Српски ћирилица Srpski latinica

 

Одлука у предмету Нишевић Тадић против Србије, објављена 18. октобра 2018. године, представка број 64232/16

Европски суд за људска права (у даљем тексту: Суд) је 18. октобра 2018. године објавио одлуку у предмету Нишевић Тадић против Србије, представка број 64232/16.

Подноситељка представке се према члану 6. став 1. Конвенције притуживала на повреду права на суђење у разумном року у односу на домаћи парнични поступак.

Подноситељка је у представци истакла да је предметни парнични поступак започет у априлу 2002. године, као и да је она била један од три иницијална тужиоца. Првостепена пресуда је донета у јуну 2013. године, а другостепена пресуда у октобру 2013. године. Навела је још да је у децембру 2013. године изјавила уставну жалбу о којој је Уставни суд одлучио у априлу 2016. године.

У одговору на поменуте притужбе, Влада је најпре навела да је спорни парнични поступак покренут 2002. године, али само од стране два тужиоца, а да је подноситељка тек у новембру 2011. године поднела захтев за ступање у парницу као трећи тужилац, што је прихваћено на рочишту одржаном у марту 2013. године. Поред тога, Влада је истакла да се одлука Уставног суда из априла 2016. године није односила на подноситељку представке, односно да је Уставни суд о уставној жалби подноситељке представке одлучио тек у октобру 2017. године.

Имајући наведено у виду, Суд је одлучио да прогласи представку за неприхватљиву због злоупотребе права на представку. Наиме, Суд је утврдио да је подноситељка представке свесно засновала своју представку на нетачним чињеницама и да није доставила Суду потпуну и важећу документацију. Суд је истакао и да је она, у том погледу, морала боље да познаје Пословник и праксу Суда, јер је адвокат.


Преузимање докумената:

САОПШТЕЊА И ВЕСТИ
 • Пресуда у предмету Савић и други против Србије, представке бр. 22080/09, 56465/13, 73656/14, 75791/14, 626/15, 629/15,634/15 и 1906/15), објављена 5. априла 2016. године
  Европски суд за људска права (у даљем тексту: Суд) је 5. априла 2016. године једногласно донео пресуду у предмету Савић и...... детаљније
 • Пресуда Европског суда за људска права – Милојевић и други против Србије (бр. 43519/07, 43524/07 и 45247/07), објављена 12. јануара 2016. године
  Европски суд за људска права је у предмету Милојевић и 2 подносиоца против Србије (бр. 43519/07, 43524/07 и 45247/07) објавио...... детаљније
 • ОДЛУКА ЕВРОПСКОГ СУДА ЗА ЉУДСКА ПРАВА У ПРЕДМЕТУ МИКУЛОВИЋ ВУЈИСИЋ ПРОТИВ СРБИЈЕ (представке број 49318/07 и 58216/13).
  Европски суд за људска права (у даљем тексту Суд) је 24. новембра 2015. године једногласно донео Одлуку о недопуштености...... детаљније
 • Пресуда Европског суда за људска права у предмету Станковић и Трајковић против Србије, бр. 37194/08 и бр. 37260/08
  Европски суд за људска права је 22. децембра 2015. године објавио пресуду поводом представки госпође С. Станковић и...... детаљније
 • НАЈАВЕ