Српски ћирилица Srpski latinica

 

Приказ одлуке у предмету Зоран Стојановић и други против Србије, представка број 19322/18

Европски суд за људска права (у даљем тексту: Европски суд) је 14. јануара 2021. године објавио одлуку у предмету Зоран Стојановић и други против Србије, представка број 19322/18.

Овом одлуком Европског суда је проглашена као недопуштена представка коју су поднела 32 подносиоца притужујући се на дужину трајања управног поступка који се води пред Министарством унутрашњих послова – Дирекција полиције - Полицијска управа у Крагујевцу, односно на повреду члана 6, став 1. Конвенције у вези са прекомерном дужином управног поступка (скоро 11 година).

Европски суд је прихватио одбрану Републике Србије да су подносиоци представки изгубили статус жртве, јер је Уставни суд у односу на све подносиоце изричито утврдио повреду права на суђење у разумном року и досудио им по 800 евра на име накнаде нематеријалне штете, који износи су адекватни и разумни, имајући у виду, поред осталог, и велики број подносилаца. Тачније, Европски суд је приметио да за период од почетка управног поступка (6. новембар 2009. године) до дана доношења одлуке Уставног суда (26. октобар 2017. године), подносиоци не могу више тврдити да су жртве у смислу члана 34. Конвенције. Европски суд је заузео став да је износ, иако нижи од износа који је додељивао Суд, разуман имајући у виду посебне околности случаја, пре свега велики број подносилаца представке и „прилично ограничен улог у вези са случајем“.

У односу на период након 26. октобра 2017. године, Европски суд је оценио да подносиоци представке нису исцрпели сва делотворна домаће правна средства, односно јер нису поново поднели Уставном суду уставне жалбе због било каквих нових одлагања.

С обзиром на наведено, Европски суд је представку одбацио у складу са чланом 35. ст. 1, 3. и 4. Конвенције.

 


Преузимање докумената:

САОПШТЕЊА И ВЕСТИ
 • Пресуда у предмету Савић и други против Србије, представке бр. 22080/09, 56465/13, 73656/14, 75791/14, 626/15, 629/15,634/15 и 1906/15), објављена 5. априла 2016. године
  Европски суд за људска права (у даљем тексту: Суд) је 5. априла 2016. године једногласно донео пресуду у предмету Савић и...... детаљније
 • Пресуда Европског суда за људска права – Милојевић и други против Србије (бр. 43519/07, 43524/07 и 45247/07), објављена 12. јануара 2016. године
  Европски суд за људска права је у предмету Милојевић и 2 подносиоца против Србије (бр. 43519/07, 43524/07 и 45247/07) објавио...... детаљније
 • ОДЛУКА ЕВРОПСКОГ СУДА ЗА ЉУДСКА ПРАВА У ПРЕДМЕТУ МИКУЛОВИЋ ВУЈИСИЋ ПРОТИВ СРБИЈЕ (представке број 49318/07 и 58216/13).
  Европски суд за људска права (у даљем тексту Суд) је 24. новембра 2015. године једногласно донео Одлуку о недопуштености...... детаљније
 • Пресуда Европског суда за људска права у предмету Станковић и Трајковић против Србије, бр. 37194/08 и бр. 37260/08
  Европски суд за људска права је 22. децембра 2015. године објавио пресуду поводом представки госпође С. Станковић и...... детаљније
 • НАЈАВЕ