Српски ћирилица Srpski latinica

 

Одлука у предмету Mатовић против Србије, објављена 18. октобра 2018. године, представка број 33104/16

Европски суд за људска права (у даљем тексту: Суд) је 18. октобра 2018. године објавио одлуку у предмету Mатовић против Србије, представка број 33104/16.

Подносилац представке се према чл. 6. и 13. Конвенције притуживао због неизвршења домаће правоснажне одлуке која је донета у његову корист против друштвеног предузећа.

Подносилац је истакао да је 28. септембра 2004. године закључено поравнање којим је његовом бившем послодавцу ДГП Казимир Вељковић наложено да му исплати одређене износе на име минималне зараде и доприноса за социјално осигурање. Подносилац представке је додао да је 8. новембра 2004. године донето решење о извршењу, а да је потом и пријавио своје потраживање у стечајном поступку против истог дужника.

Влада је у својим запажањима обавестила Суд да је подносилац представке повукао свој предлог за извршење 26. јуна 2009. године и да је последично извршни поступак обустављен 30. новембра 2009. године, о чему је Влада доставила и одговарајући доказ. Влада је, такође, констатовала да подносилац представке није навео ову чињеницу у својој уставној жалби и својој представци, па је затражила од Суда да прогласи представку неприхватљивом услед злоупотребе права на представку.

Подносилац представке је оспорио тврдње Владе, наводећи да нема сазнања да је његов адвокат повукао предлог за извршење.

Одлучујући о наведеном приговору Владе, Суд је најпре констатовао да подносилац јесте повукао свој предлог за извршење, што је довело до окончања извршног поступка.

Имајући у виду значај пропуста подносиоца представке у погледу непружања ових информација, Суд је закључио да је такво понашање било у супротности са сврхом права на појединачну представку, како је предвиђено чланом 34. Конвенције. Последично, Суд је одбацио представку као неприхватљиву због злоупотребе права на представку.


Преузимање докумената:

САОПШТЕЊА И ВЕСТИ
 • Пресуда у предмету Савић и други против Србије, представке бр. 22080/09, 56465/13, 73656/14, 75791/14, 626/15, 629/15,634/15 и 1906/15), објављена 5. априла 2016. године
  Европски суд за људска права (у даљем тексту: Суд) је 5. априла 2016. године једногласно донео пресуду у предмету Савић и...... детаљније
 • Пресуда Европског суда за људска права – Милојевић и други против Србије (бр. 43519/07, 43524/07 и 45247/07), објављена 12. јануара 2016. године
  Европски суд за људска права је у предмету Милојевић и 2 подносиоца против Србије (бр. 43519/07, 43524/07 и 45247/07) објавио...... детаљније
 • ОДЛУКА ЕВРОПСКОГ СУДА ЗА ЉУДСКА ПРАВА У ПРЕДМЕТУ МИКУЛОВИЋ ВУЈИСИЋ ПРОТИВ СРБИЈЕ (представке број 49318/07 и 58216/13).
  Европски суд за људска права (у даљем тексту Суд) је 24. новембра 2015. године једногласно донео Одлуку о недопуштености...... детаљније
 • Пресуда Европског суда за људска права у предмету Станковић и Трајковић против Србије, бр. 37194/08 и бр. 37260/08
  Европски суд за људска права је 22. децембра 2015. године објавио пресуду поводом представки госпође С. Станковић и...... детаљније
 • НАЈАВЕ