бр. 22080/09, 56465/13, 73656/14, 75791/14, 626/15, 629/15,634/15 и 1906/15), објављена 5. априла 2016. године

3.06.2016. Европски суд за људска права (у даљем тексту: Суд) је 5. априла 2016. године једногласно донео пресуду у предмету Савић и други против Србије (представке бр. 22080/09,...  детаљније

Пресуда Европског суда за људска права – Милојевић и други против Србије (бр. 43519/07, 43524/07 и 45247/07), објављена 12. јануара 2016. године

22.01.2016. Европски суд за људска права је у предмету Милојевић и 2 подносиоца против Србије (бр. 43519/07, 43524/07 и 45247/07) објавио пресуду 12. јануара 2016. године којом је утврдио...  детаљније

Пресуда Европског суда за људска права у предмету Станковић и Трајковић против Србије, бр. 37194/08 и бр. 37260/08

23.12.2015. Европски суд за људска права је 22. децембра 2015. године објавио пресуду поводом представки госпође С. Станковић и госпође С.Трајковић. Подноситељке су се...  детаљније

Пресудe Ракић и Сарван (бр. 47939/11 и 56192/11), Миленковић и Вељковић (бр. 7786/13 и 47972/13), Драги Петровић (бр. 80152/12), Шерифовић и други (бр. 5928/13 и др.)

5.11.2015. Дана 20. октобра 2015. године Европски суд за људска права је објавио четири пресуде:   Ракић и Сарван (бр. 47939/11 и 56192/11),  Миленковић и Вељковић (бр. 7786/13 и 47972/13),...  детаљније

Пресуда Европског суда за људска права у предмету Грујовић против Србије, бр. 25381/12, објављена 21. јула 2015. године

26.08.2015. Европски суд за људска права (даље Суд) објавио је 21. јула 2015. године пресуду у предмету Грујовић против Србије и утврдио повреде члана 5. став 3. Конвенције због...  детаљније

Пресудa Европског суда за људска права од 16. јуна 2015. године, у предмету Рафаиловић и Стевановић против Србије – поводом две представке (бројеви 38629/07 и 23718/08)

19.08.2015. Пресуду од 16. јуна 2015. године, Европски суд за људска права (даље, Суд), донео је у предмету у коме је спојио две појединачне представке, број 38629/07 од 28. августа 2007....  детаљније

Пресуда Рагуж против Србије (бр. 8182/07)

14.08.2015. Европски суд за људска права 7. априла 2015. године донео пресуду у случају Рагуж. Пресудом је утврђена повреда права на суђење у разумном року из члана 6. став 1...  детаљније

Пресуда ЕВТ против Србије, (13. јануар 2015.), пресуде Лучић, Гавовић, Томовић и други против Србије (24. фебруар 2015.), пресуда Ракић против Србије (28. април 2015.)

28.04.2015. Европски суд за људска права је од почетка 2015. године донео пет пресуда у корист подносилаца представки заседајући у трочланом већу: пресуда ЕВТ( 13. јануар 2015.),...  детаљније

Пресуда Европског суда за људска права Нуховић и Куртановић против Србије (бр. 57252/13)

24.02.2015. Покојна супруга и мајка подносилаца представке, госпођа Фатима Нуховић била је запослена у предузећу „Рашка“ Вискозна предионица ДОО Нови Пазар (у...  детаљније

Пресуда Јовичић и други против Србије (представке број 37270/11, 37278/11, 47705/11, 47712/11, 47725/11, 56203/11, 56238/11 и 75689/11)

13.01.2015. Европски суд за људска права je 13. јануара 2015. године донео пресуду у предмету Јовичић и други против Србије. Подносиоци представке, некада запослени у...  детаљније

ПРИКАЗ ПРЕСУДЕ ЈАНКОВИЋ ПРОТИВ СРБИЈЕ (21518/09)

18.12.2014. Европски суд за људска права 18. новембра 2014. године донео пресуду у случају Јанковић против Србије. Суд је утврдио да су решења стечајног већа Привредног суда у...  детаљније

Пресуда Николић-Крстић против Србије (број представке 54195/07)

15.12.2014. Европски суд за људска права 14. октобара 2014. године донео пресуду поводом представке коју је гђа Оливера Николић-Крстић поднела против Републике Србије жалећи...  детаљније

Пресуда Европског суда за људска права Поп-Илић и друге против Србије (бр. 63398/13)

15.12.2014. Подноситељке су се притуживале због неизвршења правноснажне пресуде Општинског суда у Власотинцу од 11. јула 2007. године, којом је њиховом бившем послодавцу, АД...  детаљније

Пресуде Јовановић против Србије (број представки 13907/09, 15650/09, 16874/09, 17233/09, 27787/09, 31028/09, 6997/10 и 61218/11) и Радовановић против Србије (број представке 9302/11)

22.09.2014. Европски суд за људска права у Стразбуру, заседајући у трочланом већу, ( у даљем тексту Суд ) донео је две пресуде у корист подносилаца представки и то 15. јула 2014....  детаљније

ПРЕСУДА ИСАКОВИЋ-ВИДОВИЋ ПРОТИВ СРБИЈЕ

10.09.2014. Европски суд за људска права је 1. јула 2014. године, објавио пресуду Исаковић-Видовић против Србије. Суд је утврдио повреду члана 8. Конвенције, са аспекта...  детаљније

ПРЕСУДА ПЕТРОВИЋ ПРОТИВ СРБИЈЕ (бр. 40485/08)

25.08.2014. ПРЕСУДА ПЕТРОВИЋ ПРОТИВ СРБИЈЕ (бр. 40485/08) Европски суд за људска права 15. јула 2014. године донео је пресуду у случају Петровић против Србије и утврдио повреду...  детаљније

Пресудa Риђић и други против Србије бр. 53736/08 од 01. јула 2014. године

21.07.2014. Европски суд за људска права у Стразбуру је дана 01. јула 2014. године у предмету Риђић и други против Србије (бр. 53736/08) донео пресуду у корист подносилаца...  детаљније

Пресуда Европског суда за људска права Љајић против Србије (бр. 58385/13)

21.07.2014. Подносилац представке притуживао се због неизвршења правоснажне судске пресуде донете у корист његове покојне супруге. Покојна супруга подносиоца...  детаљније

Прeсуда Великог Већа Европског суда за људска права - Алишић и други против БиХ, Хрватске, Србије, Словеније и БЈР Македоније бр. 60642/08

17.07.2014. Европски суд за људска права је 16. јула 2014. године објавио пилот пресуду Великог Већа у предмету Алишић и други против БиХ, Хрватске, Србије, Словеније и БЈР...  детаљније

Пресуда Европског суда за људска права - Хабими и други против Србије, бр.19072/08, објављена 3. јуна 2014. године

10.07.2014. Европски суд за људска права је 3. јуна 2014. године објавио пресуду у случају Хабими и други против Србије. Чињенице Подносиоци представке, њих  37,...  детаљније

Пресудa Мећава против Србије (број представке 47922/08)

4.06.2014. Европски суд за људска права у Стразбуру ( у даљем тексту Суд ) је дана 20. маја 2014. године донео пресуду у корист подносица представке којом је потврдио своју већ...  детаљније

ПРЕСУДА ЂЕКИЋ ПРОТИВ СРБИЈЕ (бр. представке 32277/07)

6.05.2014. Европски суд за људска права објавио је 29. априла 2014. године пресуду у случају Ђекић против Србије и утврдио је да није било повреде права из чланова 3, 6. и 13....  детаљније

ПРЕСУДА ВЕЛИКОГ ВЕЋА ЕВРОПСКОГ СУДА ЗА ЉУДСКА ПРАВА У ПРЕДМЕТУ ВУЧКОВИЋ И 29 ДРУГИХ ПРОТИВ СРБИЈЕ

25.03.2014. У уторак 2 5. ма рта 201 4 . године Велико већа Европског суда за људска права објавило је пресуду у предмету Вучковић и други подносиоци представке...  детаљније

ПРИКАЗ ПРЕСУДЕ ТЕШИЋ ПРОТИВ СРБИЈЕ (бр. 4678/07 и 50591/12)

24.03.2014. ПРЕДМЕТ: Софија Тешић против Србије - представке пред Европским судом за људска права бр. 4678/07 и 50591/12 Европски суд за људска права је 11. фебруара 2014....  детаљније

Пресуде Премовић против Србије (број представке 61920/09) и Петровић против Србије (број представке 75280/10)

23.03.2014. Европски суд за људска права у Стразбуру ( у даљем тексту Суд ) је дана 14. јануара 2014. године и дана 18.фебруара 2014. донео још две пресуде у корист подносилаца...  детаљније

ПРЕСУДA ЕВРОПСКОГ СУДА ЗА ЉУДСКА ПРАВА КРСТИЋ ПРОТИВ СРБИЈЕ (бр. 45394/06)

11.03.2014. Европски суд за људска права је 10. децембра 2013. године објавио пресуду поводом представке господина Бранимира Крстића. Господин Крстић обратио Суду због...  детаљније

ПРЕСУДА ЕВРОПСКОГ СУДА ЗА ЉУДСКА ПРАВА - СЛАВКО ЛАКАТОШ И ДРУГИ ПРОТИВ СРБИЈЕ

11.03.2014. 1) Пресуда Европски суд за људска права (Суд), је у предмету бр. 3363/08 - Славко Лaкатош и остали против Србије,  донео пресуду, 7. јануара 2014. године, на основу...  детаљније

ПРЕСУДА МАШИРЕВИЋ ПРОТИВ СРБИЈЕ

10.03.2014. Европски суд за људска права (у даљем тексту Суд)  је 11. фебруара 2014. године објавио пресуду у предмету Маширевић против Србије (бр.30671/08).  Подносилац...  детаљније

ПРЕСУДА ЕВРОПСКОГ СУДА ЗА ЉУДСКА ПРАВА ГЛИГОРИЋ ПРОТИВ СРБИЈЕ

14.02.2014. Пресуду Глигорић донело је трочлано веће Суда 26. новембра 2013. године, с обзиром да је предмет класификован као „добро установљена пракса Суда“. Према...  детаљније

ПРЕСУДА ВИЛОТИЈЕВИЋ против СРБИЈЕ (представка број 26042/06)

14.02.2014. Европски суд за људска права је објавио пресуду у предмету Вилотијевић против Србије 10. децембра 2013. године и утврдио повреду члана 6. став 1. Конвенције због...  детаљније

ТРИ ПРЕСУДЕ ЕВРОПСКОГ СУДА ЗА ЉУДСКА ПРАВА У КОНТЕКСТУ ДУГОВА ПРЕДУЗЕЋА СА ВЕЋИНСКИМ ДРУШТВЕНИМ КАПИТАЛОМ: МАЈС ЕКСПОРТ-ИМПОРТ, BRANY И ЈУГОКОКА И ЈОВЧОВА ПРОТИВ СРБИЈЕ

13.02.2014. Европски суд за људска права је 5. новембра 2013. године објавио три пресуде у предметима Мајс Експорт-Импорт против Србије  (бр. 35327/09) и Bran у и Југокока против...  детаљније

ДВЕ ПРЕСУДЕ ЕВРОПСКОГ СУДА ЗА ЉУДСКА ПРАВА У КОНТЕКСТУ ДУГОВА ПРЕДУЗЕЋА СА ВЕЋИНСКИМ ДРУШТВЕНИМ КАПИТАЛОМ: ДКД УНИОН ДОО ПРОТИВ СРБИЈЕ И ЗАРКОВ ПРОТВ СРБИЈЕ

13.02.2014. Европски суд за људска права је 10. децембра 2013. године објавио две пресуде у предметима ДКД УНИОН ДОО против Србије  (бр. 42731/06) и Зарков против Србије (бр....  детаљније

ПРЕСУДА ДОО БРОЈЛЕР ДОЊЕ СИНКОВЦЕ ПРОТИВ СРБИЈЕ (бр. 48499/08)

16.12.2013. Европски суд за људска права је 26. новембра 2013. године објавио пресуду у предмету ДОО Бројлер Доње Синковце против Србије  (бр. 48499/08) у којој је потврдио свој...  детаљније

ПРИКАЗ ПРЕСУДЕ ЛОЛИЋ

29.11.2013. Подносилац представке, Лолић Томислав обратио Европском суду за људска права због повреда члана 6 став 1 Конвенције и члана 1 Протокола 1 до којих је дошло због...  детаљније

ДВЕ ПРЕСУДЕ ЕВРОПСКОГ СУДА ЗА ЉУДСКА ПРАВА КОЈЕ СЕ ОДНОСЕ НА НЕИЗВРШЕЊЕ ДОМАЋИХ ПРАВНОСНАЖНИХ ОДЛУКА ДОНЕТИХ ПРОТИВ ПРЕДУЗЕЋА СА ВЕЋИНСКИМ ДРУШТВЕНИМ КАПИТАЛОМ

7.11.2013. Европски суд за људска права је својим пресудама од 15. и 22. октобра 2013. године у предметима Маринковић (бр. 5353/11) и Секулић и Кучевић (бр. 28686/06  и 50135/06),...  детаљније

ИНФОРМАЦИЈА О ПРЕСУДИ ЕВРОПСКОГ СУДА ЗА ЉУДСКА ПРАВА ПЕЈЧИЋ ПРОТИВ СРБИЈЕ ОД 8. ОКТОБРА 2013. ГОДИНЕ

24.10.2013. О ПРЕСУДИ Пресуда се односи на остваривање права на исплату ткзв. војних пензија и примену Споразума о сукцесији у релевантном делу.  Суд је утврдио...  детаљније

Пресуда Стошић против Србије

10.10.2013. Дана 1. октобра 2013. године Европски суд за људска права (у даљем тексту Суд) објавио је пресуду у предмету Стошић против Србије (бр.64931/10). Подносилац представке,...  детаљније

Пресуда по представци Иницијативе младих за људска права (бр. 48135/06 од 25. јуна 2013. године)

28.06.2013. Европски суд за људска права је 25. јуна 2013. године објавио пресуду по представци бр. 48135/06, коју је невладина организација Иницијатива младих за људска права...  детаљније

Пресуда Анђелић и др. против Србије (п. бр. 57611/10)

10.06.2013. Дана 28. маја 2011. године Европски суд за људска права (Суд)  је објавио пресуду у предмету Анђелић и 166 других подносилаца против Србије (бр. 57611/10 и др.). Ова...  детаљније

Пресуда Анђелковић против Србије (представка број 1401-08)

12.04.2013. Европски суд за људска права је поводом представке под бројем 1401/08, коју је поднео Миломир Анђелковић из Бора, пресудом од 9. априла 2013. године утврдио да је дошло...  детаљније

Пресуда Луковић против Републике Србије (представка бр. 43808/07)

9.04.2013. Пресудом од 26. марта 2013. године Европски суд за људска права је, у вези са представком под бројем 43808/07, коју је против Републике Србије поднео Велибор Луковић из...  детаљније

Пресуда Европског суда за људска права у случају Момчиловић против Србије (представка бр. 23103/07)

8.04.2013. Европски суд за људска права је 2. априла 2013. године објавио пресуду по представци бр. 23103/07 коју је против Републике Србије поднео Милан Момчиловић из Новог Сада....  детаљније

Пресуда Зорица Јовановић против Србије (представка бр. 21794/08)

2.04.2013. Европски суд за људска права (у даљем тексту Суд) је 26. марта 2013. године објавио пресуду у предмету Зорица Јовановић против Србије . Суд је утврдио да је...  детаљније

Пресуде Европског суда за људска права у случајевима Кликовац и други (бр. 2491/08) и Стојилковић и други (бр. 36274/08) против Србије

13.03.2013. Дана 5. марта 2013. године Европски суд за људска права (у даљем тексту Суд) је објавио пресуде у у горе наведеним предметима по представкама шест подносилаца. У...  детаљније

Оташевић против Србије, број 32198/07 - ПРИКАЗ ПРЕСУДЕ ЕВРОПСКОГ СУДА ЗА ЉУДСКА ПРАВА

8.02.2013. Европски суд за људска права (у даљем тексту Суд) објавио је 5. фебруара 2013. године пресуду у предмету Оташевић против Србије и утврдио да није било повреде члана...  детаљније

Пресуда Митић против Србије (представка бр. 31963/08)

25.01.2013. Европски суд за људска права закључио да нема одговорности на страни Републике за самоубиство у затвору Европски суд за људска права је 22. јануара 2013....  детаљније

Пресуда Милић против Црне Горе и Србије (представка бр. 28359/05)

21.12.2012. Пресуда Милић против Црне Горе и Србије (бр. 28359/05) објављена је 11. децембра 2012. године. Овом пресудом је по угледу на раније донете пресуде у вези са питањима...  детаљније

Прeсуда Алишић и други против БиХ, Хрватске, Србије, Словеније и БЈР Македоније бр. 60642/08

13.11.2012. Пресудом објављеном 6. новембра 2012. године, а која представља прву пилот пресуду донету у односу на Србију,  Суд је са 6:1 одбио приговоре Словеније, Србије и...  детаљније

Пресуда Владета Јовановић против Републике Србије (п. број 32299/08)

16.10.2012. Пресудом Европског суда за људска права број 32299/08, која је објављена 2. октобра 2012. године утврђено је да је подносиоцу представке Владети Јовановићу повређено...  детаљније

Пресуда Адамовић против Србије (представка бр. 41703/06)

9.10.2012. Дана 2. октобра 2012. године Европски суд за људска права (Суд)  је објавио пресуду у предмету Адамовић против Србије (представка бр. 41703/06). Представку је...  детаљније

Пресуда Бјелајац против Србије (представка бр. 6282/06)

25.09.2012. Европски суд за људска права је 18. септембра 2012. године објавио пресуду по представци Миље Бјелајац против Србије. Овом пресудом утврђена је повреда права на...  детаљније

Вучковић и 29 других случајева против Србије (представкa 17153/11 и др.)

13.09.2012. Европски суд за људска права (у даљем тексту Суд) објавио је 28. августа 2012. године пресуду Вучковић и 29 других случајева против Србије (представке 17153/11 и др.)....  детаљније

Пресуда Европског суда за људска права Хајнал против Србије (бр. 36937/06)

2.07.2012. Европски суд за људска права (у даљем тексту Суд) објавио је 19. јуна  2012. године пресуду Хајнал против Србије, бр. 36937/06. Подносилац представке, г. Тихомир...  детаљније

Пресуда Европског суда за људска права Милосављев против Србије - (бр. 15112/07)

15.06.2012. Пресудом Европског суда за људска права која је објављена 12. јуна 2012. године поводом представке Живка Милосављева из Кикинде утврђена је повреда члана 1...  детаљније

Пресуда Европског суда за људска права Младеновић против Србије (бр. 1099/08)

29.05.2012. Европски суд за људска права објавио је 22. маја 2012. године пресуду Младеновић против Србије, бр. 1099/08. Подноситељка представке, гђа Милијана Младеновић,...  детаљније

Грудић против Србије (п. бр. 31925/08)

26.04.2012. Подносиоци Љутвија Грудић и Махмут Грудић, са пребивалиштем у Косовској Митровици, а од 2005. године у Новом Пазару, били су корисници инвалидских пензија...  детаљније

Пресуда по захтеву за ревизију пресуде од 7. јуна 2011. године у случају Јухас Ђурић против Србије (бр. 48155/06)

12.04.2012. Европски суд за људска права је 10. априла 2012. године објавио пресуду којом је одбијен захтев апликанта за ревизију пресуде Европског суда за људска права од 7....  детаљније

Бацковић против Србије (п. 47997/06)

17.02.2012. Европски суд за људска права је 7. фебруара објавио пресуду по представци број 47997/06, коју је против Републике Србије том Суду поднео Чедомир Бацковић. У пресуди...  детаљније

Лакићевић и други против Црне Горе и Србије (п. 27458/06, 37205/06, 37207/06 и 33604/07)

30.12.2011. Пресудом која је објављена 13. децембра 2011. године Суд је утврдио да је Црна Гора подносиоцу прекршила право на мирно уживање имовине гарантовано чланом 1...  детаљније

Ђокић против Србије (п. 1005/08)

20.12.2011. Европски суд за људска права дана 20. децембра 2011. године објавио је пресуду по представци Ненада Ђокића којом је утврдио повреду члана 6 став 1 Конвенције о...  детаљније

Шоргић против Републике Србије (п. бр. 34973/06 )

3.11.2011. Пресудом коју је објавио 3. новембра 2011. године Европски суд за људска права је по представци Саве Шоргића заведеној под бројем 34973/06 једногласно установио да члан...  детаљније

Станимировић против Србије (п. бр. 26088/06)

18.10.2011. Пресудом коју је објавио 18. октобра 2011. године Европски суд за људска права је по представци Зорана Станимировића заведеној под бројем 26088/06 установио већином...  детаљније

Живић против Србије (број представке 37204/08)

13.09.2011. Дана 13. септембра 2011. године Европски суд за људска права (Суд) донео је пресуду у предмету Живић против Србије (број представке 37204/08). Ова пресуда је донета...  детаљније

Добрић против Србије (п. бр. 2611/07 и 15276/07)

21.06.2011. Пресудом која је донета по две представке (број 2611/07 и 15276/07), које су против Републике Србије поднели Здравко и Миладин Добрић,  објављеној 21. јуна 2011. године,...  детаљније

Виктор Јухас Ђурић против Србије (п. бр. 48155/06)

7.06.2011. Пресудом број 48155/06 од 7. јуна 2011. године Европски суд за људска права, поводом представке Виктора Јухаса Ђурића, утврдио је да Република Србија није прекршила члан...  детаљније

Рашковић и Милуновић против Србије (п. бр. 1789/07 и 28058/07)

31.05.2011. Дана 31. маја 2011. године Европски суд за људска права (Суд)  је објавио пресуду у предмету Рашковић и Милуновић против Републике Србије (представке бр. 1789/07 и...  детаљније

Шабановић против Црне Горе и Србије ( п. бр. 5995/06)

31.05.2011. Пресудом која је објављена 31. маја 2011. године Суд је утврдио да је Црна Гора подносиоцу прекршила право на слободу изражавања гарантовану чланом 10, док је...  детаљније

Вељков против Србије (п. бр. 32181/08)

19.04.2011. Европски суд за људска права је 19. априла 2011. године објавио пресуду у предмету Вељков (раније Мићић) против Србије. Предмет се односи на дуго трајање  поступка...  детаљније

Ристић против Србије (п. бр. 32181/08)

26.01.2011. Европски суд за људска права је 18. јануара 2011. године објавио пресуду у предмету Ристић против Србије. Предмет се односи на дуго трајање кривичног поступка...  детаљније

Милошевић против Србије (п. 32484/03)

23.01.2011. Европски суд за људска права објавио је 18.јануара 2011. године пресуду у случају Милошевић против Србије, поводом представке заведене под бројем 32484/03. Ово је...  детаљније

Милановић против Србије (п. 44614/07)

20.12.2010. Пресудом објављеној 14. децембра 2010. године, донетој по представци Животе Милановића, Европски суд за људска права, дајући приоритет овој представци, по први пут...  детаљније

Ракић и др.против Републике Србије (п. 47460/07)

11.10.2010. Европски суд за људска права објавио је 5.октобра 2010. године пресуду у случају Ракић и др. против Србије, поводом представки 30 подносилаца који се жалили због...  детаљније

Joванчић против Србије (п. 38968/04)

6.10.2010. Европски суд за људска права објавио је 5.октобра 2010. године пресуду у случају Јованчић против Србије, поводом представке заведене под бројем 38968/04. Ово је прва...  детаљније

Ђокић против Босне и Херцеговине (п. 6518/04)

22.07.2010. Објављен је превод пресуде у предмету Ђокић против Босне и Херцеговине. У овом предмету у коме је утврђена повреда члана 1. Протокола 1. уз Конвенцију о људским...  детаљније

Пресуда Motion Picutres Guarantors LTD против Републике Србије (бр. 28353/06)

9.06.2010. Пресудом објављеном 8. јуна 2010. године, по представци иностране компаније Motion Picutres Guarantors LTD против Републике Србије Европски суд за људска права утврдио је...  детаљније

Мајкић и Кин-Стиб против Србије (п. бр. 12312/05)

28.04.2010. Дана 20. априла 2010. године Европски суд за људска права (Суд) jе донео  пресуду у корист подносилаца представке, компаније Кин-Стиб и Милорада Мајкића....  детаљније

Кривошеј против Србије (бр. 42559/08)

15.04.2010. Пресуда објављена 13. априла 2010. године на сајту Европског суда за људска права, донета по представци Ане Кривошеј из Ниша представља још један пример...  детаљније

Ђермановић против Србије (48497/06)

24.02.2010. Поводом представке Душана Ђермановића из Новог Сада која је код Европског суда за људска права заведена под бројем 48497/06 Европски суд за људска права је 23....  детаљније

Финална резолуција о извршењу пресуда Лепојић и Филиповић

25.01.2010. Комитет министара Савета Европе донео је финалну резолуцију у два случаја против Србије (Лепојић и Филиповић) којом је констатовано да је Република Србија...  детаљније

Димитријевић и Јаковљевић против Србије (бр. 34922/07)

22.01.2010. Европски суд за људска права  је дана 19. јануара 2010. године објавио пресуду Димитријевић и Јаковљевић против Србије  (бр. 34922/07). Подноситељке представке су...  детаљније

Чижкова против Србије (8044/06)

19.01.2010. Европски суда за људска права је поводом  представке заведене под бројем 8044/06, поднете од стране чешке држављанке Драхомире Чижкове, објавио 19. јануара 2010....  детаљније

Молнар Габор против Србије (22762/05)

11.12.2009. Пресудом Европског суда за људска правa која је објављена 8. децембра 2009. године поводом представке Иштван Молнар Габора из Суботице заведене под бројем 22762/05,...  детаљније

Немет против Србије (22543/05)

9.12.2009. Европски суда за људска права је поводом  представке заведене под бројем 22543/05, поднете од стране Ласло Немета, из Новог Сада, кога заступа В. Mедовић, адвокат из...  детаљније

Винчић и други против Србије (44698/06 и др.)

4.12.2009. Европски суд за људска права (у даљем тексту Суд) је 1. децембра 2009. године објавио једну пресуду поводом тридесет једне представке против Републике Србије, под...  детаљније

Поповић против Србије (33888/05)

25.11.2009. Европски суд за људска права је дана 24. новембра 2009. године објавио пресуду у предмету Поповић против Србије (33888/05). У овом предмету представка је поднета због...  детаљније

Симић против Србије (29908/05)

25.11.2009. Европски суд за људска права је поводом представке бр. 29908/05, подносиоца Живана Симића против Србије, дана 24. новембра 2009. године, објавио пресуду, којом је...  детаљније

Салонтаји-Дробњак против Србије (36500/05)

16.10.2009. Поводом представке Славка Салонтаји-Дробњака Европски суд за људска права 13. октобра 2009. године објавио је пресуду којом је утврдио две повреде члана 6 став 1...  детаљније

М. В. против Србије (45251/07)

23.09.2009. Европски суд за људска права у Стразбуру (Суд, у даљем тексту) је 22. септембра 2009.  објавио пресуду М.В. против Србије и  утврдио повреду права заштићених...  детаљније

Гришевић и други против Србије (16909/06, 38989/06 и 39235/06)

22.07.2009. Дана 21. јула 2009. године Европски суд за људска права је објавио (Суд) пресуду у предмету Гришевић и други против Републике Србије. Овом пресудом обухваћене су...  детаљније

Бодрожић и Вујин против Србије (38435/05)

2.07.2009. Европски суд за људска права је поводом представке Жељка Бодрожића и Владислава Вујина 23. јуна 2009. године објавио пресуду којом је утврдио повреду члана 10...  детаљније

Бодрожић против Србије (32550/05)

2.07.2009. Европски суд за људска права је поводом представке Жељка Бодрожића 23. јуна 2009. године објавио пресуду којом је утврдио повреду члана 10 Конвенције (право на...  детаљније

Стојановић против Србије (п. бр. 34425/04)

1.06.2009. Представком број 34425/04 од 10. августа 2004. године, која представља једну од првих представки које су поднете против СЦГ тј. Србије, а које је Европски суд за људска...  детаљније

Бијелић против Црне Горе и Србије (п. бр. 11890/05)

30.04.2009. Пресудом Европског суда за људска права од 28. априла 2009. године представка коју су поднеле Надежда, Светлана и Љиљана Бијелић проглашена је недопуштеном у односу...  детаљније

Милошевић против Србије (п. бр. 31320/05)

29.04.2009. Европски суд за људска права је 28. априла 2009. године објавио пресуду по представци од 17. августа 2005. године заведеној под бројем 31320/05 коју је поднео подносилац...  детаљније

Фелбаб против Србије (п. бр. 14011/07)

20.04.2009. Налози из пресуде У наведеној пресуди објављеној 14. април 2009. године  Европски суд за људска права у Стразбуру (Суд) је утврдио, са 6 гласова за и 1 гласом...  детаљније

Дорић против Србије (п. бр. 33029/05)

28.01.2009. Дана 27. јануара 2009. године Европски суд за људска права (у даљем тексту Суд) је донео пресуду у горе наведеном предмету по представци г. Слободана Дорића из...  детаљније

Црнишанин и др. против Србије (п. бр. 35835/05, 43548/05, 43569/05, 36986/06)

19.01.2009. Овај предмет се односи на извршне поступке које су покренуле подноситељке представке против предузећа Рашка Холдинг АД (прве две подноситељке), Трикотажа Рашка...  детаљније

Влаховић против Србије (п. бр. 42619/04)

23.12.2008. Дана 16. децембра 2008. године Европски суд за људска права је донео (Суд) пресуду у корист подносиоца представке господина Драгана Влаховића који се у својој...  детаљније

Станковић против Србије (представка бр. 29907/05)

18.12.2008. Пресудом Европског суда за људска права која је објављена 17. децембра 2008. године утврђена је повреда члана 6 став 1 Европске конвенције о људским правима (право на...  детаљније

Костић против Србије (п. бр. 41760/04)

26.11.2008. Дана 25. новембра 2008. године Европски суд за људска права (Суд) донео је пресуду по представци господина Недељка Костића и госпође Зорке Костић (подносиоци...  детаљније

Дамњановић против Србије (п. бр. 5222/07)

18.11.2008. Европски суд за људска права је 18. новембра 2008. године у горе наведеном случају донео пресуду којом је утврдио да није било повреда чланова 6 став 1 и 8 Конвенције о...  детаљније

Вренчев против Србије (п. бр.2361/05)

1.10.2008. Европски суд за људска права je 23. септембра 2008. године објавио пресуду у односу на Републику Србију, а поводом представке господина Љубише Вренчева. Наведеном...  детаљније

Чех против Србије (п. бр. 9906/04)

2.07.2008. Пресудом која је објављена 1. јула 2008. године Европски суд за људска права утврдио је да је Наталији Чех из Београда повређено право на суђење у разумном року...  детаљније

Цветковић против Србије (представка број 17271/04)

12.06.2008. Европски суд за људска права дана 10. јуна 2008. године објавио пресуду у односу на Републику Србију, а поводом представке господина Милорада Цветковића. Наведеном...  детаљније

Буловић против Србије (представка број 14145/04)

1.04.2008. Предмет се тиче жалбе подносиље представке у вези са неизвршењем пресуде из марта 1994. године којом је обавезан њен бивши супруг да јој даје извесну суму новца за...  детаљније

Р. Качапор и други против Србије (представке бројеви 2269/06...)

16.01.2008. Дана 15. јануара 2008. године Европски суд за људска права (у даљем тексту Суд) је донео пресуду у горе наведеном предмету по представкама шест подносилаца које су...  детаљније

Предузеће ЗИТ против Србије (представка бр. 37343/05)

28.11.2007. Дана 27.новембра 2007. године Европски суд за људска права (Суд) је објавио пресуду у случају предузеће ЗИТ против Србије. Суд је у тој пресуди утврдио повреду...  детаљније

Јовићевић против Србије (представка бр. 2637/05)

28.11.2007. Повреда члана 6 и 13 Конвенције У наведеној пресуди Европски суд за људска права у Стразбуру (Суд) је дана 20. новембра 2007 године утврдио, да су подносиоцу...  детаљније

Филиповић против Србије (представка бр. 27935/05)

21.11.2007. Повреда члана 10. Конвенције У наведеној пресуди Европски суд за људска права у Стразбуру (Суд) је дана 20. новембра 2007 године утврдио, да је подносиоцу...  детаљније

Поповић против Србије (представка бр. 38350/04)

20.11.2007. У наведеној пресуди Европски суд за људска права у Стразбуру (Суд) је дана 20. новембра 2007 године утврдио, да је подносиоцу представке, господину Миловану Поповићу,...  детаљније

Лепојић против Србије (представка бр. 13909/05)

7.11.2007. Дана 6. новембра 2007. године Европски суд за људска права у Стразбуру (Суд) је утврдио, са 5 гласова за и 2 гласа против, да је подносиоцу представке, господину Зорану...  детаљније

Марчић и други против Србије (представка бр. 17556/05)

6.11.2007. Европски суд за људска права је 30. октобра 2007. године објавио пресуду у односу на Републику Србију, а поводом представке коју су заједнички поднели Србислав...  детаљније

Илић против Србије (бр. представке 30132/04)

24.10.2007. Дана 9. октобра 2007. године Европски суд за људска права (Суд) је објавио пресуду у случају Илић против Србије. Суд је у овој пресуди утврдио повреду Протокола 1...  детаљније

Стевановић против Србије (бр. представке 26642/05)

19.10.2007. Дана 9. октобра 2007. године Европски суд за људска права (Суд) је објавио пресуду у случају Стевановић против Србије. Суд је у тој пресуди утврдио повреду члана 6...  детаљније

Микуљанац, Малишић и Шафар против Србије (бр. 41513/08)

17.10.2007. Пресуда је донета 9. октобра 2007. године по представци г. Микуљанца, гђе Малишић и г. Шафара против Републике Србије Суд је у овој пресуди утврдио повреду члана 6...  детаљније

Самарџић и АД Пластика против Србије (бр. 28443/05)

19.07.2007. Повреда члана 6 став 1 (дужина поступка) Подносиоци представке су господин Љубомир Самарџић (први подносилац представке) и АД Пластика са седиштем у Београду...  детаљније

Јевремовић против Србије (3150/05)

19.07.2007. Повреда члана 6 став (дужина поступка) Повреда члана 8 Повреда члана 13 Подноситељке представке Ина Јевремовић и њена мајка Љиљана Јевремовић су...  детаљније

Томић против Србије (бр. 25959/06)

27.06.2007. Томић против Србије  (бр. 25959/06) Повреда члана 6 став 1 (право на правично суђење) Повреда члана 8 (право на поштовање породичног живота) Повреда члана 13...  детаљније

Предузеће ЕВТ против Србије (бр. 3102/05)

25.06.2007. Предузеће ЕВТ против Србије (бр. 3102/05) Повреда члана 6. став 1 Повреда члана 1 Протокола 1 Подносилац представке, предузеће ЕВТ, је српско предузеће са...  детаљније

Матијашевић против Србије (бр. 23037/04)

11.06.2007. На 997. састанку заменика министара у јуну 2007. године Комитет министара је донео одлуку којом је констатовао да је Република Србија испунила све обавезе по пресуди...  детаљније

В. А. М. против Србије (бр. 39177/05)

27.04.2007. Донета је друга пресуда у односу на Републику Србију. Преузми пресуду ( српски ) ( english ) Пресуда је постала правоснажна 13. јуна 2007. године. Саопштење Суда у...  детаљније

Марковић и др. против Италије (бр. 23037/04)

23.04.2007. Тело Court (Grand Chamber) Тип документа Judgment (Merits) Језик ENGLISH ; FRENCH...  детаљније

Матијашевић против Србије (бр. 23037/04)

13.04.2007. Прва пресуда ЕСЉП донета у односу на Републику Србију Пресуда је постала правоснажна 19. децембра 2006. године. Преузми пресуду ( српски ) ( english ) Саопштење...  детаљније

САОПШТЕЊА И ВЕСТИ
 • Пресуда у предмету Савић и други против Србије, представке бр. 22080/09, 56465/13, 73656/14, 75791/14, 626/15, 629/15,634/15 и 1906/15), објављена 5. априла 2016. године
  Европски суд за људска права (у даљем тексту: Суд) је 5. априла 2016. године једногласно донео пресуду у предмету Савић и...... детаљније
 • Пресуда Европског суда за људска права – Милојевић и други против Србије (бр. 43519/07, 43524/07 и 45247/07), објављена 12. јануара 2016. године
  Европски суд за људска права је у предмету Милојевић и 2 подносиоца против Србије (бр. 43519/07, 43524/07 и 45247/07) објавио...... детаљније
 • ОДЛУКА ЕВРОПСКОГ СУДА ЗА ЉУДСКА ПРАВА У ПРЕДМЕТУ МИКУЛОВИЋ ВУЈИСИЋ ПРОТИВ СРБИЈЕ (представке број 49318/07 и 58216/13).
  Европски суд за људска права (у даљем тексту Суд) је 24. новембра 2015. године једногласно донео Одлуку о недопуштености...... детаљније
 • Пресуда Европског суда за људска права у предмету Станковић и Трајковић против Србије, бр. 37194/08 и бр. 37260/08
  Европски суд за људска права је 22. децембра 2015. године објавио пресуду поводом представки госпође С. Станковић и...... детаљније
 • НАЈАВЕ