Српски ћирилица Srpski latinica

 

Приказ одлукa у предметима С. Р. против Србије, представка број 8184/07 и М. Ј. против Србије, представка број 3567/09

Европски суд за људска права (у даљем тексту: Европски суд) је 14. јануара 2021. године објавио две одлуке у предметима С. Р. против Србије, број представке 8184/07 и М. Ј. против Србије, број представке 3567/09. Одлуке је донео трочлани Одбор Европског суда.

Подносиоци су се у представкама притуживали на повреду права на поштовање приватног и породичног живота из члана 8. Европске конвенције за заштиту људских права и основних слобода (у даљем тексту: Конвенција), као и на повреду права на делотворно правно средство из члана 13. Конвенције. Подносиоци су у својим представкама навели да су њихова деца, рођена у државној болници, одмах по рођењу отета и противзаконито усвојена од стране друге породице.

Влада је у оба случаја поднела своја запажања у погледу допуштености и основаности поднетих представки, на која су подносиоци доставили Суду своја запажања као одговор.

Европски суд је захтевао додатне информације од адвоката подносилаца представки, које адвокати нису доставили Суду у предвиђеном року, нити су затражили продужење.

Изузетно, Европски суд је адвокатима приужио још једну прилику да пруже тражене информације, али они то ни накнадно нису учинили, иако су оба дописа Суда електронским путем уредно преузели.

Последично, Европски суд је донео одлуку да обе представке скине са своје листе предмета, у складу са чланом 37. став 1(а) Конвенције.


Преузимање докумената:

САОПШТЕЊА И ВЕСТИ
 • Пресуда у предмету Савић и други против Србије, представке бр. 22080/09, 56465/13, 73656/14, 75791/14, 626/15, 629/15,634/15 и 1906/15), објављена 5. априла 2016. године
  Европски суд за људска права (у даљем тексту: Суд) је 5. априла 2016. године једногласно донео пресуду у предмету Савић и...... детаљније
 • Пресуда Европског суда за људска права – Милојевић и други против Србије (бр. 43519/07, 43524/07 и 45247/07), објављена 12. јануара 2016. године
  Европски суд за људска права је у предмету Милојевић и 2 подносиоца против Србије (бр. 43519/07, 43524/07 и 45247/07) објавио...... детаљније
 • ОДЛУКА ЕВРОПСКОГ СУДА ЗА ЉУДСКА ПРАВА У ПРЕДМЕТУ МИКУЛОВИЋ ВУЈИСИЋ ПРОТИВ СРБИЈЕ (представке број 49318/07 и 58216/13).
  Европски суд за људска права (у даљем тексту Суд) је 24. новембра 2015. године једногласно донео Одлуку о недопуштености...... детаљније
 • Пресуда Европског суда за људска права у предмету Станковић и Трајковић против Србије, бр. 37194/08 и бр. 37260/08
  Европски суд за људска права је 22. децембра 2015. године објавио пресуду поводом представки госпође С. Станковић и...... детаљније
 • НАЈАВЕ